*

*

Soạn văn lớp 7: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

*

I.

Bạn đang xem: Soạn văn bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Mục đích và phương pháp

1. Trong đời sống ta cần chứng minh khi muốn khẳng định một vấn đề là đúng hay sai

- Để chứng minh cho người khác tin rằng lời nói là thật ta phải kể ra được nhân chứng, vật chứng và được các lý lẽ và dẫn chứng cụ thể khách quan để thuyết phục người khác

- Chứng minh là dùng sự thật (chứng cớ xác thực) để chứng tỏ một điều gì đó đáng tin

2. Trong văn bản nghị luận khi người ta chỉ dùng lời văn để chứng tỏ một ý kiến nào đó ta cần dùng lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để chứng minh nhận định đó là đúng đắn đáng tin cậy

3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

a. Luận điểm cơ bản của văn bản này là : Đừng sợ vấp ngã

- Những câu văn mang luận điểm

+ Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ

+ Vậy xin bạn chớ lo thất bạib.

Xem thêm:

Để khuyên người ta đừng sợ vấp ngã bài văn đã lập luận như sau:

- Liệt kê ra những vấp ngã và khẳng định là không sao

- Liệt kê những vấp ngã của những người nổi tiếng để khẳng đỉnh có vấp ngã mới có thành công

* Đó là những dẫn chứng đáng tin vì tác giả liệt kê những nhân vật lớn được cả thế giới ngưỡng mộ

- Phép lập luận chứng minh là dùng lí lẽ bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới

II. Luyện tập

a. Luận điểm của bài văn là : Không sợ sai lầm

- Những câu văn mang luận điểm là:

+ Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại ..... Suốt đời không bao giờ tự lập được

+ Thất bại là mẹ thành công

+ Chẳng ai thích sai lầm cảb. Để chứng minh người viết đã đưa ra các luận cứ

+ Người sợ sai không thể tự lập được

+ Thất bại là mẹ thành công

+ Thái độ của mỗi người khi mắc sai lầm là khác nhau

- Những luận cứ ấy có sức thuyết phục vì nó mang tính đúng đắn hiển nhiên

c. Cách lập luận chứng minh ở bài này khác đó là ở bài này nêu ra những lí lẽ hiển nhiên trong cuộc sống còn ở bài Đừng sợ vấp ngã lại nêu dẫn chứng là những người nổi tiếng đã được công nhận