a. Bố En - ri - cô chỉ viết mấy câu đó thì cậu bé chưa thể hiểu được những điều bố muốn nói.

Bạn đang xem: Soạn bài liên kết trong văn bản lớp 7

b. Lí do khiến cách viết của bố mà cậu bé chưa hiểu vì : Giữa các câu chưa có sự liên kếtc. Muốn cho đoạn văn có thể hiểu thì nó phải có tính chất liên kết hợp lí giữa các câu văn.

2. Phương tiện liên kết trong văn bản

a) Lý do mà nó trở nên khó hiểu đó là các câu văn chưa có sự liên kết về nội dung.

Sửa lại:

- Thêm các câu văn nêu ra nỗi thất vọng và mong muốn của người bố

b) Đoạn văn b thiếu liên kêt về mặt hình thức: 

Chữa lại:

- Một ngày kia... Còn bây giờ ( phép đối)

- Giấc ngủ đến với con, gương mặt thanh thoát của con (phép lặp)

c) Một văn bản muốn có tính liên kết phải làm cho nội dung các câu văn, đoạn văn thống nhất chặt chẽ với nhau đồng thời phải biết kết nối các câu các đoạn đó bằng những phương tiện ngôn từ thích hợp.

Xem thêm:

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 18 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trật tự hợp lí của các câu văn để tạo ra một đoạn văn có nghĩa là:

(1) - (4) - (2) - (5) - (3)

Câu 2 (trang 19 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Các câu văn trong đoạn trên chưa có tính liên kết vì đoạn văn chỉ bảo đảm tính liên kết về mặt hình thức còn về mặt nội dung 4 câu văn đề cập đến bốn đối tượng khác nhau nên chưa tạo ra được một đoạn văn có nghĩa.

Câu 3 (trang 19 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): 

Các từ điền vào chỗ trống theo thứ tự là: bà – bà – cháu – Bà – bà – cháu – Rồi. 

Câu 4 (trang 19 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Về mặt nội dung và hình thức hai câu này có vẻ rời rạc không có sự liên kết, câu thứ nhất nói về mẹ, câu thứ hai nói về con.Nhưng ở câu thứ ba, "Mẹ sẽ đưa con đến trường", cả hai từ mẹ và con đã liên kết hai câu trên thành một câu thống nhất và đó là dụng ý nghệ thuật của tác giả nhằm diễn tả sự lo lắng bồi hồi của mẹ trước ngày khai trường của con. Do đó chúng vẫn được đặt cạnh nhau trong văn bản.

Câu 5 (trang 19 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Câu chuyện cho em thấy được tầm quan trọng của sự liên kết. Cũng giống như các đốt tre nếu không có sự liên kết nhờ phép của bụt thì không thể thành cây tre, các câu trong văn bản nếu không có tính liên kết thì cũng rời rạc vô nghĩa và không biểu đạt được ý của người nói.