Hầu hết các cơ quan, tổ chức đều yêu cầu người ứng tuyển nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nhằm mục đích đảm bảo các thông tin được khai trong sơ yếu lý lịch chính xác.

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch xin việc có cần công chứng


Công chứng, chứng thực là những thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực đời sống. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn giữa công chứng và chứng thực. Vậy, công chứng sơ yếu lý lịch hay chứng thực sơ yếu lý lịch là thuật ngữ sử dụng đúng? Sơ yếu lý lịch có bắt buộc phải công chứng không? Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu? Trình tự, thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch.

Để giải đáp những thắc đó, mời Quý bạn đọc đến với bài viết Sơ yếu lý lịch có cần công chứng không của công ty Luật Hoàng Phi.

Công chứng sơ yếu lý lịch hay chứng thực sơ yếu lý lịch?

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Khác với công chứng, chứng thực được hiểu là việc xác nhận tính xác thực về mặt hình thức của hợp đồng, giao dịch, văn bản, giấy tờ. Chứng thực bao gồm: chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4, điều 24, nghị định 23/2015/NĐ-CPngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bàn chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Chứng thực chữ ký được áp dụng với trường hợp Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

Như vậy, việc xác nhận sơ yếu lý lịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký.

Sơ yếu lý lịch có bắt buộc chứng thực không

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc sơ yếu lý lịch có buộc phải chứng thực hay không. Tuy nhiên, trong hầu hết các mẫu sơ yếu lý lịch sử dụng trong tuyển sinh, tuyển dụng đều chứa nội dung xác nhận của địa phương. Hầu hết các cơ quan, tổ chức đều yêu cầu người ứng tuyển nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nhằm mục đích đảm bảo các thông tin được khai trong sơ yếu lý lịch chính xác.

Lưu ý: Đối với chứng thực sơ yếu lý lịch, pháp luật quy định người chứng thực chỉ chứng thực chữ ký của người yếu cầu chứng thực mà không xác nhận về mặt nội dung. Do đó, người yêu cầu chứng thực hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong sơ yếu lý lịch.

Xem thêm:

Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu?

Xuất phát từ lý do người chứng thực chỉ chứng thực chữ ký của người yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch, do đó có thể yêu cầu chứng thực ở bất kỳ cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền chứng thực.

Mặt khác, điều 5 nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực như sau:

– Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

– Phòng công chứng/Văn phòng công chứng;

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện các chức năng lãnh sự của người Việt Nam ở nước ngoài, đối với người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Một điều đáng chú ý, việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Do đó là người yêu cầu chứng thực có thể yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch ở bất kỳ cơ quan, tổ chức nào nêu trên sao cho thuận tiện, nhanh chóng.

*

Trình tự, thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch

Trình tự, thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch được quy định tại nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó, chứng thực sơ yếu lý lịch cần tuân theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ

Khi chứng thực sơ yếu lý lịch, người yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau:

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Bước 2: Kiểm tra giấy tờ và thực hiện chứng thực

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực chữ ký thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

– Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Sơ yếu lý lịch có cần công chứng không của công ty Luật Hoàng Phi. Mong rằng qua bài viết viết, Quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích. Nếu Quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn