các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cầm cố Văn bản song ngữ
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 49/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 mon 05 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀNLƯƠNG

Căn cứ lao lý tổ chức cơ quan chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ biện pháp Lao đụng ngày 18tháng 6 năm 2012;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Laođộng - yêu đương binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhchi máu thi hành một số điều của cục luật Lao rượu cồn về tiền lương,

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định số 49/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2013

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này chính sách chức năng, nhiệmvụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Hội đồng xu tiền lương non sông theo qui định tại Khoản 2 Điều 92; phương pháp xây dựng thang lương, bảng lươngvà định nấc lao cồn theo nguyên lý tại Khoản 1 Điều 93 của Bộluật Lao động.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Member Hội đồng xu tiền lương quốcgia theo vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều 92 của cục luật Lao động.

2. Người lao động thao tác theo chế độhợp đồng lao động giải pháp tại Khoản 1, Điều 3 của cục luật Laođộng.

3. Người tiêu dùng lao đụng theo quy địnhtại Khoản 2, Điều 3 của bộ luật Lao động (sau đây call chunglà doanh nghiệp).

4. Các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể cóliên quan lại đến qui định và tiến hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tổ chức của Hộiđồng tiền lương nước nhà và gây ra thang lương, bảng lương, định mức lao độngtheo vẻ ngoài tại Nghị định này.

Chương 2.

HỘI ĐỒNG TIỀNLƯƠNG QUỐC GIA

Điều 3. Chức năngcủa Hội đồng tiền lương quốc gia

1. Hội đồng xu tiền lương đất nước thựchiện tác dụng tư vấn cho chính phủ nước nhà về điều chỉnh, ra mắt mức lương buổi tối thiểuvùng.

2. Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết địnhthành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

Điều 4. Nhiệm vụcủa Hội đồng tiền lương quốc gia

1. đối chiếu tình hình tài chính - làng hội,mức sống dân cư để xác định, dự báo yêu cầu sống buổi tối thiểu của tín đồ lao độngvà gia đình họ; nhận xét tình hình tiến hành mức lương buổi tối thiểu vùng, mức tiềnlương trên thị trường lao đụng và tài năng chi trả của bạn để xây dựngvà khuyến nghị với chính phủ phương án tiền lương về tối thiểu vùng thường niên và từngthời kỳ.

2. Nghiên cứu, khuyến nghị với Chínhphủ nút lương tối thiểu theo giờ đồng hồ áp dụng so với một số nghề, quá trình khôngthường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

3. Tổ chức triển khai rà soát, review việcphân vùng địa phận áp dụng nút lương buổi tối thiểu vùng để khuyến cáo với thiết yếu phủđiều chỉnh, bổ sung cập nhật phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

4. điều tra thực tiễn, nghiên cứukinh nghiệm nước ngoài để nâng cao năng lực và công dụng tư vấn, đề xuất vềtiền lương tối thiểu.

5. Nghiên cứu, tư vấn những vấn đề khácliên quan tiền đến chính sách tiền lương theo yêu mong của chính phủ, Thủ tướng tá Chínhphủ.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức tổchức của Hội đồng xu tiền lương quốc gia

1. Hội đồng tiền lương đất nước có 15thành viên, gồm những: 05 thành viên đại diện thay mặt của cỗ Lao rượu cồn - yêu thương binh với Xãhội, 05 thành viên đại diện thay mặt của Tổng Liên đoàn Lao động nước ta và 05 thànhviên thay mặt đại diện của tổ chức đại diện thay mặt người áp dụng lao rượu cồn ở trung ương, trongđó:

a) quản trị Hội đồng là một Thứ trưởngBộ Lao rượu cồn - yêu mến binh với Xã hội;

b) ba Phó quản trị Hội đồng, gồm: MộtPhó chủ tịch Hội đồng là Phó quản trị Tổng Liên đoàn Lao cồn Việt Nam, một PhóChủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp nước ta và mộtPhó quản trị Hội đồng là Phó chủ tịch Liên minh bắt tay hợp tác xã Việt Nam;

c) những ủy viên Hội đồng, gồm những: Bốnủy viên Hội đồng là thay mặt của bộ Lao cồn - yêu đương binh cùng Xã hội; tứ ủy viênHội đồng là thay mặt của Tổng Liên đoàn Lao hễ Việt Nam; một ủy viên Hội đồnglà thay mặt của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; hai ủy viên Hội đồnglà thay mặt đại diện của hai cộng đồng ngành nghề ở tw có thực hiện nhiều lao động.

2. Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm Chủ tịchvà các Phó chủ tịch Hội đồng xu tiền lương tổ quốc theo kiến nghị của bộ trưởng BộLao đụng - yêu mến binh với Xã hội với ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Lao hễ - Thươngbinh với Xã hội té nhiệm những ủy viên Hội đồng xu tiền lương quốc gia.

3. Nhà tịch, các Phó chủ tịch và Ủyviên Hội đồng xu tiền lương giang sơn là người có chuyên môn, kinh nghiệm tronglĩnh vực lao động, tiền lương; gồm trình độ, năng lượng để xem xét, khuyến cáo nhữngkiến nghị yêu cầu của cơ quan vì chưng mình đại diện và có đk tham gia các hoạtđộng của Hội đồng tiền lương quốc gia. Chủ tịch, những Phó quản trị và ủy viên Hộiđồng tiền lương nước nhà làm bài toán theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ là 05 năm.

4. Hội đồng xu tiền lương giang sơn có bộphận chuyên môn và phần tử thường trực góp Hội đồng nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp,xây dựng cách thực hiện tiền lương buổi tối thiểu vùng, phân vùng áp dụng mức lương tốithiểu để đưa ra bàn thảo tại Hội đồng và triển khai công tác hành chủ yếu của Hộiđồng.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiềnlương non sông do chi phí nhà nước bảo đảm, được sắp xếp trong dự toán ngânsách hàng năm của bộ Lao cồn - yêu thương binh với Xã hội và những nguồn kêu gọi hợppháp khác theo công cụ của pháp luật.

Điều 6. Quy chếlàm bài toán của Hội đồng tiền lương quốc gia

1. Chủ tịch Hội đồng xu tiền lương quốcgia luật quy chế thao tác của Hội đồng tiền lương quốc gia, bộ phận kỹ thuậtvà bộ phận thường trực.

2. Quản trị Hội đồng xu tiền lương quốcgia được mời những chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của các Bộ,ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học để tham vấn ý kiến hoặc tham gia cáccuộc họp của Hội đồng.

Xem thêm: Nên Tặng Quà Sinh Nhật Gì Cho Con Trai 30 Tuổi Phù Hợp Nhất, Unilever ViệT Nam

Chương 3.

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNGTHANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Điều 7. Nguyên tắcxây dựng thang lương, bảng lương

1. địa thế căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chứclao động, doanh nghiệp xây đắp và ra quyết định thang lương, bảng lương đối vớilao động quản lý, lao động trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ và người công nhân trực tiếpsản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ sốchênh lệch thân mức lương của công việc hoặc chức vụ có yêu cầu chuyên môn kỹthuật cao nhất so với tầm lương của các bước hoặc chức vụ có yêu ước trình độkỹ thuật tốt nhất, số bậc của thang lương, bảng lương dựa vào vào độ phức tạpquản lý, cấp cho bậc quá trình hoặc chức vụ đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữahai bậc lương gần kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cấp trình độchuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy ghê nghiệm, cải tiến và phát triển tài năngnhưng ít nhất bằng 5%.

3. Nấc lương thấp tốt nhất (khởi điểm) củacông bài toán hoặc chức vụ trong thang lương, bảng lương vày công ty xác định trêncơ sở mức độ phức hợp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹnăng, trách nhiệm, tay nghề để thực hiện quá trình hoặc chức danh, trong đó:

a) nút lương thấp tuyệt nhất của công việchoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện lao động thông thường không được thấphơn mức lương tối thiểu vùng do cơ quan chính phủ quy định;

b) nút lương thấp tuyệt nhất của công việchoặc chức danh yên cầu lao rượu cồn qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động bởi doanhnghiệp tự dạy dỗ nghề) phải cao hơn ít tuyệt nhất 7% so với mức lương về tối thiểu vùng doChính bao phủ quy định;

c) nút lương của công việc hoặc chứcdanh có điều kiện lao hễ nặng nhọc, độc hại, nguy khốn phải cao hơn ít nhất5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm phải cao hơn ít tốt nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danhcó độ phức tạp tương đương, thao tác làm việc trong đk lao đụng bình thường.

4. Khi thiết kế và áp dụng thanglương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không biệt lập đối xử về giới tính,dân tộc, màu da, thành phần thôn hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo,nhiễm HIV, tàn tật hoặc vì tại sao thành lập, dấn mình vào và chuyển động công đoànđối với người lao động, đồng thời cần xây dựng tiêu chuẩn chỉnh để xếp lương, điềukiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương bắt buộc đượcđịnh kỳ thanh tra rà soát để sửa đổi, bổ sung cho cân xứng với điều kiện thực tiễn về thay đổi mớicông nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trườnglao hễ và bảo đảm an toàn các luật pháp của quy định lao động.

6. Khi thi công hoặc sửa đổi, bổ sungthang lương, bảng lương, công ty phải tìm hiểu thêm ý con kiến của tổ chức triển khai đại diệntập thể người lao đụng tại công ty và ra mắt công khai trên nơi làm việc củangười lao động trước khi thực hiện, bên cạnh đó gửi cơ quan cai quản nhà nước vềlao động cấp cho huyện nơi đặt cơ sở tiếp tế của doanh nghiệp. Đối cùng với công tytrách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do công ty nước quản lý sở hữu khi xây dừng hoặcsửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải report chủ cài cho ý kiến trướckhi thực hiện; đối với công ty người mẹ - Tập đoàn tài chính nhà nước, công ty mẹ của Tổngcông ty hạng quan trọng đặc biệt đồng thời gửi bộ Lao đụng - yêu quý binh với Xã hội để theodõi, giám sát.

Điều 8. Nguyên tắcxây dựng định nấc lao động

1. Định nấc lao hễ được thực hiệncho từng bước một công việc, từng công đoạn và cục bộ quá trình cấp dưỡng sản phẩm,dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao cồn khoa học, tổ chức triển khai sản xuất đúng theo lý.

2. Nấc lao động được kiến tạo trên cơsở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp cho bậc, trình độ đào tạocủa tín đồ lao động, các bước công nghệ, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật của dòng sản phẩm móc thiếtbị và đảm bảo an toàn các tiêu chuẩn lao động.

3. Nút lao động buộc phải là nút trungbình tiên tiến, bảo vệ số đông fan lao động triển khai được mà không hẳn kéodài thời gian làm việc tiêu chuẩn chỉnh của doanh nghiệp lớn theo phương tiện của pháp luật.

4. Mức lao cồn mới buộc phải được áp dụngthử trước khi phát hành chính thức. Doanh nghiệp buộc phải thông báo cho tất cả những người lao độngbiết ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thử. Thời hạn áp dụng thử tùy theo tínhchất công việc, nhưng về tối đa không thật 3 tháng và phải đánh giá việc thực hiệnmức.

Trường hòa hợp trong thời hạn làm việctiêu chuẩn, nấc thực tế tiến hành tính theo sản lượng thấp rộng 5% hoặc cao hơn10% so với khoảng được giao, hoặc là mức thực tế thực hiện tính theo thời hạn caohơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với khoảng được giao thì doanh nghiệp cần điều chỉnhlại nấc lao động.

5. Mức lao động yêu cầu được định kỳ ràsoát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây dừng hoặc sửađổi, bửa sung, kiểm soát và điều chỉnh mức lao động, doanh nghiệp lớn phải tìm hiểu thêm ý con kiến của tổchức đại diện thay mặt tập thể bạn lao rượu cồn tại công ty và ra mắt công khai tạinơi thao tác của bạn lao động trước khi thực hiện, mặt khác gửi cơ sở quảnlý công ty nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở cung ứng của doanh nghiệp.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2013. Các quy định trên Nghị định này được áp dụng từngày 01 mon 5 năm 2013.

2. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày31 tháng 12 năm 2002 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hành mộtsố điều của cục luật Lao cồn về tiền lương; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2004 của chính phủ nước nhà quy định khối hệ thống thang lương, bảng lương cùng chếđộ phụ cấp lương trong những công ty đơn vị nước hết hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngàyNghị định này còn có hiệu lực thi hành.

