*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……………………/HĐTLTN

(Căn nhà số : ………. đường ………………………….. Phường ………………….. Quận ……………………….)

- căn cứ Hợp đồngthanh lý thích hợp đồng thuê công ty số ...../20......./HĐCNCP-.................. Ký kết ngày ...../...../20....

- Căn cứ thực trạng thực tế tiến hành Hợp đồng mướn nhà.

Chúng tôi ký tên tiếp sau đây gồm:

Bên cho mướn nhà (Gọi tắt là bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………....

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh dân chúng số: ………………………. Vày ……… cấp ngày ....... Tháng ....... Năm ..............

Địa chỉ hay trú: ……………………………………………………………………………………………....

Bên thuê công ty (Gọi tắt là bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh:………………………………………………………………………...

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………....

Xem thêm: Mua Máy Lạnh Panasonic 2Hp Inverter 2Hp Cu/Cs, Máy Lạnh Panasonic 2Hp Inverter

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Vì chưng ……… cấp ngày ....... Mon ....... Năm ..............

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện thay mặt theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào đúng theo đồng mướn nhà đã ký kết giữa chúng tôi tại phòng Công bệnh số .......................... Ngày ......... Tháng ......... Năm ..........., cửa hàng chúng tôi thỏa thuận vấn đề thanh lý thích hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Phía 2 bên cùng đồng ý hoàn thành trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày ..... Tháng ..... Năm…..

Điều 2. Bên A chứng thực đã nhận lại phần nhà cho mướn và bên B đã thanh toán đủ chi phí thuê nhà cho bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hòa hợp đồng mướn nhà 2 bên đã tự giải quyết và xử lý xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nằn nì gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày vừa lòng đồng thanh lý này được 2 bên ký kết cùng Phòng Công triệu chứng số ............... Thành phố hồ chí minh chứng nhận, hợp đồng thuê nhà nêu trên không hề giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành .......... Bản, mỗi bạn dạng ............ Trang, mỗi bên giữ 01 bản, chống công bệnh số .......... Lưu lại 01 bản.

Lập tại phòng công hội chứng số .................. Ngày ........... Mon ........... Năm …....