MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------

Số: 245/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Mục 1. PHẠM VI ĐIỀUCHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông bốn này chế độ thực hiện một vài nộidung về cai quản lý, sử dụng gia sản nhà nước tại phòng ban nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, tổ chức chínhtrị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp và công việc (sau đâygọi bình thường là cơ quan, tổ chức, đối chọi vị) dụng cụ tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP .

Bạn đang xem: Thông tư số 245/2009/tt-btc

2. Việc quản lý, sử dụng gia tài nhà nước tạiđơn vị vũ trang nhân dân; việc quản lý, sử dụng gia tài nhà nước của cơ quanViệt phái mạnh tại nước ngoài không ở trong phạm vi điều chỉnh của Thông tứ này.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng quy định trên khoản 1Điều 1 Thông tư này còn có trách nhiệm tiến hành quản lý, sử dụng gia tài nhà nướctheo công cụ tại cơ chế Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số52/2009/NĐ-CP và Thông bốn này.

Mục 2. ĐẦU TƯ XÂYDỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP THEO PHƯƠNG THỨC GIAO mang đến TỔCHỨC CÓ CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

Điều 3. Giao tổ chứccó chức năng cai quản đầu tư xây dựng

Căn cứ vào nhu cầu, quy mô chi tiêu của các cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng và khả năng quản lý đầu bốn xây dựng của những tổ chức hiệncó:

1. Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định thành lậpmới hoặc giao cho tổ chức hiện có làm chủ đầu bốn xây dựng trụ sở làm cho việc, cơsở hoạt động sự nghiệp (sau trên đây gọi chung là trụ sở làm cho việc) của những cơ quan,tổ chức, đơn vị chức năng thuộc trung ương quản lý theo ý kiến đề xuất của bộ Tài chính, bộ Xâydựng, bộ Kế hoạch và Đầu tư và những cơ quan có liên quan.

2. Quản trị Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (sau đây gọi thông thường là cấp cho tỉnh) quyết định thành lập mớihoặc giao cho tổ chức triển khai hiện có thống trị đầu bốn xây dựng trụ sở thao tác của cáccơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc địa phương quản lý theo ý kiến đề nghị của Sở Tàichính, Sở Xây dựng, Sở planer và Đầu tứ và các cơ quan có liên quan.

Điều 4. Chuyển giao trụsở làm việc

1. Việc chuyển giao trụ sở thao tác làm việc giữa nhàthầu xây đắp và tổ chức triển khai có chức năng cai quản đầu tư xây dựng tiến hành theoquy định của lao lý về đầu tư xây dựng.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếpnhận từ công ty thầu xây dựng, chủ đầu tư xây dựng phải chuyển nhượng bàn giao trụ sở làm việccho cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quản lí lý, sử dụng.

Mục 3. THUÊ TÀI SẢNPHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 5. Thẩm quyềnquyết định thuê tài sản

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ,người đứng đầu tư mạnh quan khác ở tw (sau phía trên gọi thông thường là cỗ trưởng, Thủtrưởng phòng ban trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền đưa ra quyết định thuêtài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cai quản lý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho thẩmquyền quyết định thuê gia tài phục vụ buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đối chọi vịthuộc phạm vi quản lý của địa phương trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban nhân dâncùng cấp.

Điều 6. Mướn tài sảnlà trụ sở có tác dụng việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng đủ đk thuêtrụ sở thao tác theo lý lẽ tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số52/2009/NĐ-CP căn cứ tiêu chuẩn, định mức thực hiện trụ sở thao tác làm việc và hiệntrạng sử dụng trụ sở thao tác để lập giải pháp thuê trụ sở có tác dụng việc, trình cấpcó thẩm quyền cơ chế tại Điều 5 Thông bốn này quyết định.

2. Cách thực hiện thuê trụ sở thao tác gồm những nộidung chủ yếu sau:

a) Sự quan trọng thuê trụ sở có tác dụng việc;

b) diện tích trụ sở thao tác cần thuê;

c) Cấp, hạng, tiêu chuẩn trụ sở thao tác cầnthuê;

d) Yêu cầu về địa điểm, địa chỉ của trụ sở làmviệc đề nghị thuê;

đ) Thời hạn thuê;

e) mức giá thuê buổi tối đa.

