Bổ sung ngôi trường hợp cô giáo kiêm nhiệm được bớt tiết dạy


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN DANH MỤC form VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀMVIỆC trong CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CPngày 01 mon 9 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, phòng ban ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hànhmột số điều của pháp luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hànhmột số điều của phương pháp Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm2013 của cơ quan chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hànhmột số điều của hiện tượng Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CPngày 08 tháng 5 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về vị trí vấn đề làm trong đối chọi vịsự nghiệp công lập;

Sau lúc có ý kiến thống nhất của cục Nội vụ tại Công văn số 5395/BNV-TCBC ngày16 tháng 11 năm 2016;

Theo kiến nghị của viên trưởng CụcNhà giáo với Cán bộ cai quản giáo dục,

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành Thông tứ hướng dẫn hạng mục khung vị trí vấn đề làm với định mức sốlượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông công lập.

Bạn đang xem: Thông tư số 16/2017/tt-bgdđt

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ này chỉ dẫn về danh mụckhung vị trí việc làm với định mức số lượng người có tác dụng việctrong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập.

2. Thông bốn này áp dụng so với cáccơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông công lập, bao gồm; Trường đái học; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú cấp tiểu học;trường trung học tập cơ sở; trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú cấp trung học cơ sở;trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; ngôi trường trung họcphổ thông; trường trung học càng nhiều chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trútỉnh; trường phổ thông có khá nhiều cấp học với trường, lớpdành cho tất cả những người khuyết tật.

3. Những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông ngoàicông lập rất có thể căn cứ vào các quy định tại thông tứ này để vận dụng thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắcxác xác định trí bài toán làm và định mức con số người làm việc

1. Việc xác định vị trí câu hỏi làm với địnhmức số lượng người làm cho việc ví dụ trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lậpphải tương xứng với nhiệm vụ, vận động giáo dục của cơ sở giáo dục và đào tạo đó với hoàn cảnhcụ thể của địa phương.

2. Định mức số lượng giáo viên bên trên mộtlớp nguyên tắc tại Thông tư này là số giáo viên để làm côngtác giảng dạy toàn bộ các môn học và các vận động giáo dục khác tất cả trong kế hoạchgiáo dục phương pháp tại Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông bởi BộGiáo dục cùng Đào chế tạo ra ban hành. Việc bố trí, bố trí giáo viên phải bảo vệ cáctrường bao gồm đủ giáo viên đào tạo và giảng dạy theo đúng chuyên ngànhđào tạo ra và mỗi gia sư dạy đầy đủ định mức tiết dạy dỗ theo quy định.

3. Ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp họcáp dụng về định mức số lượng người thao tác làm việc như sau:

a) Định mức số lượng người thao tác làm việc ởcác vị trí bài toán làm đính với quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành quản lý và các vịtrí bài toán làm đính với công việc hỗ trợ, ship hàng được áp dụngtheo cấp học tối đa có trong nhà trường và được xem trên toàn bô lớp của cáccấp học;

b) Định mức con số người thao tác làm việc ởvị trí bài toán làm gắn với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên được tính theo địnhmức thầy giáo trên lớp tương xứng với từng cấp cho học.

4. Đối với các cơ sở giáo dục (khôngphải ngôi trường dành cho những người khuyết tật) bao gồm lớp dành cho những người khuyết tật thì địnhmức giáo viên thực hiện theo điểm b khoản 3 của Điều 6, Điều 7 và định mức nhânviên cung cấp giáo dục fan khuyết tật tiến hành theo điểm a khoản 7 của Điều 6, Điều 7 của Thông tứ này.

5. Những vị trí việc làm qui định tại khoản3 của Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này căn cứ vào khối lượng, tính chấtcông câu hỏi để sắp xếp theo vẻ ngoài tuyển dụng viên chức hoặchợp đồng lao động hoặc mướn khoán công việc;một người rất có thể kiêm nhiệm những việc.

6. Đối với cáccơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập có giáo viên được áp dụng chính sách thai sảntheo công cụ của Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ thai sản đượctính để bổ sung cập nhật thêm quỹ lương (nếu còn thiếu) của trường để trả cho những người trựctiếp dạy dỗ thay.

