tp này thành phố mưa cất cánh Như mãi mãi mùa thu trong sương mù Đường em về đường ướt nước rơi Như nước đôi mắt người đi qua cuộc đời Còn hi vọng sau áng mây black Còn hi vọng hãy vắt vươn lên Rồi một ngày thời gian may sẽ đến Anh ơi hãy nhờ rằng Thành phố này trời rẻ giăng mây Như mãi mãi mùa đông trong ngày hôm qua ngày những đêm dài ngóng sáng đơn độc Em đếm phần đông ngày vui qua cuộc sống Còn hi vọng sau đầy đủ thương đau ngày đông dài đang qua còn đâu Rồi một ngày tình yêu quay trở lại Trong trái tim giá băng Và mùa xuân trong đôi mắt em Là ngày xuân anh mãi đi tìm kiếm Và ngày xuân trong đôi mắt em Anh đợi ý muốn Và ngày xuân trong hai con mắt em Là mùa xuân chan chứa hi vọng Và ngày xuân trong hai con mắt em Anh mãi chờ trông...

Bạn đang xem: Hợp âm mùa xuân trong đôi mắt em


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.