3. địa thế căn cứ phương án thuê trụ sở thao tác làm việc đượccấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng lập dự toán kinh phí thuêtrong dự toán ngân sách chi tiêu hàng năm, trình ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền quyếtđịnh theo khí cụ của pháp luật về chi phí nhà nước.

4. Sàng lọc nhà cung ứng dịch vụ cho mướn trụsở làm việc:

a) Trường hợp số tiền thuê trụ sở làm việccủa cả thời hạn thuê có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho 1 hợpđồng) thì địa thế căn cứ phương án thuê trụ sở thao tác làm việc được phê duyệt, Thủ trưởng cơquan, tổ chức, đối chọi vị triển khai lựa lựa chọn nhà hỗ trợ theo qui định của phápluật về đấu thầu;

Riêng đối với thông báo mời thầu, kế bên việcthông báo theo giải pháp của pháp luật về đấu thầu thì cơ quan, tổ chức, đối kháng vịcòn phải thực hiện đăng tải trên Trang điện tử về gia sản nhà nước của cục Tàichính cùng Trang năng lượng điện tử của Bộ, cơ quan trung ương (nếu có) đối với cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng thuộc tw quản lý; Trang năng lượng điện tử của địa phương (nếu có)đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương cai quản lý;

b) Trường hợp số tiền thuê trụ sở làm cho việccủa cả thời hạn thuê có giá trị dưới 100 triệu vnd (tính cho 1 hợp đồng) thìviệc tuyển lựa nhà hỗ trợ do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng quyết địnhthông qua vẻ ngoài đấu thầu hoặc hình thức chỉ định;

c) Trường vừa lòng trên địa bàn địa phương chỉ cómột nhà cung cấp đáp ứng được yêu mong thì áp dụng hiệ tượng chỉ định, không phụthuộc vào cực hiếm của thích hợp đồng.

5. Đơn giá thuê mướn trụ sở làm cho việc:

a) Trường hòa hợp áp dụng vẻ ngoài đấu thầu thìđơn giá thuê mướn được xác minh theo lý lẽ của pháp luật về đấu thầu;

b) Trường thích hợp áp dụng bề ngoài chỉ định thìđơn giá thuê mướn do cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và nhà cung cấp thỏa thuận trên cơ sởgiá thuê phổ biến tại thị trường địa phương, trình cấp có thẩm quyền quy địnhtại Điều 5 Thông tư này phê duyệt. Nếu như số tiền mướn trụ sở thao tác từ 100triệu đồng/năm trở lên thì để có cơ sở thoả thuận với công ty cung cấp, cơ quan, tổchức, đơn vị thuê trụ sở làm việc phải thuê tổ chức triển khai có đủ đk thẩm địnhgiá xác định đơn giá thuê.

6. Vấn đề thuê trụ sở thao tác được tiến hành theohợp đồng, gồm những nội dung đa số sau:

a) Tên, add của bên dịch vụ cho thuê và bên thuê;

b) mục tiêu thuê;

c) Thời hạn thuê (không vượt quá thời hạntheo phương án đã được phê duyệt);

d) Đơn giá thuê;

đ) Phương thức, thời hạn thanh toán;

e) Quyền, nghĩa vụ và cam đoan của mặt thuê vàbên mang đến thuê;

g) hiệu lực thực thi hợp đồng.

7. Trường hợp đã không còn thời hạn thuê theo hợpđồng dẫu vậy cấp bao gồm thẩm quyền phương tiện tại Điều 5 Thông tư này ra quyết định chophép liên tiếp thuê thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thoả thuận cùng với nhà cung cấp vềđơn giá chỉ thuê cân xứng với giá bán thuê thông dụng trên thị trường tại thời khắc thoảthuận; ví như đơn giá thuê mướn cao hơn đơn giá mướn của thời hạn trước kia thì cơ quan,tổ chức, đơn vị chức năng phải báo cáo cấp gồm thẩm quyền hình thức tại Điều 5 Thông tư nàyxem xét, quyết định.

