Có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x? Cách phát âm từ có chữ x trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng 4Life English Center (pgdgialoc.edu.vn) tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

*
Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x

1. Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X thông dụng nhất

Xenogamy: Sự lai chéoXanthous: Vàng (da, tóc)Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phônXanthlppe: Người vợ lăng loàn (tên vợ Xôcrat)Xenon: Khí xenonXerophyte: Thực vật chịu hạnXenphobla: Sự bài ngoạiXennolth: Đá trong khối phun trào từ núi lửaXylocarp: Quả mộc, quả gỗXe: Ký nguyên tố xennonXenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéoXerodemma: Bệnh khô daXerogrphy: Tự sao chụp tính điệnXyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có lininXerophthalmia: Bệnh khô mắtXerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạnXerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụpXenophobe: Người bài ngoạiXylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thay thế các nhóm mêtylXylograph: Bản khắc gỗXerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)Xylography: Thuật khắc gỗXi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

2. Cách phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh

Chữ X trong tiếng Anh có 2 cách phát âm, đó là âm /ks/ và âm /gz/.

Nếu đi theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì chữ “X” được phát âm là /ks/.

Ví dụ:

Xpectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n): Sự mong chờAxiomatic /æksiəˈmætɪk/ (a): Rõ ràngExecution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự thực hiệnExternals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n): Đặc điểm bên ngoàiExceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (a): Ngoại lệExcellent /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Nếu theo sau là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh, và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 thì chữ “X” được phát âm là /gz/.

Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hởExacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): Làm bực tứcExact /ɪgˈzækt/ (a): Chính xácExonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tộiExhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều làm vui vẻExhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãmExhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt sức
*
Cách phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh

Trên đây là tất cả từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x4Life English Center (pgdgialoc.edu.vn) tổng hợp được. Hy vọng đã giúp cho bạn làm giàu hơn vốn từ vựng của mình, từ đó tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày nhé!