Nhiều bên tuyển dụng bây chừ yêu cầu ứng viên đề xuất nộp CV bởi Tiếng Anh. Với việc thực hiện những tự vựng làm thế nào để cho đúng, phù hợp luôn là vấn đề ứng viên quan tâmkhi trình diễn CV.pgdgialoc.edu.vn sẽ hệ thống lại mọi từ vựng thường mở ra trong CV, các bạn tham khảo nhé!

Apply position - vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển vào vị trí

- Personal Information - thông tin cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - chỗ sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity thẻ No - Số CMND

Issued at - cấp tại

Permanent address - Địa chỉ nhất thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - nấc lương mong muốn


*

- Educational background - quy trình học tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học chuyên ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - tài năng tin học

Good at… - giỏi về

typing skills - khả năng đánh máy

Foreign language skills - tài năng ngoại ngữ

Communication Skills - khả năng giao tiếp

Team-working - tài năng làm câu hỏi nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác dưới áp lực đè nén cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tham gia

Institution - trung trọng tâm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bằng cấp

Certificate - chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - tởm nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc cho ai, công ty nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, tự tín vào

extensive experience in… - tay nghề dồi dào nghỉ ngơi mảng…

professional in…- chuyên gia trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử vẻ vang làm việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions khổng lồ the development of the company - đem đến những đóng góp đáng nói trong sự phát triển của công ty