Quyền của những tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài tại Việt Nam


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 58/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚCNGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ quy định Tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ cơ chế Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 mon 6năm 2015;

Căn cứ biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của giải pháp Tổchức chính phủ nước nhà và mức sử dụng Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bạn dạng quyphạm luật pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015; công cụ sửa đổi, bổ sung một số điều của vẻ ngoài Ban hànhvăn bản quy bất hợp pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao;

Chính phủ ban hành Nghị định vềđăng ký và cai quản lý hoạt động vui chơi của các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam.

Bạn đang xem: Spacecowboy Online Miễn Phí Mới Ra Hôm Nay

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định việc đăng kýhoạt động của các tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế tại nước ta (sau đây hotline làtổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài) cùng trách nhiệm của những cơ quan,tổ chức tương quan trong việc cấp chứng từ đăng ký, cai quản hoạtđộng của những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Nghị định này áp dụng so với cáctổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài hoạt động hỗ trợ vạc triển, viện trợ nhân đạokhông vì mục đích lợi nhuận và những mục đích khác tại Việt Nam.

2. Nghị định này áp dụng đối với cáccơ quan, tổ chức liên quan sống trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc tw và những cơ quan đối tác doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dướiđây được gọi như sau:

1. “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài”là tổ chức triển khai phi lợi nhuận, quỹ thôn hội, quỹ tư nhân đượcthành lập theo lao lý nước ngoài; có nguồn ngân sách hợp pháp từ bỏ nước ngoài; hoạtđộng hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại nước ta không vì mục tiêu lợinhuận và các mục đích khác; không quyên góp tài chính, chuyên chở tài trợ, tạo quỹtừ các tổ chức, cá thể Việt Nam.

2. “Cơ quan đối tác doanh nghiệp Việt Nam” là cơquan, tổ chức được thành lập và hoạt động theo điều khoản Việt Nam, có thỏa thuận hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoặc tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức phi chínhphủ nước ngoài nhằm mục tiêu triển khai những chương trình, dự án,phi dự án tại Việt Nam.

3. “Giấy đăngký” là văn bạn dạng xác dấn của cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho chotổ chức phi chính phủ quốc tế đăng ký hoạt động theoquy định của Nghị định này. Bao gồm hai một số loại Giấy đk là Giấyđăng ký hoạt động và Giấy đăng ký lập văn phòng và công sở đại diện.

4. “Văn phòng đạidiện” là đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoài, có trọng trách đại diệntheo ủy quyền của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

5. “Người đại diện, Trưởng Văn phòngđại diện” là người thay mặt chính thức của tổ chức phichính phủ nước ngoài, phụ trách trước lao lý vàcác cơ quan quản lý nhà nước của vn về mọi hoạt động của tổ chức phichính tủ nước ngoài. Fan đại diện, Trưởng văn phòng đại diện có thể là côngdân nước ngoài hoặc công dân Việt Nam.

Điều 4. Chínhsách của cơ quan chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nước ngoài

1. Khuyến khíchvà sinh sản điều kiện tiện lợi để những tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài vận động hỗtrợ phát triển, viện trợ nhân đạo.

2. Bảo đảm an toàn quyền, ích lợi hợp pháp củacác tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoài.

3. Thống trị hiệu quả hoạt động vui chơi của cáctổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài theo cách thức của luật pháp Việt nam giới và các điềuước nước ngoài mà việt nam là thành viên.

Điều 5. Các hànhvi bị cấm so với các tổ chức triển khai phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài

1. Tổ chức, thực hiện, tham gia, tàitrợ mang lại các hoạt động tôn giáo và các hoạt động khác không cân xứng với lợi íchquốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, bình yên và đơn thân tự, an ninh xãhội của Việt Nam.

2. Tổ chức, thực hiện, thâm nhập cáchoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích cung ứng phát triển, viện trợ nhân đạo.

3. Tài trợ đến các hoạt động chốngphá, lật đổ tổ chức chính quyền tại nước khác, các tổ chức khủng cha và các vận động khủngbố.

4. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạtđộng cọ tiền hoặc tương quan đến rửa tiền.

5. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội,thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bạn dạng sắc văn hóa dân tộc với phá hoại khối đạiđoàn kết dân tộc của Việt Nam.

Điều 6. Cơ sở dữliệu về các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài

1. Cơ sở tài liệu về những tổ chức phichính phủ nước ngoài là tập hợp tin tức về các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài và buổi giao lưu của các tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài nhằm mục đích lưu trữ và share thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoàiđăng ký vận động theo công cụ của luật pháp Việt Nam.

2. Cơ sở dữ liệu về các tổ chức phichính phủ nước ngoài được liên kết với Cổng dịch vụ thương mại công đất nước và Cổng thương mại & dịch vụ công của bộ Ngoại giao, cơ sởdữ liệu quốc gia, đại lý dữ liệu của các bộ, ban ngành ngangbộ, ban ngành thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc tw để cung cấp giải quyết những thủ tục hành chủ yếu trongđăng ký kết và quản lí lý buổi giao lưu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Thông tin trong cơ sở tài liệu vềcác tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài:

a) tin tức trong cơ sở tài liệu vềcác tổ chức triển khai phi bao gồm phủ quốc tế bao gồm:

- tin tức được xác lập lúc tổ chứcphi thiết yếu phủ nước ngoài đăng ký vận động tại Việt Nam;

- bản sao hoặc bản điện tử được ký kết sốhợp lệ của hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, gia hạn,sửa đổi, vấp ngã sung, cấp lại Giấy đăng ký;

- Các báo cáo định kỳ và chợt xuất;

- các thông tinliên quan không giống (nếu có);

b) thông tin trong cơ sở dữ liệu vềcác tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế được xác lập từ các nguồn sau:

- Thông tin của những tổ chức phi chínhphủ nước ngoài cung ứng trong hồ nước sơ đề xuất cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấplại Giấy đăng ký;

- tin tức do tổ chức triển khai phi chính phủnước ngoài update lên cơ sở dữ liệu;

- thông tin do những cơ quan thống trị củaViệt phái mạnh cung cấp;

- thông tin được số hoá, chuẩn hoá từGiấy đăng ký;

- thông tin được phân chia sẻ, gửi đổi, chuẩn hóa từ những cơ sở tài liệu đượcthiết lập trước đây.

4. Lý lẽ xây dựng, cập nhật, quảnlý, khai thác, áp dụng cơ sở tài liệu về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

a) thông tin trong cơ sở tài liệu vềcác tổ chức phi chính phủ nước ngoài được lưu trữ đầy đủ, bao gồm xác; khai thác, sử dụng đúngmục đích, có kết quả theo luật của lao lý Việt Nam;

b) Cơ sở tài liệu về các tổ chức phichính phủ nước ngoài được bảo đảm nghiêm ngặt, an ninh theo hình thức của pháp luật;tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệthông tin; đảm bảo sự tương thích, an toàn, tiếp nối trong toàn hệ thống cáccơ sở dữ liệu.

5. Quản lý, khai thác, cung cấp thôngtin cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài:

a) bộ Ngoại giao nhà trì xuất bản vàvận hành cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài; phát hành Quy chếquản lý, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi cơ quan chính phủ nướcngoài cùng hướng dẫn tiến hành thủ tục hành chủ yếu bằng hình thức trực tuyến saukhi cơ sở tài liệu về những tổ chức phi thiết yếu phủ quốc tế được tạo và vậnhành; cấp cho mã sổ và tài khoản định danh cho các cơ quan cai quản nhà nước tất cả thẩmquyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở thường trựcỦy ban công tác làm việc về các tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế và tổ chức phi chủ yếu phủnước xung quanh đã được cấp Giấy đăng ký để truy vấn vào cơ sở dữ liệu về những tổ chứcphi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài;

b) những cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩmquyền, Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực ở trong trung ương, ban ngành thường trựcỦy ban công tác làm việc về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức triển khai phi bao gồm phủnước không tính đã được cấp Giấy đăng ký được truy cập và khaithác cơ sở dữ liệu về những tổ chức phi chính phủ nước nhà nướcngoài;

c) bộ Ngoại giao, các cơ quan cai quản lýnhà nước tất cả thẩm quyền, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Cơ quan sở tại Ủy ban công tác về các tổ chức phi chínhphủ quốc tế và tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài đã được cấp Giấy đk cótrách nhiệm hay xuyên update thông tin vào cơ sở dữ liệu về những tổ chứcphi chính phủ nước nhà nước ngoài.

Chương II

THẨM QUYỀN CẤP,GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI, ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THU HỒI GIẤYĐĂNG KÝ, ĐỊA BÀN VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI, THỜIHẠN CỦA GIẤY ĐĂNG KÝ

Điều 7. Thẩm quyềncấp, gia hạn, sửa đổi, vấp ngã sung, cấp cho lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt rượu cồn và thu hồiGiấy đăng ký

Bộ ngoại giao là ban ngành cấp, gia hạn,sửa đổi, bửa sung, cung cấp lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt cồn và thu hồi Giấy đăng kýcủa tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài.

Điều 8. Địa bànvà lĩnh vực buổi giao lưu của tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđược phép hoạt động tại địa phận và theo nghành nghề dịch vụ quy định trong giấy đăng ký.

2. Tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoàiđược đặt 01 Văn phòng thay mặt tại 1 trong ba địa điểm là thành phố Hà Nội, tp Đà Nẵng với Thànhphố hồ nước Chí Minh.

3. Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai phichính phủ quốc tế không đặt ở trụ sở những cơ quan lại củaĐảng, công ty nước và tổ chức chính trị - thôn hội của Việt Nam.

Điều 9. Thời hạn Giấyđăng ký

1. Giấy đăng ký hoạt động có thời hạn không thật 03 năm tính từ lúc ngày cấp. Giấy đk lập văn phòng và công sở đạidiện có thời hạn không thực sự 05 năm kể từ ngày cấp. Thời hạn của Giấy đăng kýkhông vượt vượt thời hạn đăng ký buổi giao lưu của tổ chức phi chính phủ nước ngoàitheo luật pháp của vị trí thành lập.

2. Giấy đk được gia hạn với thờihạn tương xứng với từng loại và không vượt vượt thời hạn đăng ký hoạt động của tổchức phi thiết yếu phủ nước ngoài theo lao lý của chỗ thành lập.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ

Mục 1. ĐIỀU KIỆN,TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Điều kiệncấp Giấy đăng ký hoạt động

Tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế được cấp chứng từ đăng ký hoạt động nếu thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

1. Bao gồm tư giải pháp pháp nhân hợp lệ theoquy định điều khoản của quốc gia, vùng bờ cõi nơi thành lập.

2. Có điều lệ, tôn chỉ, mục tiêu hoạtđộng rõ ràng, cân xứng với lợi ích vànhu cầu của Việt Nam.

3. Tất cả đề xuất rõ ràng về dự loài kiến chương trình, dự án, phi dự án công trình để hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tạiViệt nam giới trong 03 năm.

4. Có khuyến nghị Người đại diện thay mặt tại ViệtNam.

Điều 11. Trình tự,thủ tục cấp cho Giấy đăng ký hoạt động

1. Tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài nộptrực tiếp hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu hoặc trực tuyến mang lại Ủy ban công tác về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 cỗ hồ sơđề nghị cấp giấy đăng ký chuyển động gồm những văn phiên bản sau:

a) 01 đơn đề xuất cấp Giấy đk hoạtđộng theo mẫu số 03a phương tiện tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) 01 bản sao Điều lệ cùng 01 bạn dạng sao Giấytờ minh chứng tư biện pháp pháp nhân của tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài;

c) 01 bạn dạng thống kê chi tiết cácchương trình, dự án, phi dự án dự con kiến sẽ thực hiện tại vn trong 03 năm;

d) 01 hồ sơ ý kiến đề xuất chấp thuận Ngườiđại diện gồm các văn bạn dạng sau:

- 01 ra quyết định bổ nhiệm do fan đứngđầu của tổ chức triển khai ký tên, đóng góp dấu;

- 01 bản tiểu sử của fan được đềnghị đồng ý làm bạn đại diện;

- 01 bản lý lịchtư pháp của bạn được kiến nghị chấp thuận làm Người thay mặt đại diện do cơ quan bao gồm thẩmquyền của nước mà fan đó mang quốc tịch hoặc nước nhưng ngườiđó đang thường trú trong vòng 06 tháng sớm nhất cấp;

- 01 phiên bản sao hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành nếu người được kiến nghị chấp thuận làm Người đại diện thay mặt là tín đồ nước ngoài. 01 phiên bản sao hộ chiếu,giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lựcnếu người được chỉ định là người việt nam Nam.

Các văn bản bằng tiếng quốc tế trong hồ nước sơnêu trên đề xuất được phù hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo phiên bản dịch tiếngViệt được chứng thực theo lý lẽ của điều khoản Việt Nam, trừ trường hợp đượcmiễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà việt nam là member hoặctheo nguyên tắc tất cả đi, có lại.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm cho việc, Ủyban công tác về các tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế kiểm trathành phần hồ nước sơ đề xuất của tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài theo chính sách tại khoản 1 Điều này với yêu ước tổ chứcphi chính phủ nước nhà nước ngoài bổ sung cập nhật hồ sơ nếu nên thiết.

3. Sau khi tiếp nhận đầy đầy đủ hồ sơ,trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ủy ban công tác về những tổ chức phi thiết yếu phủnước ko kể gửi văn bản lấy chủ ý Bộ Công an, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư, cỗ Nội vụ,Bộ Tài chính, bank Nhà nước Việt Nam, bộ, cơ quanngang bộ thống trị nhà nước siêng ngành về lĩnh vực mà tổchức phi bao gồm phủ quốc tế đăng cam kết hoạt động, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phốtrực thuộc tw nơi tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ nước ngoài đăng ký triển khai hoạt động và cơ quan phê duyệt câu hỏi tiếpnhận khoản viện trợ từ tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài.

4. Vào thời hạn 10 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận thấy văn bản của Ủy ban công tác về những tổ chức phi chính phủ nướcngoài, những cơ quan lại được lấy chủ kiến có nhiệm vụ trả lờibằng văn bản.

5. Trong thời hạn 02 ngày thao tác kểtừ khi dấn được đầy đủ ý kiến của những cơ quan, Ủy ban công tác về những tổ chứcphi thiết yếu phủ nước ngoài chuyển làm hồ sơ của tổ chức triển khai phi bao gồm phủ quốc tế tạikhoản 1 Điều này và ý kiến của các cơ quan tương quan cho bộ Ngoại giao để thẩmđịnh.

6. Vào thời hạn 10 ngày thao tác kểtừ ngày nhận rất đầy đủ hồ sơ của tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài tại khoản 1 Điềunày và ý kiến của các cơ quan lại liên quan, cỗ Ngoại giao thẩm định và đánh giá hồ sơ, quyết địnhcấp hoặc không cấp giấy đăng ký chuyển động và thông báo hiệu quả tới Ủy ban côngtác về những tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài. Giấy đk hoạt độngđược cung cấp theo mẫu mã số 01 quy địnhtại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. Bài toán thẩm địnhđược triển khai bằng bề ngoài tổng hợp ý kiến bằng văn bảnhoặc tổ chức hội nghị thẩm định về các nội dung sau:

a) Tính hợp pháp và không thiếu thốn của hồ sơ;

b) Tính cân xứng của mục tiêu, tôn chỉhoạt đụng của tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nước ngoài đối với chủtrương, đường lối, chế độ của việt nam và phương châm phát triển ví dụ của bộ,ngành, địa phương;

c) Tư bí quyết pháp nhân và quy trình hoạtđộng của tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nước ngoài;

d) Nhân thân, lý định kỳ của tín đồ đạidiện;

đ) Hiệu quả, ảnh hưởng tác động về kinh tế - xãhội, an ninh, riêng biệt tự xã hội của các buổi giao lưu của tổ chức phi chính phủ nước nhà nướcngoài.

7. Vào thời hạn 30 ngày thao tác kểtừ ngày nhận tương đối đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ của tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài tại khoản1 Điều này, Ủy ban công tác về những tổ chức phi thiết yếu phủ quốc tế chuyển Giấyđăng ký chuyển động tới tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài bằnghình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường đúng theo hồ sơ không được chấpthuận, Ủy ban công tác làm việc về các tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài thông báo bởi văn bạn dạng nêu rõ lý do.

Điều 12. Trình tự,thủ tục gia hạn Giấy đk hoạt động

1. Trước thời gian Giấy đăng ký hoạtđộng không còn hạn ít nhất 60 ngày, tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế nộp trực tiếp hoặcqua dịch vụ bưu chủ yếu hoặc trực tuyến mang đến Ủy ban công tác vềcác tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế 01 cỗ hồ sơ kiến nghị gia hạn Giấy đăng kýhoạt động gồm các văn bạn dạng sau:

a) 01 đơn đề xuất gia hạn Giấy đăngký hoạt động theo mẫu số 03a điều khoản tại Phụ lụcban hành hẳn nhiên Nghị định này;

b) 01 phiên bản chính Giấyđăng ký hoạt động;

c) 01 bạn dạng báo cáo nắm tắt hoạt động củatổ chức phi thiết yếu phủ quốc tế đã xúc tiến tại vn trong 03 năm gần nhất và kế hoạch chuyển động cụ thể dự loài kiến sẽ xúc tiến trong 03 nămtiếp theo;

Các văn phiên bản bằng giờ nước ngoàitrong làm hồ sơ nêu trên cần kèm theo phiên bản dịch giờ Việt vàchứng thực theo điều khoản của quy định Việt Nam.

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy đăng ký vận động được triển khai theo quy địnhtại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 11 Nghị định này.

Điều 13. Trình tự,thủ tục sửa đổi, bửa sung, cung cấp lại Giấy đk hoạt động

1. Tổ chức triển khai phi bao gồm phủ nước ngoài nộptrực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến mang lại Ủy ban công tác vềcác tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ quốc tế 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi,bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký chuyển động gồm các văn bảnsau:

a) 01 đơn đề nghị ghi rõ văn bản yêucầu sửa đổi, bổ sung hoặc vì sao đề nghị cấp cho lại (do mất, cũ, hỏng) theo mẫu số 03b công cụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh này;

b) 01 bản chính Giấy đăng ký chuyển động trong ngôi trường hợp đề nghị sửa đổi,bổ sung hoặc cấp cho lại do cũ, hỏng. 01 phiên bản sao Giấy đăng ký hoạt động trong trườnghợp ý kiến đề xuất cấp lại bởi bị mất bản chính;

c) những văn phiên bản liên quan mang đến nội dungsửa đổi, vấp ngã sung, cấp lại.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ủyban công tác về những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài kiểm tra thành phần hồ nước sơđề nghị của tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ quốc tế theo quy địnhtại khoản 1 Điều này với yêu cầu tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài bổ sung hồ sơ nếu cần thiết. Đối với trường hợp ý kiến đề xuất cấp lại Giấy đăngký hoạt động, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế kiểm tranội dung trong hồ nước sơ kiến nghị của tổ chức triển khai phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

3. Sau khi đón nhận đầy đầy đủ hồsơ của tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ quốc tế theo nguyên lý tại khoản 1Điều này, trong thời hạn 02 ngày làm cho việc, Ủy ban công tác về các tổ chức phichính phủ nước ngoài gửi văn phiên bản lấy ý kiến những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc tw nơi tổchức phi bao gồm phủ quốc tế đăng ký triển khai hoạt động, cơ sở phê duyệtviệc tiếp nhận khoản viện trợ từ tổ chức triển khai phi bao gồm phủ nước ngoài liên quan tiền đếnnội dung bắt buộc sửa đổi, bổ sung cập nhật của Giấy đăng ký hoạt động.