Chương II

DANH MỤC khung VỊTRÍ VIỆC LÀM

Điều 3. Danh mụckhung vị trí câu hỏi làm trong trường tè học; ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú cấptiểu học; ngôi trường dành cho tất cả những người khuyết tật cấp cho tiểu học tập (sau phía trên gọi bình thường làtrường diện tích lớn cấp đái học)

1. đội vị trí câu hỏi làm thêm với côngviệc lãnh đạo, quản lý, điều hành quản lý (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó hiệu trưởng.

2. Nhóm vị trí vấn đề làm đính thêm với côngviệc hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên.

3. Team vị trí việc làm gắn thêm với côngviệc hỗ trợ, ship hàng (08 vị trí):

a) Thư viện, thiết bị;

b) công nghệ thông tin;

c) Kế toán;

d) Thủ quỹ;

đ) Văn thư;

e) Y tế;

g) cung cấp giáo dục bạn khuyết tật;

h) Giáo vụ (áp dụng đối với trườngdành cho tất cả những người khuyết tật).

Điều 4. Danh mụckhung vị trí việc làm trong trường trung học cơ sở; trường phổ quát dân tộcbán trú cấp trung học tập cơ sở; ngôi trường dành cho tất cả những người khuyết tật (sau phía trên gọichung là trường phổ quát cấp trung học cơ sở)

1. Nhóm địa chỉ việclàm gắn thêm với các bước lãnh đạo, quản lí lý, quản lý (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó hiệu trưởng.

2. Team vị trí vấn đề làm lắp với côngviệc vận động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên.

3. Team vị trí việc làm đính với côngviệc hỗ trợ, giao hàng (09 vị trí):

a) Thư viện;

b) Thiết bị, thí nghiệm;

c) technology thông tin;

d) Kế toán;

đ) Thủ quỹ;

e) Văn thư;

g) Y tế;

h) cung ứng giáo dục fan khuyết tật;

i) Giáo vụ (áp dụng so với trường phổthông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật).

Điều 5. Danh mụckhung vị trí bài toán làm vào trường trung học tập phổ thông; trường thêm dân tộcnội trú tỉnh; ngôi trường trung học phổ quát chuyên (sau đây gọi phổ biến là ngôi trường phổthông cấp trung học tập phổ thông)

1. đội vị trí câu hỏi làm gắn với côngviệc lãnh đạo, quản ngại lý, quản lý điều hành (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó hiệu trưởng.

2. đội vị trí bài toán làm thêm với côngviệc chuyển động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên.

3. Team vị trí câu hỏi làm gắn thêm với côngviệc hỗ trợ, giao hàng (09 vị trí):

a) Thư viện;

b) Thiết bị, thí nghiệm;

c) công nghệ thông tin;

d) Kế toán;

đ) Thủ quỹ;

e) Văn thư;

g) Y tế;

h) cung cấp giáo dục fan khuyết tật;

i) Giáo vụ (áp dụng đối với trường phổthông dân tộc bản địa nội trú tỉnh, trường trung học phổ quát chuyên).

Chương III

ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNGNGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 6. Định mứcsố lượng người làm việc trong trường nhiều cấp tè học

1. Hiệu trưởng: từng trường tất cả 01 hiệutrưởng.

2. Phó hiệu trưởng

a) Trường tè họccó từ bỏ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trườngphổ thông dân tộc bản địa bán trú cung cấp tiểu họcvà ngôi trường dành cho người khuyết tật cấp cho tiểu học tập được bốtrí 02 phó hiệu trưởng;

b) Trường tè học gồm từ 27 lớp trởxuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trởxuống đối với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo được sắp xếp 01 phó hiệu trưởng;

c) Trường tè học tất cả từ 05 điểm trườngtrở lên xung quanh điểm trường chính thì được sắp xếp thêm 01 phó hiệu trưởng.

3. Giáo viên

a) Trường tiểu học dạy dỗ học 1 buổi trong ngày được bố trí tối nhiều 1,20 gia sư trên một lớp;

b) Trường tè học dạy dỗ học 2 buổi trongngày; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú cung cấp tiểu học và trườngdành cho những người khuyết tật cấp tiểu học tập được bố trí tối đa1,50 thầy giáo trên một lớp;

c) ngoại trừ định mức chính sách trên, mỗi trường đái học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học với trườngdành cho những người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 01 gia sư làm Tổng phụtrách Đội thiếu thốn niên chi phí phong hồ Chí Minh.

