- Chọn bài -Bài 1: Chuyển động cơBài 2: Chuyển động thẳng đềuBài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: Chuyển động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểmBài 10 : Ba định luật Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫnBài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực hướng tâmBài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song songBài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiềuBài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếBài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngBài 24 : Công và Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : Thế năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơBài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năngBài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắnBài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắnBài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngBài 38 : Sự chuyển thể của các chấtBài 39 : Độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải Bài 1: Chuyển động cơLời Giải Bài 2: Chuyển động thẳng đềuLời Giải Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đềuLời Giải Bài 4: Sự rơi tự doLời Giải Bài 5: Chuyển động tròn đềuLời Giải Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcLời Giải Bài tập cuối chương 1Lời Giải Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểmLời Giải Bài 10 : Ba định luật Niu-tơnLời Giải Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫnLời Giải Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcLời Giải Bài 13 : Lực ma sátLời Giải Bài 14 : Lực hướng tâmLời Giải Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngangLời Giải Bài tập cuối chương 2Lời Giải Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song songLời Giải Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lựcLời Giải Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiềuLời Giải Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếLời Giải Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố địnhLời Giải Bài 22 : Ngẫu lựcLời Giải Bài tập cuối chương 3Lời Giải Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngLời Giải Bài 24 : Công và Công suấtLời Giải Bài 25 : Động năngLời Giải Bài 26 - 27 : Thế năng. Cơ năngLời Giải Bài tập cuối chương 4Lời Giải Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíLời Giải Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơLời Giải Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngLời Giải Bài tập cuối chương 5Lời Giải Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năngLời Giải Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực họcLời Giải Bài tập cuối chương 6Lời Giải Bài 34 - 35 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắnLời Giải Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắnLời Giải Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngLời Giải Bài 38 : Sự chuyển thể của các chấtLời Giải Bài 39 : Độ ẩm của không khíLời Giải Bài tập cuối chương 7

Bạn đang xem: Sách bài tập vật lý 10 cơ bản pdf

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

*
*


Xem thêm: Trình Tự, Thủ Tục Làm Giấy Khai Sinh Cho Con 2017, Thủ Tục Cấp Giấy Khai Sinh

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1042

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -Bài 1: Chuyển động cơBài 2: Chuyển động thẳng đềuBài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: Chuyển động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểmBài 10 : Ba định luật Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫnBài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực hướng tâmBài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song songBài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiềuBài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếBài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngBài 24 : Công và Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : Thế năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơBài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năngBài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắnBài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắnBài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngBài 38 : Sự chuyển thể của các chấtBài 39 : Độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải Bài 1: Chuyển động cơLời Giải Bài 2: Chuyển động thẳng đềuLời Giải Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đềuLời Giải Bài 4: Sự rơi tự doLời Giải Bài 5: Chuyển động tròn đềuLời Giải Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcLời Giải Bài tập cuối chương 1Lời Giải Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểmLời Giải Bài 10 : Ba định luật Niu-tơnLời Giải Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫnLời Giải Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcLời Giải Bài 13 : Lực ma sátLời Giải Bài 14 : Lực hướng tâmLời Giải Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngangLời Giải Bài tập cuối chương 2Lời Giải Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song songLời Giải Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lựcLời Giải Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiềuLời Giải Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếLời Giải Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố địnhLời Giải Bài 22 : Ngẫu lựcLời Giải Bài tập cuối chương 3Lời Giải Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngLời Giải Bài 24 : Công và Công suấtLời Giải Bài 25 : Động năngLời Giải Bài 26 - 27 : Thế năng. Cơ năngLời Giải Bài tập cuối chương 4Lời Giải Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíLời Giải Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơLời Giải Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngLời Giải Bài tập cuối chương 5Lời Giải Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năngLời Giải Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực họcLời Giải Bài tập cuối chương 6Lời Giải Bài 34 - 35 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắnLời Giải Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắnLời Giải Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngLời Giải Bài 38 : Sự chuyển thể của các chấtLời Giải Bài 39 : Độ ẩm của không khíLời Giải Bài tập cuối chương 7

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!