4. Vào thời hạn 10 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được văn bạn dạng của Ủy ban công tác về những tổ chứcphi chính phủ nước nhà nước ngoài, những cơ quan tiền được lấy chủ ý có trách nhiệm trả lờibằng văn bản.

5. Vào thời hạn 02 ngày thao tác kểtừ khi dìm được không hề thiếu ý kiến của những cơ quan, Ủy bancông tác về các tổ chức phi chủ yếu phủ nước ngoài chuyển làm hồ sơ của tổ chức triển khai phichính phủ quốc tế tại khoản 1 Điều này cùng ý kiến của các cơ quan liêu liên quancho bộ Ngoại giao để thẩm định.

6. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kểtừ ngày nhận không thiếu hồ sơ của tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nướcngoài theo vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều này với ý kiến của những cơ quan lại liên quan, BộNgoại giao thẩm định và đánh giá hồ sơ, ra quyết định sửa đổi hoặc ko sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặckhông xẻ sung, cung cấp lại hoặc không cung cấp lại Giấy đăng ký hoạt động và thông báo kếtquả cho tới Ủy ban công tác về những tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài. Bài toán thẩm địnhđược triển khai bằng vẻ ngoài tổng hợp chủ ý bằng văn phiên bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định so với các nội dung nên sửađổi, bổ sung cập nhật và cung cấp lại Giấy đăng ký hoạt động. Giấy đăng ký chuyển động được sửađổi, vấp ngã sung, cung cấp lại theo mẫu mã số01 nguyên lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

7. Vào thời hạn 25 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận tương đối đầy đủ hồ sơ phù hợp lệ củatổ chức phi bao gồm phủ quốc tế theo phương pháp tại Khoản 1Điều này, Ủy ban công tác về những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài chuyển Giấyđăng ký hoạt động đã được sửa đổi, xẻ sung, cấp cho lại tới tổ chức triển khai phi chính phủnước ngoại trừ bằng bề ngoài trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưuchính. Trường đúng theo hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban côngtác về các tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế thông báo bằng văn phiên bản nêu rõ lý do.

Mục 2. ĐIỀU KIỆN,TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP VĂNPHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 14. Điều kiệncấp Giấy đk lập văn phòng và công sở đại diện

Tổ chức phi chủ yếu phủ nước ngoài đượccấp Giấy đăng ký lập Văn phòng thay mặt đại diện khi đáp ứng nhu cầu các đk sau:

1. Tất cả tư biện pháp pháp nhân theo quy địnhpháp hiện tượng của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập.

2. Tất cả điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi íchvà yêu cầu của Việt Nam.

3. Có cam kết hoạt đụng dài hạn tạiViệt Nam với thống kê chi tiết các chương trình, dự án công trình sẽ thực thi tại ViệtNam trong ít nhất 05 năm tại một hay các địa phương nhưng quy mô, đặc điểm củachương trình, dự án đó yên cầu sự điều hành, đo lường và tính toán thườngxuyên, tại chỗ.

4. Có đề xuất Trưởng Văn phòng thay mặt đại diện tại Việt Nam.

Điều 15. Trình tự,thủ tục cung cấp Giấy đk lập văn phòng và công sở đại diện

1. Tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế nộp thẳng hoặc qua dịch vụbưu chính hoặc trực tuyến mang đến Ủy bancông tác về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồsơ đề nghị cấp Giấy đk lập Văn phòng thay mặt đại diện gồm các văn phiên bản sau:

a) 01 đơn kiến nghị cấp Giấy đăng ký lậpVăn phòng đại diện theo mẫu mã số 03a vẻ ngoài tại Phụlục phát hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 bạn dạng sao Điều lệ với 01 bản sao Giấytờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài;

c) 01 phiên bản thống kê chi tiết cácchương trình, dự án công trình dự con kiến sẽ thực thi tại vn trong 05 năm trên một haynhiều địa phương mà lại quy mô, đặc điểm của chương trình, dự án công trình đó đòi hỏi sự điềuhành, tính toán thường xuyên, trên chỗ;

d) 01 phiên bản thống kê cụ thể cácchương trình, dự án, phi dự án công trình đã triển khai trong 03 năm tiếp tục trước thời điểmnộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy Đăng cam kết lập Văn phòng thay mặt đại diện (nếu có);

đ) 01 hồ sơ đề xuất chấp thuận TrưởngVăn phòng đại diện thay mặt gồm các văn bạn dạng sau:

- 01 ra quyết định bổ nhiệm do tín đồ đứngđầu của tổ chức ký tên, đóng góp dấu;

- 01 bản tiểu sử của fan được đềnghị đồng ý chấp thuận làm Trưởng văn phòng công sở đại diện;

- 01 bản lý lịchtư pháp của bạn được đề nghị chấp thuận làm Trưởng Văn phòng đại diện thay mặt do cơquan tất cả thẩm quyền của nước mà người đó với quốc tịch hoặc nước mà fan đóđã hay trú trong khoảng 06 tháng gần nhất cấp;

- 01 bản sao hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành nếu tín đồ được ý kiến đề nghị chấp thuận có tác dụng Trưởng văn phòng và công sở đạidiện là fan nước ngoài. 01 phiên bản sao hộ chiếu, giấy chứngminh quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực thực thi hiện hành nếu người đề nghị chấpthuận làm Trưởng Văn phòng thay mặt đại diện là công dân Việt Nam;

Các văn bản bằng giờ đồng hồ nước ngoàitrong làm hồ sơ nêu trên phải được thích hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo giải pháp của quy định Việt Nam,trừ trường phù hợp được miễn vừa lòng pháp hóa lãnh sự theo điều ước thế giới mà Việt Namlà thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ủyban công tác làm việc về các tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài kiểm tra thành phần hồ nước sơ ý kiến đề nghị của tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài theoquy định tại khoản 1 Điều này cùng yêu cầu tổ chức triển khai phi bao gồm phủ nước ngoài bổsung hồ sơ nếu bắt buộc thiết.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Đánh Giá Xếp Loại Đảng Viên Cuối Năm 2018, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Và Cách Viết

3. Sau khoản thời gian tiếpnhận không thiếu thốn hồ sơ của tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế theo chính sách tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn02 ngày làm việc, Ủy ban công tác làm việc vềcác tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài gửi văn phiên bản lấy ý kiến Bộ Công an, bộ Kếhoạch và Đầu tư, bộ Nội vụ, cỗ Tài chính, ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, bộ, phòng ban ngang bộ thống trị nhà nước siêng ngành về lĩnh vực mà tổchức phi bao gồm phủ quốc tế đăng ký tiến hành hoạt động, Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw nơi tổ chức phi chính phủ quốc tế đăng kýtriển khai vận động và đặt trụ sở Văn phòng thay mặt và cơ quan phê chăm chút việctiếp nhấn khoản viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

4. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kểtừ ngày nhận ra văn phiên bản của Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi cơ quan chính phủ nướcngoài, các cơ quan tiền được lấy chủ kiến có nhiệm vụ trả lờibằng văn bản.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kểtừ khi nhấn được vừa đủ ý kiến của các cơquan, Ủy ban công tác về những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài chuyển làm hồ sơ củatổ chức phi chính phủ quốc tế quy định trên khoản 1 Điềunày cùng ý kiến của các cơ quan liên quan cho bộ Ngoại giao để thẩm định.

6. Vào thời hạn10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận không thiếu thốn hồ sơ của tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nướcngoài hình thức tại khoản 1 Điều này cùng ý kiến của những cơ quan lại liên quan, bộ Ngoạigiao đánh giá hồ sơ, đưa ra quyết định cấp hoặc không cung cấp Giấyđăng ký kết lập Văn phòng thay mặt đại diện và thông báo kết quả tới Ủy ban công tác làm việc về cáctổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài. Mẫu Giấy đk lập Văn phòng đại diện thay mặt đượccấp theo mẫu mã số 02 lao lý tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này. Việc thẩm định được triển khai bằng hiệ tượng tổng phù hợp ýkiến bằng văn bạn dạng hoặc tổ chức hội nghị thẩm định và đánh giá về các nội dung sau:

a) Tính thích hợp pháp và rất đầy đủ của hồ nước sơ;

b) Tính phù hợp của mục tiêu, tôn chỉhoạt cồn của tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài so với chủ trương, đường lối,chính sách của vn và mục tiêu phát triển rõ ràng của bộ, ngành, địaphương;

c) Tư cách pháp nhân và quy trình hoạtđộng của tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoài;

d) Nhân thân, lý kế hoạch của Trưởng công sở đại diện;

đ) Hiệu quả, ảnh hưởng về tài chính - xãhội, an ninh, trơ khấc tự làng hội của các buổi giao lưu của tổ chức phi chính phủ nướcngoài.

7. Vào thời hạn 30 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận vừa đủ hồ sơ đúng theo lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài quy địnhtại Khoản 1 Điều này, Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoàichuyển Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tới tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoàibằng bề ngoài trực tiếp hoặc qua dịch vụ thương mại bưu chính. Trườnghợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban công tác làm việc về những tổchức phi chính phủ nước ngoài thông báo bằng văn phiên bản nêu rõ lý do.

Điều 16. Trình tự,thủ tục gia hạn Giấy đk lập công sở đại diện

1. Trước thời gian Giấy đăng ký lậpVăn phòng thay mặt đại diện hết hạn tối thiểu 60 ngày, tổ chức phichính phủ quốc tế nộp thẳng hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu hoặc trực tuyến đường trên Ủy ban công tác làm việc về các tổ chức phi chính phủnước bên cạnh 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đk lập Văn phòng thay mặt gồm những văn phiên bản sau:

a) 01 đơn đề nghị gia hạn Giấy đăngký lập Văn phòng đại diện thay mặt theo mẫu mã số 03a chính sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 bạn dạng chính Giấy đk lập Vănphòng đại diện;

c) 01 bạn dạng báo cáo cầm tắt hoạt động vui chơi của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tiến hành tại ViệtNam trong thời hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng thay mặt đại diện đã được cấp và kế hoạchhoạt động cụ thể trong 05 năm tiếp theo.

Các văn bản bằng giờ đồng hồ nước ngoàitrong hồ sơ nêu trên bắt buộc kèm phiên bản dịch giờ đồng hồ Việt và xác thực theo hình thức củapháp quy định Việt Nam.

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấyđăng cam kết lập Văn phòng đại diện được thực hiện theo quy địnhtại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 15 của Nghị định này.

Điều 17. Trình tự,thủ tục sửa đổi, ngã sung, cấp lại Giấy đăng ký lập văn phòng công sở đại diện

1. Tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ quốc tế nộptrực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu bao gồm hoặc trực tuyến mang lại Ủy ban công tác vềcác tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ nước ngoài 01 cỗ hồ sơ đề xuất sửa đổi,bổ sung, cấp cho lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện thay mặt gồmcác văn phiên bản sau:

a) 01 đơn ý kiến đề xuất ghi rõ văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc vì sao đề nghị cấp cho lại (do mất,cũ, hỏng) theo chủng loại số 03b cơ chế tại Phụ lụcban hành cố nhiên Nghị định này;

b) 01 bạn dạng chính Giấyđăng ký lập Văn phòng thay mặt trong trường hợp ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc cấplại bởi cũ, hỏng. 01 phiên bản sao Giấy đăng ký lập Văn phòng thay mặt trong trường hợp đề nghị cấp lại vì chưng bị mất bản chính;

c) các văn phiên bản liên quan mang lại nội dungsửa đổi, vấp ngã sung, cấp cho lại.

2. Vào thời hạn 02 ngày làm việc, Ủyban công tác về những tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế kiểm trathành phần hồ nước sơ ý kiến đề xuất của tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế theo cơ chế tạikhoản 1 Điều này và yêu cầu tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoài bổ sung hồ sơ nếucần thiết. Đối với trường hợp kiến nghị cấp lại Giấy đăng kýlập văn phòng công sở đại diện, Ủy ban công tác về những tổ chức phichính phủ nước ngoài kiểm tra nộidung trong hồ sơ đề xuất của tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài.

3. Sau khi đón nhận đầy đủ cỗ hồ sơ đềnghị của tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài theo giải pháp tại khoản1 Điều này, vào thời hạn 02 ngày làm cho việc, Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phichính phủ quốc tế gửi văn phiên bản lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên quan cho nội dung yêu cầu sửa đổi, bửa sung, Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài đăng kýtriển khai chuyển động và để trụ sở Văn phòng đại diện thay mặt (trường hợp thay đổi trụsở văn phòng và công sở đại diện) và cơ quan phê trông nom việc tiếp nhận khoản viện trợ từ tổ chức phi chínhphủ quốc tế liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung cập nhật của Giấy đk lậpVăn chống đại diện.

4. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kểtừ ngày cảm nhận văn bạn dạng của Ủy ban công tác về các tổ chứcphi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, các cơ quan liêu được hỏi trả lời ý kiến bởi văn bản.

5. Ủy ban công tác về các tổ chức phichính phủ nước ngoài chuyển làm hồ sơ của tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế quy địnhtại khoản 1 Điều này cùng ý kiến của những cơ quan liên quan cho bộ Ngoại giao đểthẩm định.

6. Trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận tương đối đầy đủ hồ sơ của tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nướcngoài qui định tại khoản 1 Điều này cùng ý kiến của những cơ quan lại liên quan, cỗ Ngoạigiao thẩm định và đánh giá hồ sơ, quyết định sửa đổi hoặc ko sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc khôngbổ sung, cấp lại hoặc không cung cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện và thôngbáo công dụng tới Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài. Việc thẩm định được tiến hành bằng hìnhthức tổng hợp chủ kiến bằng văn bản hoặc tổ chức triển khai hội nghị thẩm định so với các nộidung đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật và cấp cho lại Giấy đk lập văn phòng và công sở đại diện. Giấy đk lập Vănphòng đại diện thay mặt được sửa đổi, té sung, cấp lại theo chủng loại số 02 pháp luật tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh này.

7. Vào thời hạn 25 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận tương đối đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ của tổ chức triển khai phi chính phủ nướcngoài mức sử dụng tại khoản 1 Điều này, Ủy ban công tác làm việc về các tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyển Giấy đăng ký lập Văn phòng thay mặt đã được sửa đổi,bổ sung, cấp cho lại tới tổ chức phi chủ yếu phủ nước ngoài bằnghình thức trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính. Trường thích hợp hồ sơ không được chấpthuận, Ủy ban công tác về những tổ chức phi chủ yếu phủ quốc tế thông báo bằng văn bạn dạng nêu rõ lý do.

Chương IV

ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨTHOẠT ĐỘNG VÀ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 18. Đình chỉhoạt động

1. Những tổ chức phi chính phủ nướcngoài bị đình chỉ chuyển động trong những trường phù hợp sau:

a) Tiếp tục chuyển động khi Giấy đăngký hết hạn;

b) Không chuyển động đúng lĩnh vực, địabàn được dụng cụ tại Giấy đăng ký;

c) thực hiện hoặc thông báo thông tin vềtài khoản thanh toán không đúng với tài khoản thanh toán đã đăng ký.

2. Khi phát hiện tổ chức phi chính phủnước ngoài gồm vi phi pháp luật hoặc theo yêu mong của cơquan bên nước bao gồm thẩm quyền, bộ Ngoại giao lưu ý ra đưa ra quyết định đình chỉhoạt động của tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế trên cơ sở ý kiếncác cơ quan cai quản nhà nước bao gồm liên quan. Việc lấy ý kiếnđược tiến hành bằng bề ngoài tổ chứccuộc họp hoặc giữ hộ văn bản lấy chủ ý cáccơ quan thống trị nhà nước bao gồm liên quan. Trường hợp bộ Ngoại giao lấy ý kiến bằngvăn bản, vào thời hạn 10 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận được văn bạn dạng của BộNgoại giao, các cơ quan được lấy chủ ý có trách nhiệm vấn đáp bằng văn phiên bản để cỗ Ngoại giao tổng hợp, quyết định. Nếu tất cả ý kiến khác nhau giữa những cơ quan, bộ Ngoại giao tổ chức triển khai cuộc họp nhằm thống nhất. đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động được gửi tới Ủy ban công tác về các tổchức phi thiết yếu phủ quốc tế để thông tin cho tổ chức triển khai phichính đậy nước ngoài.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm cho việcsau lúc có đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động, Ủy ban công tácvề các tổ chức phi chính phủ quốc tế thông báo tới tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nướcngoài.

4. Trong thời hạn không quá 30 ngàylàm việc tính từ lúc ngày nhấn được ra quyết định đình chỉ hoạt động, tổ chức phi chínhphủ quốc tế có trách nhiệm khắc phục các vi phạm nêu tạiquyết định đình chỉ chuyển động và thôngbáo hiệu quả khắc phục cho Ủy ban công tác làm việc về các tổ chức phi chính phủ nướcngoài.

Điều 19. Chấm dứthoạt động

1. Những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài bị buộc ngừng hoạt rượu cồn và tịch thu Giấy đăng ký trong số trường vừa lòng sau:

a) tiến hành một trong số hành vi bịcấm pháp luật tại Điều 5 Nghị định này;

b) không có hoạt động trong thời gian12 tháng thường xuyên sau khi được cấp chứng từ đăng ký;

c) Không tiến hành khắc phục vi phạmnêu tại đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động quy định trên khoản 4Điều 18 của Nghị định này.

2. Khi phát hiện tổ chức triển khai phi chính phủnước ngoài tất cả vi phi pháp luật hoặctheo yêu cầu của cơ sở nhà nước có thẩm quyền, cỗ Ngoại giao xem xét ra quyếtđịnh chấm dứt hoạt hễ và thu hồi Giấy đăng ký của tổ chứcphi bao gồm phủ nước ngoài trên đại lý ý kiến những cơ quan cai quản nhà nước bao gồm liênquan. Việc lấy chủ kiến được tiến hành bằng vẻ ngoài tổ chứccuộc họp hoặc giữ hộ văn bạn dạng lấy ý kiến. Trường hợp cỗ Ngoạigiao lấy ý kiến bằng văn bản, vào thời hạn 10 ngày làm cho việc kể từ ngày nhậnđược văn phiên bản của cỗ Ngoại giao, những cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản để cỗ Ngoại giao tổng hợp, ra quyếtđịnh. Nếu bao gồm ý kiến khác biệt giữa những cơ quan, bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họpđể thống nhất, Quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấyđăng ký kết của tổ chức triển khai phi bao gồm phủ nước ngoài được gửi tới Ủy ban công tác làm việc vềcác tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài để thông báo cho tổchức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm cho việcsau khi có quyết định xong hoạt hễ và thu hồi Giấy đăng ký, Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi chính phủ quốc tế thông báo yêu cầuchấm hoàn thành hoạt đụng tới tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế vàthực hiện thu hồi Giấy đăng ký.

4. Trong thời hạn không thật 60 ngàylàm việc kể từ ngày cảm nhận quyết định chấm dứt hoạt cồn và tịch thu Giấyđăng ký, tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế có trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan cho trụ sở, đơn vị ở, nhân viên,phương tiện có tác dụng việc, những nghĩa vụ tài bao gồm (nếu có) và các vấn đề liên quan tớicác tổ chức và cá thể theo lao lý của lao lý Việt Nam.

5. Vào trường hợp tổ chức phi chínhphủ nước ngoài quyết định tự chấm dứt hoạt động, vào thời hạn không thật 60ngày trước lúc chính thức xong xuôi hoạt động, tổ chức phichính phủ quốc tế thông báo bằng văn bản tới cỗ Ngoại giao cùng Ủy ban côngtác về các tổ chức phi chủ yếu phủ nước ngoài gửi kèm theo Giấyđăng ký kết đã được cấp, report kiểm toán tài sản, tài bao gồm và xong xuôi cácnghĩa vụ tương quan theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam.

Chương V

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤCỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 20. Quyền củacác tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nước ngoài

1. Hưởng các quyền lợi, ưu tiên về thuế, nhập khẩu hàng hóa và bản thảo lao hễ theo phép tắc của pháp luậtViệt Nam.

2. Mở với sử dụngtài khoản giao dịch bằng đồng việt nam hoặc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại,chi nhánh ngân hàng quốc tế được phép hoạt động tại nước ta để phục vụ cho mục đích triển khai những chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo theo chế độ của pháp luậtViệt Nam.

3. đón nhận ngoại tệ hoặc đồng ViệtNam qua thông tin tài khoản theo phương tiện của quy định Việt Nam.

4. Được gửi ngoại tệ ra nước ngoàiđể ship hàng các hoạt động hỗ trợ phạt triển, viện trợ nhân đạo theo dụng cụ củapháp chế độ Việt Nam.

5. Được khen thưởng về kết quả thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án tại ViệtNam theo lý lẽ của pháp luật Việt Nam.

6. Tự xong xuôi hoạt động lúc không cónhu mong tiếp tục vận động tại Việt Nam.

Điều 21. Nghĩa vụcủa những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài

1. Đăng ký kết và hoạt động, vâng lệnh cácquy định của pháp luật Việt Nam. Các hành vi vi bất hợp pháp luật của tổ chức phichính phủ nước ngoài sẽ bị giải pháp xử lý theo pháp luật của điều khoản Việt Nam.

2. Phối phù hợp với các cơ quan đối tácViệt phái nam triển khai vận động theo địa phận và lĩnh vực đăng ký mức sử dụng tại Giấyđăng ký.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từkhi nhận ra Giấy đăng ký, tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài thông báo về việcmở, áp dụng hoặc biến hóa tài khoản thanh toán giao dịch tại Việt Nam.

4. Vào thời hạn 45 ngày làm việc kểtừ khi cảm nhận Giấy đk được cấp, gia hạn, sửa đổi, bửa sung, tổ chức triển khai phichính phủ nước ngoài thông báo về kế hoạch triển khai hoạtđộng đến Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc tw nơi tổ chức triển khai phichính phủ quốc tế có hoạt động hoặc tất cả dự kiến hoạt động.

5. Lập báo cáo hoạt động định kỳ thường niên và bất chợt xuất theo yêu cầu, gửitrực tiếp hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu hoặc trực tuyến tới bộ Ngoại giao, bộ Kếhoạch cùng Đầu tư, bộ gồm chức năng quản lý nhà nước buổi giao lưu của tổ chức phichính phủ nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và Ủy ban côngtác về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Báo cáo tậptheo mẫu số 05 luật pháp tại Phụ lục phát hành kèmtheo Nghị định này. Thời hạn gởi báocáo lờ lững nhất vào ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo. Số liệubáo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm kia kỳ báo cáo đến ngày 14 mon 12của kỳ báo cáo.

6. Cập nhật thông tin của tổ chức triển khai phichính phủ nước ngoài lên cơ sở dữ liệu về những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoàitrong vòng 10 ngày kể từ ngày phạt sinh cụ đổi.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦACÁC CƠ quan lại QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CÁC CƠ quan liêu VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Mục 1. TRÁCH NHIỆMCỦA CÁC CƠ quan tiền QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 22. Tráchnhiệm của cục Ngoại giao

1. Tham mưu, đề xuấtcho bao gồm phủ, Thủ tướng bao gồm phủ các chủ trương, chính sách đối nước ngoài đối vớicác tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài.

2. Chủ trì soạn thảo, trình cơ quan gồm thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật tương quan đến đăng ký vàquản lý buổi giao lưu của các tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài.

3. Nhà trì đánh giá và cấp, gia hạn,sửa đổi, xẻ sung, cung cấp lại Giấy đăng ký, đình chỉ, kết thúc hoạt động, tịch thu GiấyĐăng ký của các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

4. Thanh tra, kiểm tra câu hỏi tuân thủquy định về đăng ký và quản lí lý buổi giao lưu của các tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

5. Theo dõi, đôn đốc việc tiến hành kếtluận thanh tra, khám nghiệm và đề nghị những bộ, cơ sở ngangbộ, phòng ban thuộc chính phủ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Xử lý khiếu nại, cáo giác theo phép tắc của lao lý Việt Nam.

7. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu vềcác tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài.