4. Nhân viên: Thư viện, thiết bị;công nghệ thông tin

a) Trường tè học có từ 28 lớp trởlên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lênđối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường rộng lớn dântộc buôn bán trú cấp cho tiểu học cùng trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học tập đượcbố trí tối đa 02 người;

b) Trường tè học bao gồm từ 27 lớp trởxuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trởxuống đối với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo được sắp xếp tốiđa 01 người.

5. Nhân viên: Văn thư; kế toán; y tếvà thủ quỹ

a) Trường tè học gồm từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối vớimiền núi, vùng sâu, hải đảo và trường phổ thông dân tộcbán trú cung cấp tiểu học tập được bố trí tối đa 03 người; trường tè học tất cả từ 27 lớptrở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miềnnúi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 02 người;

b) ngôi trường dành cho tất cả những người khuyết tật cấptiểu học được bố trí tối đa 04 người.

6. Nhân viên giáo vụ: Trường dành chongười khuyết tật cung cấp tiểu học tập được sắp xếp tối nhiều 02 người.

Xem thêm:

7. Nhân viên cung ứng giáo dục ngườikhuyết tật

a) Đối với trường dành cho tất cả những người khuyếttật cung cấp tiểu học: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được sắp xếp tối nhiều 01 người;

b) Đối với những trường diện tích lớn cấptiểu học có học sinh khuyết tật học hòa nhập: căn cứ vào số lượng học viên khuyếttật học tập hòa nhập theo mỗi năm học, trường gồm dưới 20 học viên khuyết tật thìcó thể sắp xếp tối nhiều 01 người; trường tất cả từ20 học sinh khuyết tật trở lên thì tất cả thể bố trí tối nhiều 02 người.

Điều 7. Định mứcsố lượng người làm việc trong trường diện tích lớn cấp trung học tập cơ sở

1. Hiệu trưởng: từng trường bao gồm 01 hiệutrưởng.

2. Phó hiệu trưởng

a) trường trung học cơ sở bao gồm từ 28 lớptrở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên so với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường diện tích lớn dân tộcbán trú cấp cho trung học tập cơ sở; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nộitrú huyện cùng trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được cha trí02 phó hiệu trưởng;

b) trường trung học cơ sở có từ 27 lớptrở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớptrở xuống so với miền núi, vùng sâu,hải đảo được sắp xếp 01 phó hiệu trưởng.

3. Giáo viên

a) từng trường trung học cửa hàng được bốtrí buổi tối đa 1,90 cô giáo trên một lớp;

b) ngôi trường phổ thông dân tộc nội trúhuyện; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú cấp cho trung học cửa hàng và trường dành riêng chongười khuyết tật cung cấp trung học cơ sở được sắp xếp tối đa2,20 thầy giáo trên một lớp;

c) kế bên định nấc trên, mỗi trường trung học cơ sở; trường đa dạng dân tộcbán trú cung cấp trung học tập cơ sở; trường phổ thông dân tộc bản địa nộitrú huyện với trường dành cho tất cả những người khuyết tật cấp cho trung học cửa hàng được bố trí 01giáo viên có tác dụng Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong HồChí Minh.

4. Nhân viên: Thư viện; thiết bị, thínghiệm; technology thông tin

a) trường trung học cơ sở gồm từ 28 lớptrở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo và trường càng nhiều dân tộcnội trú thị xã được bố trí tối đa 03 người;

b) trường trung học cơ sở tất cả từ 27 lớptrở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống so với miềnnúi, vùng sâu, hải hòn đảo được sắp xếp tối nhiều 02 người;

c) trường phổ thông dân tộc bán trú cấptrung học đại lý tùy vào số lượng lớp học mà vận dụng theo quy định đối với trườngtrung học tập cơ trực thuộc khoản a, khoản b của Điều này;

d) ngôi trường dành cho tất cả những người khuyết tật cấptrung học cơ sở được bố trí 01 người.

5. Nhân viên: Văn thư; kế toán; y tếvà thủ quỹ

a) ngôi trường trung học đại lý và trườngphổ thông dân tộc bản địa bán trú cấp cho trung học cơ sở được bố trí 03 người;

b) trường phổ thông dân tộc nội trúhuyện với trường dành cho tất cả những người khuyết tật cung cấp trung học đại lý được sắp xếp tốiđa 04 người;

c) những trường phổ biến cấp trung họccơ sở bao gồm từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

6. Nhân viên cấp dưới giáo vụ: trường phổthông dân tộc nội trú huyện với trường dành cho những người khuyết tật cung cấp trung họccơ sở được sắp xếp tối nhiều 02 người.

