kính chào anh/chị, bây giờ tôi là một đảng viên công tác làm việc trong Đảng ủy ban ngành nhà nước và tới đây cơ quan tiền có dự định sẽ trình làng một số đảng viên về khu vực cư trú để triển khai các trách nhiệm của đảng viên duy trì mối tương tác với tổ chức đảng và nhân dân chỗ cư trú. Anh/chị mang lại tôi xin mẫu giấy giới thiệu đối với đảng viên vẫn công tác tiếp tục giữ mối tương tác với tổ chức đảng cùng nhân dân khu vực cư trú. Tôi cảm ơn.

Bạn đang xem: Mẫu giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

*
Nội dung chủ yếu

Mẫu giấy giới thiệu đối với đảng viên đã công tác tiếp tục giữ mối contact với tổ chức đảng cùng nhân dân vị trí cư trú?

Căn cứ theo cách thức tại tiểu mục 2.1 Mục 2 hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 giải pháp về chủng loại giấy giới thiệu so với đảng viên vẫn công tác tiếp tục giữ mối contact với tổ chức triển khai đảng và nhân dân khu vực cư trú theo mẫu 1-213 như sau:

*

*

Mẫu Giấy trình làng đảng viên về giữ lại mối liên hệ ở địa điểm cư trú cùng đảng viên được miễn sinh hoạt chỗ cư trú tiên tiến nhất hiện nay?

Mẫu giấy giới thiệu đối với đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú?

Căn cứ theo cách thức tại tiểu mục 2.1 Mục 2 hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 chế độ về mẫu mã giấy giới thiệu so với đảng viên được miễn sinh hoạt địa điểm cư trú theo mẫu mã 2-213 như sau:

*

Mẫu phiếu xin ý kiến đối với đảng viên trình làng nhưng được miễn sinh hoạt chỗ cư trú?

Căn cứ theo vẻ ngoài tại tè mục 2.2 Mục 2 hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 cách thức về mẫu phiếu xin ý kiến so với đảng viên ra mắt nhưng được miễn sinh hoạt khu vực cư trú theo mẫu mã 4-213 như sau:

*

Trên đây là một số chủng loại giấy ra mắt liên quan đến công tác Đảng nhưng đảng viên cần biết!

Đi cho trang tra cứu kiếm nội dung tứ vấn điều khoản - Đảng viên
*

Xem thêm: Chỉ Tiêu Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2021, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Tuyển Sinh 7

Quốc Văn


- Nội dung bài viết chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo; - bài viết có thể được sưu tầm từ khá nhiều nguồn không giống nhau; - Điều khoản được áp dụng rất có thể đã hết hiệu lực hiện hành tại thời điểm bạn vẫn đọc;
216 lượt coi Lưu bài viết share trên Facebook