8. Việc quản lý, thực hiện trụ sở thao tác làm việc đithuê triển khai theo thích hợp đồng thân bên cho thuê và mặt đi thuê.

Điều 7. Thuê tài sảnkhông nên là trụ sở làm việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thuêtài sản theo giải pháp tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số52/2009/NĐ-CP căn cứ tiêu chuẩn, định nút sử dụng gia sản và hiện trạng sửdụng gia tài hiện tất cả để trình cấp bao gồm thẩm quyền luật tại Điều 5 Thông tưnày quyết định.

2. Vấn đề lựa lựa chọn nhà hỗ trợ dịch vụ, đơngiá thuê, phê duyệt đối kháng giá thuê, đúng theo đồng thuê, gia hạn thời hạn thuê tài sảnvà quản lí lý, sử dụng gia sản đi thuê thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5,6, 7 với 8 Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Mướn tài sảnphục vụ buổi giao lưu của tổ chức chủ yếu trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội,tổ chức buôn bản hội - nghề nghiệp

1. Việc thuê gia sản phục vụ buổi giao lưu của tổchức bao gồm trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghềnghiệp do fan đứng đầu của tổ chức đưa ra quyết định theo quy định của pháp luật vềdân sự và điều lệ của tổ chức.

2. Tiền thuê gia sản được bỏ ra trả từ khiếp phícủa tổ chức.

Mục 4. QUY CHẾ QUẢNLÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ HỒ SƠ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 9. Quy chế quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đượcgiao quản lý, sử dụng gia tài nhà nước có trách nhiệm ban hành và tổ chức triển khai thựchiện quy chế quản lý, sử dụng gia tài nhà nước nằm trong phạm vi làm chủ (sau đâygọi tắt là Quy chế).

2. địa thế căn cứ xây dựng Quy chế:

a) Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sửdụng gia sản nhà nước vị cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền quy định;

b) Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy củacơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) quá trình quản lý, sử dụng gia sản nhànước trên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Nội dung đa phần của Quy chế:

a) Quy định ví dụ quyền và nghĩa vụ của từngbộ phận, cá thể có liên quan đến đầu tư xây dựng, cài sắm, tiếp nhận, thuê, sửdụng, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản; lập, quản lí lý, lưutrữ làm hồ sơ tài sản; bảo đảm an toàn tài sản; bảo dưỡng, thay thế tài sản; kiểm kê, kiểmtra tài sản;

Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự nhà tàichính, ngoài những nội dung quy định tại điểm này, quy chế phải hiện tượng cụ thểquyền và nhiệm vụ của từng cỗ phận, cá nhân có tương quan đến việc áp dụng tàisản đơn vị nước vào mục đích sản xuất, marketing dịch vụ, mang đến thuê, liên doanh,liên kết;

b) nhiệm vụ bàn giao gia tài nhà nước khithay đổi tổ chức bộ máy, biến đổi người đứng đầu;

c) Xử lý đối với các tổ chức, cá thể vi phạmQuy chế;

d) những nội dung khác có tương quan đến quảnlý, sử dụng gia sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 10. Làm hồ sơ liênquan tới việc hình thành, trở nên động tài sản nhà nước

1. Hồ nước sơ liên quan đến bài toán hình thành, biếnđộng gia tài nhà nước bao gồm:

a) Đối với trụ sở có tác dụng việc:

- những tài liệu liên quan đến câu hỏi phê duyệtdự án, thiết kế, phiên bản vẽ trả công, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình xây dựng vào sửdụng;

- Văn bản chấp thuận sở hữu trụ sở làm việc củacấp gồm thẩm quyền;

- hợp đồng sở hữu trụ sở có tác dụng việc; Hoá solo muatrụ sở làm việc; Biên phiên bản giao dìm trụ sở làm cho việc;

- các văn bạn dạng liên quan đến thu hồi, điềuchuyển, thanh lý, bán trụ sở làm cho việc;

- các tài liệu khác tất cả liên quan.

b) Đối với xe cộ ô tô:

