Thực hiện công ty chương cải tân thủ tục hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm thôn hội (BHXH), bảo đảm y tế (BHYT) dẫn cho nhiều thay đổi mà doanh nghiệp phải lưu ý. Mẫu mã TK1-TS (Mẫu tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT) đang được áp dụng theo ra quyết định 505/QĐ-BHXH của Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội

*

Mẫu TK1-TS mới nhất được phát hành kèm theo đưa ra quyết định 505/QĐ-BHXH.

1. Bao giờ cần thực hiện Mẫu TK1-TS

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được sử dụng trong ngôi trường hợp bạn tham gia BHXH, BHYT không được cấp mã số BHXH cùng trong trường hợp chuyển đổi thông tin BHXH, BHYT.

Mục đích của mẫu mã TK1-TS:

Dùng kê khai các thông tin tín đồ tham gia BHXH, BHYT, BHTN với thành viên Hộ mái ấm gia đình khi không có mã số BHXH.

Dùng kê khai khi tất cả yêu cầu kiểm soát và điều chỉnh thông tin gia nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, cách tiến hành đóng, nơi đk KCB ban đầu...

2. Mẫu mã TK1-TS theo ra quyết định số 505/QĐ-BHXH

Tải về mẫuTK1-TStheo ra quyết định số 505/QĐ-BHXH >> TẠI ĐÂY


Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo quyết định số: 505/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

------------


TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người gia nhập tra cứu vãn không thấy mã số BHXH vì chưng cơ quan tiền BHXH cấp

<01>. Họ với tên(viết chữ in hoa):.................................... <02>. Giới tính:...............

<03>. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............... <04>. Quốc tịch:...............

<05>. Dân tộc:......................... <06>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

<07>. Điện thoại:........................ <08>. Email (nếu có):....................................

<09>. Nơi đk khai sinh: <09.1>. Xã:...... <09.2>. Huyện:........... <09.3>. Tỉnh:................

<10>. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi): .....................................................

<11>. Địa chỉ thừa nhận kết quả: <11.1>. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

<11.2>. Xã:........................ <11.3>. Huyện:.......................... <11.4>. Tỉnh:.................

<12>. Kê khai Phụ lục member hộ mái ấm gia đình (phụ lục kèm theo) so với người thâm nhập tra cứu vãn không thấy mã số BHXH và fan tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

<13>. Mã số BHXH:......................................... <14>. Điều chỉnh tin tức cá nhân:

<14.1>. Họ cùng tên (viết chữ in hoa):................................. <14.2>. Giới tính:............

<14.3>. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /....... <14.4>. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

Xem thêm: Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Quận 7 ? Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Quận 7

<14.5>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

<15>. Mức tiền đóng: ...................... <16>. Phương thức đóng:.............................

<17>. Nơi đăng ký khám, chữa dịch ban đầu: .........................................................

<18>. Nội dung núm đổi, yêu ước khác: ................... ....................................

................................ .................................... ............................ .........................

<19>. Làm hồ sơ kèm theo(nếu có): .................................. ......................... ............... ..................

........................... ........................................ ................ ............................ ..................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ………, ngày …… mon …… năm ………

…………………… ……… Người kê khai

…………………… ……… …………………… ………

…………………… ……… …………………… ………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: bạn tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; tín đồ tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ nấc đóng;

Trẻ em bên dưới 6 tuổi tiến hành cấp thẻ BHYT liên thông tài liệu với cỗ Tư pháp)

Họ cùng tên nhà hộ:................................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ trợ thời trú):................. .....................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ nhất thời trú): Số nhà, đường phố, tập thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Buôn bản (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp ở trong tỉnh):............. Tỉnh giấc (Tp trực thuộc Trung ương):.......................... ..

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đk khai sinh

Mối quan hệ với công ty hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….…., ngày…. Tháng …….. Năm …….

Người kê khai

Mẫu TK1-TS: mẫu mã tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

3. Nhiệm vụ lập mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập chủng loại TK1-TS trực thuộc về các đối tượng bao gồm:

Người gia nhập BHXH, BHYT;

Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi và tín đồ mất khả năng hành vi) của người tham gia bắt buộc đăng ký kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;

Khi lập người lập cần địa thế căn cứ vào mục đích của chính mình để thực hiện điền những thông tin theo mẫu:

Mục I: Áp dụng so với người thâm nhập tra cứu giúp không thấy mã số BHXH đề xuất kê khai từ tiêu chuẩn <1> đến tiêu chí <11> (trừ tiêu chuẩn <8> nhằm tham gia BHXH, BHYT.

Mục II: Áp dụng đối với người gia nhập tra đã có mã số BHXH ý kiến đề xuất đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Kết luận

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai quan trọng mà bạn lao hễ cần chú ý để có thể đăng ký hoặc biến đổi thông tin BHXH, BHYT của bản thân thành công. Hy vọng, bài viết trên vẫn hữu ích cho tất cả những người lao hễ khi cần điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.