Sơ yếu lý lịch viên chức hay còn gọi là tự thuật là giấy tờ cần thiết dùng cho cán bộ viên chức muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc bất kỳ trường hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch.

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức mẫu số 2


Nội dung trong mẫu HS02-VC/BNV gồm những thông tin cá nhân quan trọng liên quan đến ứng viên như tên tuổi, quê quán, thân nhân, quá trình học tập, thành tích,... Lời cam đoan của người khai thông tin và quan trọng nhất là xác nhận của chính quyền địa phương. Hiện nay, mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Vậy sau đây là mẫu sơ yếu lý lịch viên chức và cách viết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.


Sơ yếu lý lịch viên chức 2022 và cách viết


1. Sơ yếu lý lịch viên chức là gì

Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức”. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;


2. Nội dung mẫu sơ yếu lý lịch viên chức

Sơ yếu lý lịch bao gồm:

Một bản sơ yếu lý lịch sẽ bao gồm những thông tin sau:Một ảnh 4x6 (có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch).Phần kê khai thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số chứng minh nhân dân, dân tộc, tôn giáo, điện thoại liên hệ, trình độ học vấn,...).Hoàn cảnh gia đình (tên, năm sinh, nghề nghiệp, quá trình công tác của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ/chồng và con cái).Tóm tắt quá trình học tập - làm việc của người kê khai (thời gian, cơ quan công tác, chức vụ,...).Khen thưởng, kỷ luật.Lời cam kết của người kê khai.Xác nhận của địa phương (chữ ký và con dấu).

3. Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức


Cơ quan quản lý viên chức…...………Số hiệu viên chức……...

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

*

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .............................

2) Tên gọi khác:...............................................................

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): ........

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .....................

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ................

6) Dân tộc:……………………… 7) Tôn giáo:……………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:……

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............…

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………………………...

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:……….. Mã số:…......

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………………...

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nước: ……………………….....

Xem thêm: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Xét Học Bạ, Trúng Tuyển Học Bạ Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:………………

15.6-Ngoại ngữ:……..…15.7-Tin học: ……………….…….

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:…....../……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:……………

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.………………..

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, ngh sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):……… Năm được phong:……

20) Sở trường công tác:……………………………………

21) Khen thưởng:……………….22) Kỷ luật : ……………

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……….

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: …….

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trườngChuyên ngành đào tạo, bồi dưỡngTừ tháng, nămđến tháng, nămHình thứcđào tạoVăn bằng,chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bằng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

.................................................................

.................................................................

.................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệHọ và tênNăm sinhQuê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệHọ và tênNăm sinhQuê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm
Mã số
Bậc lương
Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC