Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế đất nước, thì việc cá nhân, tổ chức không có thời gian cũng như sắp xếp công việc để ký kết các giấy tờ, hợp đồng cần thiết mà phải thông qua người thứ ba hay còn gọi là ủy quyền cho người khác. Vậy mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như nào? Hãy cũng ACC Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Cập nhật 2022)

1. Ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Ủy quyền quản lý tài sản, quản lý đất đai, mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những giao dịch khá phổ biến hiện nay. Theo đó, người ủy quyền sẽ ủy quyền cho người nhận ủy quyền được phép thực hiện mọi hành vi trong phạm vi ủy quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

3. Nội dung mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay còn được gọi là hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần nêu rõ các thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Tiếp theo đó hai bên cần thỏa thuận và ghi chép lại phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền một cách chi tiết, chặt chẽ để tránh việc xảy ra tranh chấp sau này.

Ngoài các nội dung trên, mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải thỏa thuận các điều khoản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của hai bên, các cam kết của các bên khi thực hiện các nội dung ủy quyền. Để bảo đảm tính giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền này thì hai bên cần đến văn phòng công chứng hợp pháp để công chứng viên làm chứng và tiến hành công chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Năng Lực Giáo Viên Thcs Môn Toán Năm Học 2012, Đề Kiểm Tra Năng Lực Giáo Viên Thcs Môn Toán

4. Thời hạn của mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ ngày được công chứng và hết hiệu lực khi được ủy quyền đã thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

5. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại …………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………

Hai bên đồng ý việc giao kết giấy ủy quyền này với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ THÙ LAO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3. CAM KẾT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SỐ CÔNG CHỨNG : ……………………………………………………………….

Công chứng viên: ……………………………………………………………………

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã gửi tới quý khách hàng những thông tin cơ bản nhất về mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mong rằng quý khách hàng đã hiểu hơn về vấn đề này và luôn đón đọc, ủng hộ bài viết của ACC Group.