Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

Bạn đang xem: Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ

a, tính gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

b, Tính gia tốc của tàu thủykhi tàu ngược dòng.

c, dùng sơ đồ đoạn trực tiếp để biểu lộ hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu .và lúc ngược dòng


*

*

*

a ) vận tốc khi xuôi loại là : a + b = c

b) Vạn tốc lúc ngược dòng là : a - b = d

c ) tốc độ lặng : A!__________________!B

Vận tốc xuôiA !______________________!B_____!C

Vận tốc nước ngược A!________________________! D _______B


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km/giờ, vận tốc của làn nước là b km/giờ.

a. Tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b. Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.

c. Cần sử dụng sơ vật dụng đoạn thẳng để thể hiện hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái và lúc tàu ngược dòng.


a,vẫn tốc của tàu thủy lúc xuôi dòng là:

a+b(km/giờ)

b, tốc độ của tàu thủy lúc ngược cái dòng là:

a-b(km/giờ)

c,

*


Một tàu thủy có gia tốc khi nước yên ổn là a km/giờ,vận tốc của làn nước là b km/giờ.

a, tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b, Tính gia tốc của tàu thủykhi tàu ngược dòng.

c, sử dụng sơ thứ đoạn trực tiếp để biểu lộ hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái .và khi ngược dòng

cứu vãn tui với nhức óc quá


Một tàu thủy có vận tốc khi nước yên ổn là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.Tính:a) tốc độ của tàu thủy khi xuôi dòng.b) gia tốc của tàu thủy khi ngược dòng.c) dùng sơ đò đoạn trực tiếp để thể hiện hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi chiếc và ngược dòng.


a﴿ tốc độ của tàu thuỷ lúc xuôi chiếc là : a+ b ﴾km/giờ﴿

b﴿ tốc độ của tàu thuỷ khi ngược cái là: a ‐ b ﴾km/giờ﴿

c) a (km/h) b (km/h)

vận tốc xuôi dòng : |-------------|-------------|-------------|

vận tốc ngược loại : |--------------|-------------|

b (km/h)


a﴿ tốc độ của tàu thuỷ khi xuôi chiếc là : a+ b ﴾km/giờ﴿

b﴿ tốc độ của tàu thuỷ khi ngược dòng là: a ‐ b ﴾km/giờ﴿

c) a (km/h) b (km/h)

vận tốc xuôi loại : |-------------|-------------|-------------|

vận tốc ngược loại : |--------------|-------------|

b (km/h)

từ sơ đồ: vận tốc xuôi chiếc ‐ tốc độ ngược cái = 2 lần gia tốc dòng nước


Một tàu thủy có gia tốc khi nước im là a km/giờ, gia tốc của dòng nước là b km/giờ.

Xem thêm: Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn Của Tòa Án Tại Hà Nội Mới, MẫU đơN Ly Hã´N ThuậN Tã¬Nh ChuẩN

a) Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

b) Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.

c) sử dụng sơ thiết bị đoạn thẳng để thể hiện hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi chiếc và lúc tàu ngược dòng.


a) tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng là :

a + b = (km/giờ)

b) tốc độ của tàu thủy khi tàu ngược cái là :

a – b = (km/giờ)

c)

*

Hiệu gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi loại và lúc tàu ngược loại được trình bày trên sơ trang bị là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu và khi tàu ngược dòng bằng 2 lần tốc độ của cái nước.


Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km/giờ ,vận tốc của làn nước là b km/giờ.

a) Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.b) Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.c) cần sử dụng sơ đồ dùng đoạn trực tiếp để biểu hiện hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu và khi tàu ngược dòng.


Mộttàu thủy có vận tốc khi nước yên là a km/giờ, vận tốc của dòng nước là b km/giờ.a) Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.b) Tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.c) sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để bộc lộ hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu và lúc tàu ngược dòng.


Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km/giờ, tốc độ của làn nước là b km/giờ.

a) Tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b) Tính gia tốc tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c) dùng sơ vật đoạn trực tiếp để biểu hiện hiệu tốc độ của tàu thủy khi xuôi chiếc và lúc tàu ngược dòng.