Phiếu đánh giá và phân các loại công chức, viên chức năm 2017 mới nhất

Phiếu đánh giá và phân một số loại công chức, viên chức năm 2017

Tải xuống

Phiếu review và phân nhiều loại công chức, viên chức năm 2017


PHÒNG GDĐT HUYỆN

ĐƠN VỊ…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập từ do niềm hạnh phúc

________________

……, ngày….. Tháng…. Năm 2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

NĂM 2017

 (Dành mang lại công chức với công chức là lãnh đạo, cai quản không là đảng viên)

Họ với tên : ……………………………….. Ngày sinh : ……. / ………. / ……………………….

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá công chức viên chức năm 2017

Chức vụ cơ quan ban ngành sở tại, đoàn thể : …………………………………………………………….Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………………Ngạch công chức : … … …. Bậc : … … … … thông số lương : ………………………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng với pháp luật của phòng nước;

2. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong cùng lề lối làm cho việc;

3. Năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Tiến trình và tác dụng thực hiện tại nhiệm vụ;

5. Lòng tin trách nhiệm và phối kết hợp trong tiến hành nhiệm vụ

6. Thái độ giao hàng nhân dân.

PHẦN DÀNH RIÊNG mang đến CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, cai quản lý;

8. Năng lượng lãnh đạo, quản ngại lý;

9. Năng lực tập hợp, liên minh công chức.

Xem thêm: Thông Số Và Cấu Hình Asus Zenfone 5 A500Cg (2014), Asus Zenfone 5

II.TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá chỉ ưu, điểm yếu kém :

2. Phân loại đánh giá: (Phân loại reviews theo 1 trong các 4 nấc sau: kết thúc xuất nhan sắc nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ tuy vậy còn giảm bớt về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 2017

Người tự tiến công giá 

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đối chọi vị tác dụng nơi công chức công tác làm việc làm việc2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lí trị công chức

Ngày….tháng….năm 2017

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém kém

2. Hiệu quả đánh giá, phân loại công chức (theo 1 trong 4 mức sau: kết thúc xuất nhan sắc nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ mà lại còn tiêu giảm về năng lực; không kết thúc nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 2017

Thủ trưởng 1-1 vị 

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


PHÒNG GDĐT HUYỆN

ĐƠN VỊ…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập từ bỏ do hạnh phúc

________________

……, ngày….. Tháng…. Năm 2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

NĂM 2017

 (Dành mang lại viên chức và viên chức quản lý không là đảng viên)

Họ cùng tên : ……………………………….. Ngày sinh : ……. / ………. / ………………………Chức danh nghề nghiệp : ………………………………………………………………………Hạng chức vụ nghề nghiệp : ……….. Bậc : ………. Thông số lương : ………………..Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC

1. Kết quả thực hiện các bước hoặc trọng trách theo hòa hợp đồng thao tác làm việc đã cam kết kết:

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp;

3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, tinh thần hợp tác cùng với đồng nghiệp cùng việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức;

4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức.

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lượng lãnh đạo, cai quản lý, quản lý và điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ;

6. Kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm kém

2. Đánh giá, phân các loại (theo một trong 4 nấc sau: xong xuất dung nhan nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ)

Người tự đánh giá 

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý con kiến của tập thể đơn vị công dụng nơi viên chức công tác làm việc2. Dấn xét của chỉ huy trực tiếp cai quản trị viên chức

Ngày….tháng….năm 2017

Thủ trưởng trực tiếp tấn công giá

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém kém

2. Tác dụng đánh giá, phân một số loại viên chức: (Theo một trong những 4 nút sau: kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 2017

Thủ trưởng đối kháng vị 

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

Tải xuống

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng….miễn phí. Tải ngay áp dụng trên game android và iOS.


*

Theo dõi shop chúng tôi không tính chi phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, mobile …. Tiên tiến nhất của chúng tôi .