- đưa ra quyết định mua xe pháo của cấp bao gồm thẩm quyền;

- thích hợp đồng thiết lập xe; Hoá đơn mua xe; Biên bảngiao thừa nhận xe; Giấy đk xe ô tô;

- các văn bản liên quan đến thu hồi, điềuchuyển, thanh lý, chào bán xe;

- những tài liệu khác bao gồm liên quan.

c) Đối với những tài sản khác:

- Văn bạn dạng chấp thuận mua sắm tài sản của cấpcó thẩm quyền;

- hòa hợp đồng bán buôn tài sản; Hoá solo mua tàisản; Biên bạn dạng giao dìm tài sản;

- các văn bạn dạng liên quan mang lại thu hồi, điềuchuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản;

- các tài liệu khác gồm liên quan.

2. Đối với gia sản nhà nước yêu cầu đăng kýquyền sở hữu, quyền thực hiện theo cách thức của quy định mà khi đk cơ quancó thẩm quyền yêu cầu cần nộp bản chính của làm hồ sơ thì cơ quan, tổ chức, đơn vịlưu giữ bạn dạng sao của làm hồ sơ đó.

3. Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biếnđộng tài sản nhà nước hiện tượng tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vày cơ quan, tổchức, đơn vị trực tiếp cai quản lý, sử dụng gia tài lập và lưu trữ.

4. Cơ sở tài liệu về gia tài nhà nước: Thốngnhất áp dụng Chương trình cai quản đăng ký tài sản nhà nước để chế tác lập cửa hàng dữliệu về tài sản nhà nước và quản lý việc report kê khai gia sản nhà nước quyđịnh trên Mục 6 Thông tư này.

Mục 5. ĐIỀU CHUYỂN,BÁN, THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 11. Hạng mục tàisản nhà nước quả điều chuyển, bán, thanh lý

1. Danh mục tài sản nhà nước điều chuyển,bán, thanh lý công cụ tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều17; điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 21 cùng điểm b khoản 1, điểm b khoản 2Điều 28 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP được lập theo mẫu số 01-DM/TSNN, chủng loại số02-DM/TSNN, mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông bốn này.

2. Đối với danh mục gia tài nhà nước điềuchuyển lập theo mẫu số 01-DM/TSNN, mẫu số 02-DM/TSNN, mẫu số 03-DM/TSNN quyđịnh trên khoản 1 Điều này phải tất cả thêm tiêu chuẩn về giá chỉ trị sót lại theo đánhgiá lại trong số trường đúng theo sau đây:

a) Điều chuyển tài sản nhà nước trường đoản cú cơ quan,tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự công ty tài thiết yếu hoặc giữa các đơn vị sựnghiệp công lập tự chủ tài chính;

b) Điều chuyển gia tài nhà nước giữa những cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng mà gia tài đó không được theo dõi bên trên sổ kế toán.

Điều 12. Hội đồng xácđịnh giá, Hội đồng đánh giá và thẩm định giá với Hội đồng buôn bán đấu giá tài sản nhà nước

1. Hội đồng khẳng định giá được thành lập và hoạt động trongcác trường hòa hợp sau đây:

a) khẳng định giá khởi điểm để đấu giá tàisản công ty nước lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số52/2009/NĐ-CP;

b) khẳng định giá khởi điểm để bán đấu giá tàisản công ty nước nguyên lý tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số52/2009/NĐ-CP;

c) Xác định giá thành chỉ định gia tài nhà nướcquy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

d) Xác định giá thành chỉ định gia sản nhà nướcquy định trên điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

đ) xác định giá trị quyền sử dụng đất làm cơsở xác minh giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập trường đoản cú chủtài chính quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Thông bốn này;

e) khẳng định giá trị sót lại của gia tài nhànước (trừ quý hiếm quyền sử dụng đất) để giao cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tựchủ tài chủ yếu theo mức sử dụng tại điểm b khoản 3 Điều 22 Thông bốn này.

