" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

MẪU PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG


*

" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

Dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các giao dịch dân sự tự do được tiến hành hằng ngày. Vì vậy, các chế định điều chỉnh quan hệ dân sự ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ hơn. Hợp đồng là hình thức xác lập giao dịch tối ưu nhất, được thể hiện dưới dạng văn bản. Hiện nay, khi tham gia bất cứ giao dịch nào, người ta cũng đều sử dụng hợp đồng. Việc giao kết hợp đồng được xem là hành vi phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể với nhau; một khi hợp đồng hết hạn cũng có nghĩa là mối quan hệ này chấm dứt. Vậy, trong trường hợp khi hết hạn hợp đồng nhưng các bên vẫn muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình, thì khi đó phát sinh việc giao kết phụ lục gia hạn hợp đồng. ILAW xin gửi đến bạn đọc bài viết “Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng” nhằm giúp các bạn dễ dàng tiến hành gia hạn các hợp đồng.

Bạn đang xem: Phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

1. Khái niệm về hợp đồng và phụ lục hợp đồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Dân sự 2015, khái niệm hợp đồng được hiểu là “sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Điều này cũng có nghĩa là khi tiến hành giao kết hợp đồng dân sự bất kỳ sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ tương ứng giữa các bên tham gia giao kết.

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Như vậy, mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng được hiểu là phụ lục đi kèm để quy định chi tiết về việc gia hạn thời gian của hợp đồng chính. Việc ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, tự do thỏa thuận khi hợp đồng gốc sắp đến hết hạn.

Xem thêm: Máy Rửa Chén Electrolux Esf5202Lox, Nơi Bán Máy Rửa Chén Bát Electrolux Esf5202Lox

*

Hình ảnh minh họa mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

2. Một số quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng

Cũng giống như các phụ lục khác, phụ lục gia hạn hợp đồng cũng có các đặc điểm không được trái với các điều khoản quy định tại hợp đồng chính (theo khoản 2 Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015). Trường hợp phát sinh các điều khoản trái với hợp đồng chính thì điều khoản đó không có hiệu lực trừ trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi điều khoản hợp đồng chính.

Mặc dù hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể về việc giao kết phụ lục gia hạn hợp đồng khi hợp đồng chính hết hạn, tuy nhiên để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hoặc quyền của mình thì các bên tiến hành giao kết hợp phụ lục với nhau. Như vậy cũng có nghĩa là ngoài quy định chung về phụ lục, pháp luật hiện tại vẫn chưa ghi nhận các quy định chi tiết về phụ lục gia hạn hợp đồng.

Đối với việc ký kết phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn thời hạn hợp đồng lao động thì tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định chỉ được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng này được xem là một trường hợp áp dụng ngoại lệ, không sử dụng đối với các trường hợp NLĐ đã đến tuổi về hưu,...

Bài viết liên quan