Giải Tin học tập lớp 5 phần 6: trái đất logo của em

Để học xuất sắc Tin học lớp 5, tiếp sau đây liệt kê các bài giải bài xích tập SGK Tin học tập 5 phần 6: trái đất logo của em xuất xắc nhất, chi tiết sẽ góp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để giúp các em học viên trả lời các câu hỏi trong sách cùng học tin học Quyển 3 lớp 5 nhằm học tốt môn Tin học tập lớp 5.

Bạn đang xem: Giải tin học 5 phần 6: thế giới logo của em

*

Giải Tin học tập 5 bài 1: tiếp tục với câu lệnh lặp

Bài 1 trang 97 SGK Tin học lớp 5: tiến hành các đoạn lệnh trong số cột Lucgiac1 cùng Lucgiac2 bên dưới đây. đối chiếu các kết quả nhận được.

*

Lời giải:

- kết quả thực hiện nay Lucgiac1:

*

- kết quả thực hiện Lucgiac2:

*

- tác dụng thực hiện nay 2 lệnh là giống nhau.

Bài 2 trang 98 SGK Tin học lớp 5: Số 6 trong câu lệnh REPEAT 6 có ý nghĩa gì?

Lời giải:

- Số 6 trong câu lệnh trên có nghĩa là thao tác vẽ FD 50 RT 60 được lặp 6 lần.

Bài 3 trang 98 SGK Tin học tập lớp 5: Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh REPEAT 6 có ý nghĩa sâu sắc gì?

Lời giải:

- Lệnh WAIT 60 vào câu lệnh trên có nghĩa là mỗi khi vẽ một đường, ta cần đợi 1 khoảng thời gian là 60 ms giây thì vẽ tiếp.

Bài 4 trang 100 SGK Tin học lớp 5: Hãy gõ các dòng lệnh sau với quan sát hiệu quả hiện bên trên màn hình

a)

REPEAT 4 RT 90>

b)

REPEAT 6 BK 50 RT 60>

Lời giải:

a) Kết quả:

*

b) Kết quả:

*

Bài thực hành 1 trang 98 SGK Tin học tập lớp 5: Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ triển khai hai dòng lệnh sau:

*

Lời giải:

- Hình tam giác:

*

- Hình vuông:

*

- Đa giác năm cạnh:

*

- Hình sao năm cánh:

*

- Đường tròn:

*

- Hình tròn:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 99 SGK Tin học tập lớp 5: Hãy kiểm soát để thấy Rùa vẽ được hình tiếp sau đây nhờ tiến hành các lệnh sau:

a) REPEAT 4

REPEAT 4

b) REPEAT 4

LT 90 PU FD trăng tròn RT 90 PD

REPEAT 4

Lời giải:

a) Kết quả:

*

b) Kết quả:

*

Bài thực hành thực tế 3 trang 99 SGK Tin học lớp 5: thực hiện câu lệnh lặp REPEAT, viết những câu lệnh nhằm Rùa vẽ được hình bên

Lời giải:

- Ta thực hiện câu lệnh lặp như sau:

REPEAT 4

REPEAT 4

- Kết quả:

*

Giải Tin học tập 5 bài 2: giấy tờ thủ tục trong Logo

Bài 1 trang 103 SGK Tin học lớp 5: Một thủ tục trong biệu tượng công ty có ba phần. đề cập tên các phần đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Làm Tỏi Đen Bằng Máy Làm Tỏi Đen Tiross Ts906

Lời giải:

- Một thủ tục trong logo sản phẩm có cha phần:

•Đầu thủ tục

•Thân thủ tục

•Kết thúc thủ tục.

Bài 2 trang 103 SGK Tin học lớp 5: Nêu phương pháp đặt tên thủ tục.

Lời giải:

- những đặt tên thủ tục:

•Dùng chữ Việt ko dấu để đặt tên mang lại thủ tục

•Trong tên thủ tục không được bao gồm dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái.

Bài 3 trang 103 SGK Tin học lớp 5: phần đa từ nào mở ra trong phần nhiều thủ tục?

Lời giải:

- phần đông từ xuất hiện trong đầy đủ thủ tục:

•To: ban đầu cho phần lớn thủ tục

•End: dứt thủ tục.

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học lớp 5: Viết giấy tờ thủ tục GOCVUONG và giấy tờ thủ tục TamGiac2 trong biểu tượng logo theo gợi ý dưới đây.

*

Lời giải:

- giấy tờ thủ tục GOCVUONG:

*

- thủ tục Tamgiac2:

*

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học lớp 5: Viết giấy tờ thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4

END

Lời giải:

*

Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học lớp 5: áp dụng hai cái lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo: