Cách ghi đơn ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại minh chứng nhân dân chuẩn nhất


Cách viết giấy ủy quyền nhấn bằng tốt nghiệp

Cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự từ nguyện

Cách viết đối chọi trình báo mất tài sản


Mẫu đơn đề xuất cấp, đổi, thay đổi lại chứng tỏ nhân dân


Cách viết đơn ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại chứng tỏ nhân dân

- Kính gửi: đề tên CA nơi các bạn cấp chứng tỏ nhân dân.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân

- Họ cùng tên khai sinh (1): Ghi tương đối đầy đủ họ cùng tên theo giấy khai sinh, ghi chữ IN HOA có dấu.

- Họ và tên thường gọi khác (nếu có) (1): Nếu không có thì vứt qua, nếu có thì ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA tất cả dấu.

- Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; nam nữ (Nam/nữ): Ghi rõ tháng ngày năm sinh cùng giới tính của bạn làm đơn.

- Số CMND đã được cấp cho (2): Ghi đúng số chứng tỏ nhân dân cũ vào những ô bên cạnh, mỗi ô là 1 chữ số, còn nếu không nhớ rất có thể xem lại những mẫu đơn trước đó có ghi số chứng tỏ cũ.

- Cấp ngày: ……./……/…..... Khu vực cấp: Ghi ngày cung cấp và nơi cấp chứng tỏ nhân dân cũ.

- Dân tộc:............................Tôn giáo:.................................Ghi tên dân tộc và tôn giáo của người làm đơn, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi Không.

- Nơi đăng ký khai sinh: Ghi tên vị trí mà cha mẹ hoặc người thân làm giấy khai sinh mang đến bạn.


- Quê quán: đứng tên quê tiệm của bạn làm đơn

- địa điểm thường trú: Địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và làm việc và thao tác hoặc địa chỉ cửa hàng theo sổ hộ khẩu.

Xem thêm:

- Nghề nghiệp:.........................................Trình độ học tập vấn:...............................ghi rõ nghề nghiệp và công việc hiện trên và trình độ chuyên môn học vấn của người làm đơn.

- Họ và tên phụ thân (1): Ghi vừa đủ họ tên bằng chữ IN HOA tất cả dấu.

- Họ với tên người mẹ (1): Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

- Họ và tên vợ (chồng) (1): Ghi không thiếu họ tên bằng văn bản IN HOA có dấu.

- Hồ sơ hộ khẩu số:.......................................Sổ đk thường trú số:..........................;Tờ số:................ Số năng lượng điện thoại:.......................................ghi khá đầy đủ số hồ sơ hộ khẩu, số sổ đăng kí thường xuyên trú, số tờ và số smartphone (dựa vào sổ hộ khẩu).

- Tôi ý kiến đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, nguyên nhân (3): Ghi một trong những trường hợp: cấp; thay đổi (từ CMND 9 số quý phái 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; chuyển đổi nơi hay trú; biến hóa đặc điểm thừa nhận dạng, CMND hỏng), cấp cho lại (mất CMND).

- Tôi (có/không).......................đề nghị được chứng thực số CMND (9 số) sẽ được cấp cho (4): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cung cấp giấy chứng thực số CMND (9 số) sẽ được cung cấp lần ngay sát nhất.