Phúc đáp xin thiết lập thuốc, hóa chất, VTYT ship hàng khám chữa bệnh

Phúc đáp xin cài đặt thuốc, hóa chất, VTYT giao hàng khám trị bệnh


Bạn đang xem: Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở

Phúc đáp xin tải VTYT, chất hóa học tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin tải VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú


Phúc đáp xin sở hữu thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh dịch -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin tải thuốc, hóa chất, VTYT ship hàng khám chữa bệnh dịch -TTYT Chơn Thành


Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)


Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc khám chữa cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát nghiêm ngặt giá thuốc điều trị cúm mùa


Thực hiện tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng thiết yếu phủ

Thực hiện Công năng lượng điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng bao gồm phủ


Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và report kết quả tiến hành các biện pháp quản lý, ngăn ngừa tình trạng vay mượn lãi nặng, lừa đảo cầm gắng đất, buôn bán đất vào vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai triển khai và báo cáo kết quả tiến hành các phương án quản lý, ngăn chặn tình trạng vay mượn lãi nặng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản cầm cố kỉnh đất, phân phối đất vào vùng đồng bào DTTS


Thực hiện thông tin số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng chính phủ

Thực hiện thông tin số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng bao gồm phủ


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)


Công văn ý kiến đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn ý kiến đề nghị phối hợp đưa tin về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư cho sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.


Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh


Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều đề cập lại dịp 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân chia và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nói lại đợt 12 cho những người trên 18 tuổi năm 2022


Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin chống Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh giai đoạn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công năng lượng điện về tăng tốc công tác tiêm vắc xin chống Covid 19


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 24/7/2022)


Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc phát hành riêu chí dìm diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện nay “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện nay “tư nhân hoá” báo chí


Tăng cường công tác làm việc phòng, kháng dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng, kháng dịch Covid-19


Tạm ngừng, ngừng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, hoàn thành kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học


Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 08/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 08/7/2022)


Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều đề cập lại (mũi 3) cho trẻ nhỏ từ 12 cho 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều đề cập lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 cho 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ

Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng bao gồm phủ


Thực hiện Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của cục Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của bộ Y tế


Xem thêm: Nghe Bài Hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương ", Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Cung cấp cho Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cầm cố định, lưu đụng trên địa bàn tỉnh

Cung cấp cho Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 cố kỉnh định, lưu động trên địa phận tỉnh


Tăng cường công tác làm việc phòng, phòng dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, kháng dịch COVID-19


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)


Công tác bảo quản, thực hiện vắc xin chống Covid-19

Công tác bảo quản, áp dụng vắc xin phòng Covid-19


Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh nai lưng Tuyết Minh tại cuộc họp trực con đường đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh trằn Tuyết Minh tại cuộc họp trực con đường đến cấp cho xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phúc đáp đề nghị về quy trình, thủ tục, văn phiên bản thông báo đáp ứng nhu cầu GSP so với kho bảo vệ thuốc của trạm xá Công an tỉnh

Phúc đáp ý kiến đề xuất về quy trình, thủ tục, văn phiên bản thông báo thỏa mãn nhu cầu GSP đối với kho bảo vệ thuốc của bệnh xá Công an tỉnh


Biên bạn dạng cuộc họp đảm bảo nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bạn dạng cuộc họp bảo đảm nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)


Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection


Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng thiết yếu phủ

Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ


Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh quy trình tiêm vắc xin phòng COVID-19


Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)


Thực hiện nay Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế

Thực hiện nay Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của cục Y tế


Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của người sử dụng CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của chúng ta CP Pymepharco


Giá vật tứ y tế cần sử dụng chạy thận nhân tạo

Giá vật bốn y tế cần sử dụng chạy thận nhân tạo


Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19


Giải thể những khu giải pháp ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể những khu phương pháp ly triệu tập trên địa bàn tỉnh


Giải thể cơ sở y tế dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 tỉnh giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể cơ sở y tế dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 tỉnh giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)


KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 lần 5 cho trẻ nhỏ từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin chống COVID-19 (Moderna) mũi 2 dịp 5 cho trẻ nhỏ từ 6 cho dưới 12 tuổi năm 2022


Công điện về việc bức tốc tiếp nhận và thực thi tiêm vắc xin chống COVID-19

Công điện về việc bức tốc tiếp nhận và xúc tiến tiêm vắc xin phòng COVID-19


*

*

*

*

*