Mẫu công văn yêu cầu nghiệm thu công trình được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng nhằm kiểm tra chất lượng gói thầu, khối lượng công việc đã hoàn thành. Việc nghiệm thu công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chất lượng công trình, thanh toán hợp đồng theo quy định.

Bạn đang xem: Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình

*

Quy định nghiệm thu côngtrình xây dựng

Quy trình nghiệm thu công trình là kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Đây được hiểu là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây để đưa vào sử dụng.

Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng cóthẩm quyền dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từđó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụnghay không.

Việc nghiệm thu công trình rất quan trọng trong từng giai đoạn thực hiện công việc xây dựng công trình, quyết định đến việc công trình có được đưa vào sử dụng, khai thác hay không. Cùng với đó là xác định trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng tiến hành xây dựng công trình theo quy định của pháp luật

*
Các bước tiến hành thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng

Những tiêu chuẩn kỹ thuật của việc nghiệm thu công trình xâydựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Xem thêm: Top Trường Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh Ở Hà Nội Mới 2021, Các Trường Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh

Những lưu ý khi tiến hànhnghiệm thu công trình xây dựng

Để có biên bản nghiệm thu chặt chẽ, ngoài việc làm đúng giấy phép xây dựng được phê duyệt, trong lúc thực hiện, thường có nhật ký thi công để theo dõi tiến độ và chất lượng công trình.

Từ khi làm nền móng, xây phần thô, phần hoàn thiện cho đếntheo dõi hệ thống cấp thoát nước và chạy đường điện đều phải được thể hiệntrong nhật ký. Và đây là cơ sở để các bên xác nhận vào “Biên bản nghiệm thuhoàn thành công trình xây dựng”.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng côngviệc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục côngtrình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung:

Têncông việc được nghiệm thu;Thờigian và địa điểm nghiệm thu;Thànhphần ký biên bản nghiệm thu;Kếtluận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triểnkhai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiệnvà các yêu cầu khác, nếu có);Chữký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;Phụlục kèm theo (nếu có).

Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc trong lĩnh vực xây dựng

Việc nghiệm thu công việc xây dựng phải dựa trên những căn cứ được quy định tại Điều 27 Nghị định 46/2015/NĐ-CP như sau:

*
Công trình được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy địnhCăncứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thicông thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình vàngười phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng côngtrình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kếtquả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựngcủa một hạng mục công trình theo trình tự thi công.Ngườigiám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thicông, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng,các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiệntrong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểmtra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.Ngườigiám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xácnhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệmthu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Trườnghợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thicông xây dựng.

Tham khảo:

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến hoạt động nghiệm thu công trình xây dựng. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết và cụ thể.