8. Report Thủtướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ định kỳ thường niên và tự dưng xuất theo yêu cầu về thực trạng đăng kývà quản lý hoạt động những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, kết nối, chia sẻ dữ liệu qua khối hệ thống thông tin report Chính đậy và Trungtâm thông tin, chỉ huy điều hành của thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ. Report lậptheo chủng loại số 06 phương tiện tại Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định này. Thời hạn gửi report định kỳ lờ đờ nhất vào ngày 25 của thángcuối kỳ báo cáo. Số liệu report được tính từ thời điểm ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báocáo mang đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

9. Thực hiện các trách nhiệm khác liênquan đến đăng ký và cai quản lý hoạt động của các tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoàido chính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà giao.

10. Trình Thủ tướng chính phủ nước nhà banhành đưa ra quyết định kiện toàn Ủy ban công tác làm việc về các tổ chức phi chính phủ nướcngoài tương xứng với nguyên lý tại Nghị định này.

Điều 23. Tráchnhiệm của những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ

1. Trọng trách chung:

a) phối hợp thẩm định về hồ sơ cấp,gia hạn, sửa đổi, té sung, cung cấp lại và trong vấn đề đình chỉ, xong xuôi hoạt động, tịch thu Giấy đăng ký của những tổ chức phi thiết yếu phủnước quanh đó khi được yêu cầu;

b) hướng dẫn, quản lý hoạt động củacác tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài vận động trong ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc phạmvi làm chủ nhà nước của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;

c) phối hợp thanh tra, khám nghiệm và xửlý vi phạm luật đối với hoạt động của các tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ quốc tế tronglĩnh vực ở trong phạm vi cai quản và theo điều khoản của quy định Việt Nam;

d) phối kết hợp trong xây dựng, vận hànhcơ sở tài liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

đ) chia sẻ thông tin cùng với Ủy ban nhândân tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi triển khai những chương trình, dựán của tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài;

e) cắt cử một đơn vị chức năng thuộc hoặc trựcthuộc có tác dụng đầu mối quản lý hoạt động vui chơi của các tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài theo chức năng, trách nhiệm được giao;

g) phụ trách về tổ chức triển khai và hoạtđộng của những tổ chức phi cơ quan chính phủ trong nước do cơ quan tiền đó cung cấp giấy ghi nhận đăng ký chuyển động hoặc giấy phép sale theoquy định của luật pháp chuyên ngành có hợp tác với tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ nướcngoài;

h) Lập báo cáo định kỳ thường niên và độtxuất theo yêu thương cầu, giữ hộ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu bao gồm hoặc trực con đường tớiBộ ngoại giao và Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi chủ yếu phủ nước ngoài để tổng hợp report Thủ tướng thiết yếu phủ. Report lậptheo mẫu số 04 cơ chế tại Phụ lục phát hành kèmtheo Nghị định này. Thời hạn gửi report chậm độc nhất vô nhị vàongày 18 của tháng vào cuối kỳ báo cáo. Số liệu report đượctính từ thời điểm ngày 15 tháng 12 năm ngoái kỳ report đến ngày 14tháng 12 của kỳ báo cáo.

2. Trách nhiệm cụ thể:

a) bộ Công an phụ trách phòngngừa, chiến đấu với vận động vi phạm pháp luật của các tổchức phi bao gồm phủ quốc tế và thực hiện quản lý nhà nướcvề an toàn trật tự so với các tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà nước ngoài; phối hợp với Bộ ngoại giao trong bài toán bảo vệ, giữ trữ tin tức trong cơ sởdữ liệu về những tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài;

b) cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ chịu tráchnhiệm về thống trị và hướng dẫn áp dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nướcngoài;

c) bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về tổchức và hoạt động vui chơi của các hội, quỹ làng mạc hội, quỹ từ thiện vào nước, các tổ chức tôn giáo có hợp tác và ký kết với tổ chứcphi chính phủ nước ngoài;

d) bộ Tài chính chịu trách nhiệm về cai quản nhà nước về tài chính so với các khoản viện trợ phi bao gồm phủ quốc tế thuộc mối cung cấp thu chi tiêu nhà nước và hướngdẫn về quản lý tài chính so với các khoản viện trợ phi cơ quan chính phủ nước ngoàikhông thuộc nguồn thu chi phí nhà nước;

đ) ngân hàng Nhànước việt nam chịu nhiệm vụ thực hiện thống trị nhà nước trong các lĩnh vựcngân hàng, tài bao gồm vi mô, phòng chống rửa tiền, tài trợ béo bố liên quan tới những khoảnviện trợ của những tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

Điều 24. Tráchnhiệm của Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương

1. Hướng dẫn, thống trị hoạt hễ củacác tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài tại địa phương.

2. Kết hợp thẩm định về hồ sơ cấp,gia hạn, sửa đổi, vấp ngã sung, cấp lại với trong bài toán đình chỉ,chấm xong xuôi hoạt đụng và tịch thu Giấy đăng ký của tổ chức phichính phủ quốc tế khi được yêu thương cầu.

3. Kết hợp trong thanh tra, kiểm travà xử lý phạm luật đối với hoạt động vui chơi của các tổ chức triển khai phi chính phủ nước ngoài tạiđịa phương với theo vẻ ngoài của pháp luật Việt Nam.

4. Phối hợp trong xây dựng, vận hànhcơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài.

5. Phân công ban ngành tham mưu côngtác ngoại vụ có tác dụng đầu mối nhằm tham mưu quản lý hoạt cồn củacác tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài.

6. Lập báo cáo định kỳ hàng năm và độtxuất theo yêu thương cầu, giữ hộ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưuchính hoặc trực đường tới cỗ Ngoại giao cùng Ủy ban công tácvề những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài để tổng thích hợp báocáo Thủ tướng thiết yếu phủ, báo cáo lập theo mẫu mã số 04quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Thờihạn gửi report chậm nhất vào trong ngày 18 của tháng thời điểm cuối kỳ báo cáo. Số liệu báocáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm kia kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 củakỳ báo cáo.

Mục 2. TRÁCH NHIỆMCỦA CÁC CƠ quan lại VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 25. Tráchnhiệm của Ủy ban công tác làm việc về những tổ chức phi chính phủ nước nhà nước ngoài

Ủy ban công tác về những tổ chức phichính phủ nước ngoài là cơ chế phối hợp liên ngành, gồm Cơquan trực thuộc là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, triển khai những trọng trách sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng cơ quan chính phủ phương hướng, phương án đểgiải quyết đa số vấn đềquan trọng, liên ngành liên quan đến công tác làm việc về các tổ chức phichính lấp nước ngoài.

2. Phối kết hợp giữa những bộ, cơ quanngang bộ, ph