Ta thấy được đáy chậu khi bao gồm tia sáng từ đáy chậu đi vào mắt. Áp dụng định điều khoản khúc xạ tia nắng có:nsini=sinr

Mà i, r là những góc nhỏ

⇒ntani=tanr⇒nHIHA=HIHA"⇒HA"=HAn=2443=18cm


Bạn đang xem: Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24cm

Cho hai xê dịch điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ giao động tổng hòa hợp của nhị dao động này có giá trị nhỏ dại nhất lúc độ lệch sóng của hai xê dịch bằng


Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và phương pháp nhau 1 phần ba cách sóng. Biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Tại 1 thời điểm, lúc li độ dao động của bộ phận tại M là 3 cm thì li độ dao động của bộ phận tại N là - 3 cm. Biên độ sóng bằng


Trên phương diện nước, tại hai điểm S1 cùng S2 bao gồm hai nguồn sóng kết hợp, xấp xỉ điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền xung quanh nước với cách sóng λ , khoảng cách S1S2=5,6λ . Gọi M là địa điểm mà bộ phận nước tại đó giao động với biên độ cực đại, thuộc pha với xấp xỉ của nhì nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M cho đường thẳng S1S2 là


Tại mặt hóa học lỏng gồm hai nguồn phát sóng phối hợp S1 với S2 giao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u=2cos40πtcm (trong đó u tính bởi cm, t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Call M là vấn đề trên mặt chất lỏng phương pháp S1 , S2lần lượt là 12 cm và 9 cm. Coi biên độ của sóng truyền từ nhì nguồn trên tới điểm M là không đổi. Thành phần chất lỏng trên M giao động với biên độ là


Một ngọn đèn phạt ra ánh sáng đối kháng sắc bao gồm bước sóng λ=0,5μm cùng có công suất bức xạ là 15,9W. Trong 1 giây số photon vì chưng ngọn đèn vạc ra là

Xem thêm: Tạo Usb Ghost Win Với Bản Ghost 15, Hướng Dẫn Tạo Một Chiếc Usb Boot Đầy Đủ Chức Năng

Đặt năng lượng điện áp u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L với tụ điện gồm điện dung C mắc nối tiếp. Hotline I là cường độ loại điện tức tốc trong đoạn mạch; u1, u2 và u3lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm với giữa nhị đầu tụ điện. Hệ thức đúng


Chất phóng xạ P84210o phóng xạ α và biến đổi thành chì P82206b . Biết cân nặng của các hạt là mPb=205,9744u ;mPo=209,9828u ; mα=4,0026u . Giả sử phân tử nhân mẹ ban đầu đứng yên. Vứt qua tích điện của tia thì cồn năng của hạt là


Một sóng hình sin vẫn truyền bên trên một sợi dây theo hướng dương của trục Ox. Mẫu vẽ mô tả dạng hình của tua dây tại thời điểm t1 (đường đường nét đứt) cùng t2=t1+0,3s (đường nét liền). Tại thời khắc t2 , vận tốc của điểm N bên trên dây là


*

Một acquy tất cả ghi 3V – 20mΩ. Khi acquy trên nối với mạch ngoài, cường độ chiếc điện chạy qua acquy khi xẩy ra hiện tượng đoản mạch là

Một máy trở nên thế lý tưởng gồm tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 cùng thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ mẫu điện vào cuộn sơ cấp và hiệu điện nỗ lực hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là I1=6A với U1=120V cường độ mẫu điện trong cuộn thứ cấp và hiệu điện vậy hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp cho lần lượt là


Trong thử nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bởi tia nắng có bước sóng nằm trong tầm từ 405nm đến 690nm. Hotline M là địa điểm xa vân sáng sủa trung chổ chính giữa nhất mà ở đó gồm đúng 4 vân sáng sủa ứng cùng với 4 bức xạ đối kháng sắc trùng nhau. Biết D = 1(m); a = 1(mm). Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?