Điều 10. Tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện cácquy định về chức năng, trọng trách và tổ chức cơ cấu tổ chức của Hội đồng xu tiền lương quốcgia:

a) người đứng đầucác cơ quan, tổ chức triển khai quy định trên Khoản 1 Điều 5 Nghị định này cử đại diện thay mặt thamgia Hội đồng xu tiền lương quốc gia và gửi list để bộ Lao đụng - mến binhvà xã hội tổng hợp;

b) chủ tịch Phòng thương mại dịch vụ và Côngnghiệp vn lựa lựa chọn và kiến nghị người mở đầu hai hiệp hội ngành nghề ởTrung ương sử dụng nhiều lao hễ cử thay mặt tham gia Hội đồng xu tiền lương quốcgia;

c) bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - Thươngbinh và Xã hội tổng vừa lòng và ý kiến đề xuất Thủ tướng chủ yếu phủ bổ nhiệm Chủ tịch, cácPhó chủ tịch Hội đồng xu tiền lương quốc gia; đưa ra quyết định bổ nhiệm những ủy viên Hộiđồng tiền lương quốc gia.

2. Nhiệm vụ tổ chức tiến hành việcxây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

a) Doanh nghiệptổ chức tạo hoặc thanh tra rà soát sửa đổi bổ sung cập nhật thang lương, bảng lương, định mứclao cồn và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sảnxuất, gớm doanh của người tiêu dùng để theo dõi, kiểm soát theo phương pháp tại Nghịđịnh này. Trường hợp doanh nghiệp có tương đối nhiều đơn vị, chi nhánh chuyển động ở những địabàn khác biệt thì sau thời điểm xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương cùng địnhmức lao động, doanh nghiệp gửi cơ quan thống trị nhà nước về lao động cung cấp huyệnnơi đặt solo vị, chi nhánh của khách hàng để theo dõi, kiểm tra;

b) Cơ quan cai quản nhà nước về lao độngcấp huyện điểm đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mừng đón thanglương, bảng lương, định mức lao động của người tiêu dùng theo công cụ tại Khoản 2 Điều 93 Bộ nguyên tắc Lao động; Khoản 6 Điều 7 cùng Khoản 5 Điều8 của Nghị định này nhằm rà soát, kiểm tra. Trường vừa lòng phát hiện ngôn từ khôngđúng dụng cụ thì phải gồm văn phiên bản yêu mong doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh, bổsung theo đúng quy định của điều khoản lao động;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao đụng - yêu mến binh cùng Xã hội phối phù hợp với Liênđoàn lao động và các cơ quan liêu liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, thanhtra, kiểm tra bài toán xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao cồn đối vớicác công ty lớn trên địa bàn theo qui định tại Nghị định này;

d) những cơ quan, tổ chức được phâncông, phân cấp tiến hành các quyền và nghĩa vụ của nhà sở hữu đối với công tytrách nhiệm hữu hạn mtv do nhà nước cai quản sở hữu tiếp nhận, kiểmtra, thống kê giám sát việc xây dừng thang lương, bảng lương đối với các doanh nghiệp tráchnhiệm hữu hạn 1 thành viên do mình thống trị sở hữu.

đ) bộ Lao hễ - yêu mến binhvà xóm hội chỉ dẫn công ty nhiệm vụ hữu hạn mtv do công ty nước làmchủ sở hữu, các tổ chức, đơn vị trong phòng nước, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tráchnhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên được thay đổi từ doanh nghiệp nhà nước, côngty trọng trách hữu hạn một thành viên do công ty nước quản lý sở hữu hiện nay đang xếplương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của thiết yếu phủ triển khai việc xây dựngthang lương, bảng lương, phụ cấp cho lương theo lao lý tại Nghị định này, bảo đảmquan hệ hợp lý và phải chăng về tiền lương giữa các loại lao động trong công ty và những ngànhnghề; chuyển xếp lương so với người lao hễ từ thang lương, bảng lương doChính phủ phát hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2004 lịch sự thang lương, bảng lương do công ty ban hành.

3. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw và những cơ quan, tổ chức, công ty lớn và cánhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong TW; - công sở TW và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - UB đo lường và thống kê tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - bảo đảm tiền gởi Việt Nam; - Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

Bài viết liên quan