Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.96 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2018

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC

HUYỆN YÊN LẠCĐẢNG BỘ XÃ VĂN TIẾNCHI BỘ: TRƯỜNG TH VĂN TIẾN

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

SỐ LL:………..SỐ TĐV:…………..Chỉ ghi những mục cónội dung thay đổi so vớinăm trước, nếu khơngthay đổi thì ghi vào mụcđó chữ “K”

(Năm 2018)

Họ và tên (viết chữ in hoa): TẠ THU DUY HÀSinh ngày 07 tháng 11 năm 1980

Mới thay đổi nơi ở: Không

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: KhôngChức vụ mới được giao:

- Đảng: Đảng viên

- Chính quyền: giáo viên- Đồn thể: TPT đội

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:………Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ (Ghi rõ tên lớp, trường học, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo, được cấp văn bằng, chứng chỉ gì):

- Giáo dục phổ thơng (lớp mấy) 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP

- Học vị (TS,TS)………

- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)…………..

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)………

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…trình độ A,B,C,D) B

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mớiđược phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thày thuốc nhân dân hoặc ưu tú): không

Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật): khơng

Gia đình có gì thay đổi trong năm:- Cha đẻ: không - Mẹ đẻ: không

- Cha (vợ hoặc chồng): không - Mẹ (vợ hoặc chồng) không


- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới): không

- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con ni, làm gì, ở đâu….?) : khơng

Có thay đổi về kinh tế bản thân và gia đình trong năm:- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: 11 000 000 đồng, - Bình quân người/hộ:1 800 000 đồng.


(2)

- Đất ở:………- Hoạt động kinh tế:………

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:………..

Giá trị……….đồng………- Được miễn công tác SHĐ ngày:………..Đi nước ngoài: (Từ ngày.../.../... đến ngày .../.../... Đi nước nào?Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? nội dung công việc?) ......... Văn Tiến, ngày 13 tháng 12năm 2018

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY/CHI BỘ NGƯỜI KHAI


Tài liệu liên quan


*
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên (1991-2005) 74 1 3
*
Đường lối cán bộ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1975 đến 1995 66 562 0
*
Vận dụng sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế 173 866 1
*
Đường lối cán bộ nữ của đảng cộng sản việt nam thời kỳ 1975 1995 67 814 2

Xem thêm: Vì Em Cố Chấp Nên Cố Gắng Theo Tình Yêu Ấy, Đường Một Chiều (Masew Mix)

*
Chủ trương sưu tầm, công bố văn kiện của đảng cộng sản việt nam từ năm 1986 đến năm 2010 174 314 0
*
(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 202 485 0
*
(Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 27 391 0
*
Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2017) 69 1 2
*
GIÁO TRÌNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM GIÁO TRÌNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM(Tái bản có sửa chữa, bổ sung) 337 483 4
*
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÕA (1975 – 2005) 235 89 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(8.07 KB - 2 trang) - Phiếu bổ sung đảng viên 2018
Tải bản đầy đủ ngay
×