sinh sống trên đời này tín đồ giàu sang cũng tương tự người nghèo khó. Trời đã ban mang đến ta cám ơn Trời dù sống yêu thương đau. Mai kia chết rồi quay trở lại cát vết mờ do bụi giàu khó khăn như nhau. Như thế nào ai biết trước định mệnh ngày sau ông Trời sẽ trao. Này nhà béo lầu tiến thưởng son Này lợi danh chức quyền cao sang. Tất cả nghĩa gì đâu sao chắc bền vững lâu dài hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi vẫn mất tương lai như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống thường ngày mong manh xin nói ai đừng thay đổi trắng thế đen. Nào người sang nhiều đừng vày tham tiền vứt nghĩa anh em. Tín đồ ơi! nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát những vết bụi Xin người nhớ cho.

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Trở Về Cát Bụi '


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2019 Của Giáo Viên Violet

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.