7. Nhân viên cung ứng giáo dục ngườikhuyết tật

a) Đối với ngôi trường dành cho những người khuyếttật cấp cho trung học cơ sở: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được bố trí tối nhiều 01người;

b) Đối với những trường rộng rãi cấptrung học cửa hàng có học viên khuyết tật học tập hòa nhập: địa thế căn cứ vào con số họcsinh khuyết tật học tập hòa nhập theo từng năm học, trường có dưới 20 học viên khuyếttật thì gồm thể bố trí tốiđa 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên thì gồm thể bố trí tốiđa 02 người.

Điều 8. Định mứcsố lượng người thao tác làm việc trong trường thêm cấp trung học tập phổ thông

1. Hiệu trưởng: mỗi trường có 01 hiệu trưởng.

2. Phó hiệu trưởng

a) trường trung học phổ thông gồm từ28 lớp trở lên so với trung du, đồng bằng, thành phố, 19lớp trở lên so với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bản địa nộitrú tỉnh với trường trung học nhiều chuyên được sắp xếp 03 phó hiệu trưởng;

b) ngôi trường trung học phổ thông gồm từ18 mang đến 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 10 cho 18 lớp so với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo được bốtrí 02 phó hiệu trưởng;

c) ngôi trường trung học tập phổ thông bao gồm từ17 lớp trở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 9 lớp trở xuống đối vớimiền núi, vùng sâu, hải đảo được sắp xếp 01 phó hiệu trưởng.

3. Giáo viên

a) mỗi trường trung học rộng lớn đượcbố trí về tối đa 2,25 cô giáo trên một lớp;

b) ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú tỉnhđược sắp xếp tối nhiều 2,40 giáo viên trên một lớp;

c) trường trung học rộng rãi chuyênđược bố trí tối đa 3,10 thầy giáo trên một lớp;

4. Nhân viên: Thư viện; thiết bị, thínghiệm; công nghệ thông tin

a) trường trung học phổ thông có từ28 lớp trở lên so với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối vớimiền núi, vùng sâu, hải đảo được sắp xếp tối nhiều 03 người;

b) trường trung học tập phổ thông gồm từ27 lớp trở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo đượcbố trí về tối đa 02 người;

c) ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnhđược sắp xếp tối nhiều 04 người; trường trung học càng nhiều chuyênđược bố trí tối đa07 người.

5. Nhân viên: Văn thư; kế toán; y tế;thủ quỹ

a) mỗi trường trung học rộng rãi đượcbố trí về tối đa 03 người;

b) trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú tỉnhvà trường trung học càng nhiều chuyên được sắp xếp tối đa 04 người.

c) ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnhcó bài bản trên 400 học viên và trường rộng lớn cấp trung học tập phổ thông bao gồm từ40 lớp trở lên trên được bố trí thêm 01 người.

6. Nhân viên cấp dưới giáo vụ: ngôi trường phổthông dân tộc bản địa nội trú tỉnh với trường trung học thêm chuyên được sắp xếp tốiđa 02 người.

7. Nhân viên hỗ trợ giáo dục ngườikhuyết tật

Đối với các trường phổ biến cấptrung học phổ biến có học sinh khuyết tật học hòa nhập: địa thế căn cứ vào số lượng học sinh khuyết tật học hòa nhập theo mỗi năm học, trường tất cả dưới20 học sinh khuyết tật thì có thể bố trí tối đa 01 người; trường tất cả từ đôi mươi họcsinh tàn tật trở lên thì tất cả thể sắp xếp tối đa 02 người.