2. Hội đồng đánh giá và thẩm định giá được thành lậptrong các trường hòa hợp sau đây:

a) thẩm định giá gia sản trên các đại lý kết quảxác định giá của tổ chức triển khai có đủ điều kiện thẩm định giá để bán chỉ định tài sảnnhà nước theo phương tiện tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số52/2009/NĐ-CP;

b) thẩm định giá trị quyền sử dụng đất vị tổchức bao gồm đủ đk thẩm định giá xác định để triển khai cơ sở giao gia tài cho đơnvị sự nghiệp công lập tự công ty tài chính theo phương tiện tại điểm b khoản 2 Điều 22Thông tư này.

3. Hội đồng buôn bán đấu giá gia sản nhà nước đượcthành lập trong những trường hòa hợp sau đây:

a) cung cấp đấu giá so với tài sản có giá trịlớn, bao gồm:

- tài sản là trụ sở có tác dụng việc, gia sản khácgắn tức khắc với đất (bao tất cả cả quyền sử dụng đất) bao gồm nguyên giá theo sổ kế toántừ 1.000 (một ngàn) tỷ vnđ trở lên;

- tài sản khác không phải là trụ sở có tác dụng việc,không đề nghị là gia tài khác nối liền với đất có mức giá khởi điểm để đấu giá từ100 (một trăm) tỷ vnđ trở lên;

b) tài sản có bắt đầu phức tạp, gia tài đặcbiệt quý hiếm, tất cả yêu cầu làm chủ đặc biệt ở trong nhà nước hoặc những trường hợp đặcbiệt không giống theo ra quyết định của ban ngành nhà nước có thẩm quyền;

c) gia sản không thuộc giải pháp tại điểm a vàđiểm b khoản này mà không mướn được tổ chức triển khai có chức năng bán đấu giá.

4. Yếu tắc của Hội đồng xác định giá, Hộiđồng đánh giá và thẩm định giá:

a) Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác địnhgiá, Hội đồng thẩm định giá để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại những điểm a,c và đ khoản 1 với khoản 2 Điều này. Nhân tố Hội đồng gồm:

- chỉ đạo Sở Tài chính - chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Sở Tài nguyên với Môi trường, SởXây dựng, Sở quy hoạch - phong cách thiết kế (nếu có);

- Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có tàisản;

- Đại diện cơ sở khác tất cả liên quan.

b) Cơ quan, tổ chức, đối chọi vị ra đời Hộiđồng khẳng định giá để thực hiện nhiệm vụ nguyên lý tại những điểm b, d và e khoản 1Điều này. Yếu tố Hội đồng gồm:

- chỉ huy cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng - công ty tịchHội đồng;

- Đại diện cơ quan quản lý cấp trên;

- Đại diện bộ phận được giao thẳng sửdụng tài sản;

- Đại diện phần tử tài thiết yếu - kế toán của cơquan, tổ chức, đối chọi vị;

- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếucần);

- những thành viên khác có liên quan.

5. Nhân tố của Hội đồng bán đấu giá tàisản đơn vị nước:

a) Trường đúng theo bán tài sản quy định tại điểm avà điểm b khoản 3 Điều này, bộ Tài bao gồm (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc tw quản lý), Sở Tài chính (đối với gia sản của cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng thuộc địa phương quản lý) thành lập và hoạt động Hội đồng đấu giá tài sảnnhà nước với thành phần gồm: Đại diện cơ quan quyết định ra đời Hội đồng làmChủ tịch Hội đồng; thay mặt cơ quan, tổ chức, solo vị có tài sản đơn vị nước bánđấu giá; đại diện cơ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật (nếu cần) và những thành viên kháccó liên quan;

b) Đối với bài toán bán tài sản quy định tại điểmc khoản 3 Điều này, cơ quan, tổ chức, 1-1 vị ra đời Hội đồng đấu giá tàisản công ty nước theo thành phần mức sử dụng tại điểm b khoản 4 Điều này;

c) Hội đồng phân phối đấu giá gia sản nhà nướckhông nhất thiết phải tất cả đấu giá viên.

6. Tởm phí buổi giao lưu của Hội đồng xác địnhgiá cùng Hội đồng thẩm định và đánh giá giá ship hàng việc bán tài sản nhà nước, Hội đồng bánđấu giá gia tài nhà nước được xem trong chi tiêu bán gia sản nhà nước.

Kinh phí buổi giao lưu của Hội đồng xác minh giávà Hội đồng đánh giá và thẩm định giá ship hàng việc xác minh giá trị gia sản nhà nước giaocho đơn vị sự nghiệp công lập tự nhà tài bao gồm được bố trí từ nguồn ghê phícủa đơn vị sự nghiệp công lập được xác minh giá trị gia sản nhà nước.

7. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địaphương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập một hoặc các Hội đồngđể xử lý những vấn đề tầm thường về tài sản nhà nước hoặc cách xử trí theo từng vụ việc.

Điều 13. Trình tự,thủ tục buôn bán đấu giá gia sản nhà nước

Trình tự, giấy tờ thủ tục bán đấu giá gia tài nhànước được thực hiện theo luật pháp của luật pháp về đấu giá tài sản.

Riêng so với việc thông báo bán đấu giá bán tàisản đơn vị nước là trụ sở có tác dụng việc, quyền thực hiện đất, xe cộ ô tô những loại cùng tài sảncó nguyên giá theo sổ kế toán tài chính từ 500 triệu đồng trở lên /1 solo vị gia sản thìngoài việc thực hiện thông báo theo biện pháp của luật pháp về đấu giá cònphải thực hiện đăng thiết lập trên Trang điện tử về tài sản nhà nước của bộ Tài chínhvà Trang điện tử của Bộ, cơ quan trung ương (nếu có) so với tài sản của cơquan, tổ chức, đơn vị thuộc tw quản lý; Trang năng lượng điện tử của địa phương(nếu có) đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc địa phương quản lý.

Mục 6. CHẾ ĐỘ BÁO CÁOKÊ KHAI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 14. Gia tài nhànước phải báo cáo kê khai

1. Thực hiện báo cáo kê khai với cập nhậtthông tin kê khai vào cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước đối với những nhiều loại tàisản sau:

a) Trụ sở làm cho việc, quyền áp dụng đất nhằm xâydựng trụ sở làm việc, gia sản khác gắn liền với đất;

b) xe cộ ô tô những loại;

c) gia tài không thuộc phạm vi hiện tượng tạiđiểm a với điểm b khoản này có nguyên giá bán theo sổ kế toán từ 500 triệu vnd trởlên /1 đơn vị tài sản.

3. Đối với phần đông tài sản cố định và thắt chặt không thuộcphạm vi lao lý tại khoản 1 Điều này thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được giaoquản lý, sử dụng gia sản lập Thẻ tài sản thắt chặt và cố định theo mẫu số 01-TSCĐ/TSNN banhành kèm theo Thông bốn này nhằm theo dõi, hạch toán theo chính sách kế toán hiệnhành. Trường hợp vẫn lập Thẻ tài sản thắt chặt và cố định theo biện pháp tại Thông bốn số35/2007/TT-BTC thì thường xuyên sử dụng Thẻ tài sản cố định đã lập, không phải lậplại theo luật này.

Điều 15. Phòng ban tiếpnhận và quản lý báo cáo kê khai gia sản nhà nước

1. Cơ quan đón nhận và quản lí lý report kêkhai gia tài nhà nước được biện pháp như sau:

a) tài sản nhà nước nguyên lý tại điểm a vàđiểm b khoản 1 Điều 14 Thông bốn này vì cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trungương làm chủ thì báo cáo kê khai cùng với Cục cai quản Công sản - cỗ Tài chính;

b) tài sản nhà nước cách thức tại điểm c khoản1 Điều 14 Thông bốn này vì cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc trung ương làm chủ thìbáo cáo kê khai với cơ cỗ áo chính của Bộ, cơ quan tw (Vụ Tài chính,Vụ kế hoạch - Tài chính...);

c) tài sản nhà nước cách thức tại khoản 1 Điều14 Thông tư này vì chưng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý thì báocáo kê khai với Sở Tài bao gồm địa phương.

2. Nhiệm vụ của cơ quan chào đón và quảnlý report kê khai gia sản nhà nước:

a) