Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.41 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2018

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp vàthực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:- Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơquan để thực hiện nhiệm vụ chung.- Không nề hà, ngại khó, sẳn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc được giao.- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giáo dục học sinh, tuyên truyền, thuyết phụcphụ huynh tham gia tích cực vào một số hoạt động của nhà trường cũng như ủng hộ kế hoạch củanhà trường; thông báo kịp thời kết quả học tập và rèn luyện của các em tới gia đình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- Trong công tác tôi luôn tận tụy với công việc được giao, yêu nghề luôn tự học hỏi.nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiệnđúng tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình giảng dạy.- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng côngtác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.- Gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt công tác đoàn thể, tham gia các phong trào có kết quả.- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếpcông việc.- Thường xuyên liên hệ và có mối liên hệ tốt với học sinh, phụ huynh, với nhân dân.- Tham gia tích cực các hoạt động của địa phương nới cư trú; luôn gần gũi, thân thiện với mọingười; được mọi người tin yêu, tôn trọng.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh gía ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên mônnghiệp vụ.- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do ngành và trường phát động.- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của ngành của trường đề ra.- Tận tụy, yêu nghề.
* Nhược điểm:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Phân loại đánh giá: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụPhú Hữu, ngày 08 tháng 05 năm 2019Viên chức tự đánh giáPhạm Hữu ĐạtIII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phú Hữu, Ngày ........ Tháng 05năm 2019Tổ TrưởngIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:1. Nhận xét ưu, nhược điểm:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành "Hot" Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Tuyển Sinh 2019

2. Kết quả đánh giá, phân loại: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phú Hữu, ngày …… tháng 05 năm 2019Thủ trưởng đơn vịHUỲNH VĂN SÁU


*
Nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các tổ chức kinh tế trong công tác đánh giá và phân loại nợ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex PGBANK (2).doc 69 2 9
*
nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các tổ chức kinh tế trong công tác đánh giá và phân loại nợ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hà nội 79 1 1