Điều 9. Những vịtrí bài toán làm kiêm nhiệm

Ngoài đầy đủ vị trí vấn đề làm bởi vì giáoviên kiêm nhiệm đã làm được hưởng định mức sút tiết dạy hình thức tại các văn bảnhiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo những vị trí bài toán làm kiêm nhiệm tiếp sau đây đượchưởng định mức sút tiết dạy dỗ như sau:

a) thầy giáo kiêm nhiệm làm công tácgiáo vụ: rất nhiều trường phổ quát không bố trí nhân viênchuyên trách làm công tác giáo vụ thì được bố trí giáoviên kiêm nhiệm làm công tác làm việc giáo vụ. Trường tất cả từ 28 lớp trở lên đối với trungdu, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo đượcsử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được áp dụng 04 huyết trên tuần để gia công công tácgiáo vụ;

b) gia sư kiêm nhiệm làm công táctư vấn học sinh: Trường phổ thông cấp tiểu học tất cả từ 28 lớp trở lên đối với trungdu, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên so với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo đượcsử dụng 06 ngày tiết trên tuần; trường đoản cú 27 lớp trở xuống so với trung du, đồng bằng,thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải hòn đảo được thực hiện 03tiết bên trên tuần để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn học sinh.

Trường phổ thôngcấp trung học cửa hàng và cung cấp trung học tập phổ thông có từ 28 lớptrở lên so với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên so với miềnnúi, vùng sâu, hải đảo được áp dụng 08 huyết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đốivới trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùngsâu, hải đảo được thực hiện 04 huyết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ support họcsinh;

c) giáo viên kiêm nhiệm có tác dụng phụ tráchđiểm trường: Đối với số đông trường hình thức tại điểm c Khoản 2 Điều 6 của Thôngtư này không bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng thì những điểm trường lẻ tất cả từ 3 lớptrở lên được bố trí 01 giáo viên tại địa điểm kiêm nhiệm làm cho phụ trách điểm trườngvà được sút định mức tiết dạy dỗ là 03 tiết trên tuần.

Điều 10. Lao độnghợp đồng

1. Những trường được sắp xếp lao rượu cồn hợp đồng để triển khai nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ. Trường cótổ chức cho học viên ăn bán trú, nội trú thì bao gồm thể sắp xếp lao động hợp đồng đểthực hiện công việc nấu ăn uống cho học tập sinh.

2. Căn cứ vào tính chất, khối lượngcông bài toán và điều kiện thực tế, các trường xác định số lượng lao động hợp đồngđối với từng vị trí, trình cơ quan có thẩm quyền phê chú ý và tổ chức thực hiện.Việc ký kết hợp đồng thực hiện theo phép tắc hiện hành của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 28 mon 8 năm 2017.

2. Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tưliên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 mon 8 năm 2006 của Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào sản xuất và cỗ Nội vụ lý giải định nấc biên chế viên chức ở những cơ sở giáo dụcphổ thông công lập cùng Thông tứ số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 mon 10 năm 2008 củaBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trườngchuyên biệt công lập.

Điều 12. Tráchnhiệm thi hành

1. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương

a) lãnh đạo và lý giải rà soát, sắpxếp lại màng lưới trường, lớp, bảo đảm bố trí số lượng học sinh trên lớp theoquy định của từng cung cấp học; bố trí cán bộ thống trị cơ sở giáodục, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo định nấc quy định;

b) địa thế căn cứ hướng dẫn của Thông bốn nàyvà các quy định của lao lý có liên quan, mặt hàng năm, Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương chỉ đạo việc xác minh số số lượng người làm việctheo vị trí câu hỏi làm trong số cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

c) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấpphê lưu ý tổng số lượng người thao tác làm việc trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cônglập theo qui định của quy định và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

d) ngân sách đầu tư để thực hiện hệ thống địnhmức con số người làm việc quy định tại Thông bốn này từnguồn giá cả địa phương theo công cụ về phân cấp thống trị ngân sách.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu như cóvấn đề phát sinh hoặc gồm khó khăn, vướng mắc, những tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương phản ánh kịp thời về Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra đểxem xét, giải quyết./.

vị trí nhận: - Văn phòng tw Đảng (để b/c); - Văn phòng chính phủ (để b/c); - công sở Quốc hội (để b/c); - Ủy ban VHGD TNTNNĐ của chính phủ quốc hội (để b/c); - Hội đồng nước nhà Giáo dục (để b/c); - Ban Tuyên giáo tw (để b/c); - các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc chủ yếu phủ; - Công báo; - Cục kiểm soát văn bản QPPL (Bộ bốn pháp); - UBND các tỉnh/thành phố; - Sở giáo dục đào tạo và đào tạo, sở nội vụ những tỉnh/TP; - Website chủ yếu phủ; - Website cỗ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, cục NGCBQLGD.

Bài viết liên quan