" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất năm 2022 vì Luật sư tư vấn


*

Mẫu Đơn ly hôn thuận tình được bốn vấn chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tế bởiLuật sư trần Đình Tri.Luật sư è Đình Tri- ở trong Đoàn chính sách sư Tp. HCM, với kinh nghiệm hơn 10 năm vào các lĩnh vực chuyên môn như:


Tư vấn giải quyết các tạo ra trong chuyển động Đầu tư và sale bất đụng sản, cung cấp chiến thuật mua phân phối hoặc cung cấp giấy ghi nhận cho nhà đất bđs xây sai phép; vẫn tranh chấp; nhà mua giấy tay; quá kế tất cả yếu tố nước ngoài; hết thời hiệu vượt kế; xuất phát tặng mang đến - đến mượn - chiếm dụng không cụ thể …Tư vấn xử lý thủ tục liên quan đến hôn nhân gia đình gia đình, văn bản về tài sản trước khi kết hôn, tranh chấp tài sản của bà xã chồng, quyền nuôi con, cung cấp dưỡng, kết hôn cùng ly hôn bao gồm yếu tố nước ngoài, thuận tình ly hôn nhanh…

Bài viết liên quan