Hôm nay Trung tâm Thành Công xin hướng dẫn các bạn về khái niệm giao thông đường bộ gồm: Phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

Bạn đang xem: Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ( gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

*

Câu 182: Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

2. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Xem thêm: Apple Iphone 12 Mini Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Iphone 12 Mini

*

Câu 183: Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

3. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

Câu 184: Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.Cả hai ý nêu trên.

*