Tên / Số / ký kết hiệu : Mẫu Thông báo thành lập và hoạt động chi nhánh – văn phòng thay mặt và địa điểm kinh doanh
Loại văn bạn dạng / tài liệu 
Là công văn (văn bản) 
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký kết duyệt
Cơ quan lại / đơn vị ban hành
*
Trích dẫn nội dung

THÔNG BÁO

LẬP bỏ ra NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM khiếp DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký sale tỉnh, thành phố …………….

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thành lập văn phòng đại diện

Tên công ty lớn (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………..

Số Giấy ghi nhận đăng ký marketing (chỉ kê khai nếu không tồn tại mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………..

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với những nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm marketing (ghi bằng văn bản in hoa):

………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ đưa ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm tởm doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh:…………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

3. Ngành, nghề tởm doanh, ngôn từ hoạt động:

a) Ngành, nghề marketing (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên cùng mã theo ngành cấp cho 4 trong khối hệ thống ngành tài chính Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): …………………….

4. Người đứng đầu bỏ ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính:

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: …………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá thể khác (nếu không tồn tại CMND): ………………

Số giấy xác nhận cá nhân: ………………………………………………………

Ngày cấp: …../..…./…… Ngày không còn hạn: ……/……/…… nơi cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:

Số nhà, mặt đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………….

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Mềm Ai Ăn Cũng Khen, Cách Làm Bánh Mì Ngọt Thêm Mềm Ai Ăn Cũng Khen

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay tại:

Số nhà, con đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh: ………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

5. Chi nhánh chủ quản lí (chỉ kê khai so với trường vừa lòng đăng ký vận động địa điểm sale trực thuộc đưa ra nhánh):

Tên đưa ra nhánh: …………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………….

Mã số đưa ra nhánh/Mã số thuế của đưa ra nhánh:………………………………….

Số Giấy ghi nhận đăng ký chuyển động chi nhánh (trường hợp không tồn tại mã số bỏ ra nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………………………….

6. Tin tức đăng cam kết thuế

Doanh nghiệp cam kết:1 lựa chọn một trong những ngành, nghề khiếp doanh, nội dung chuyển động liệt kê tại mục 3 dự loài kiến là nội dung chuyển động chính của bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời khắc đăng ký.

– Trụ sở bỏ ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm sale thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của người tiêu dùng và được áp dụng đúng mục đích theo phương tiện của pháp luật;

– chịu đựng trách nhiệm trọn vẹn trước điều khoản về tính đúng theo pháp, chủ yếu xác, trung thực của nội dung thông tin này.

Các giấy tờ gửi kèm:– ………………– ………………– ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi chúng ta tên với đóng dấu)

Bài viết liên quan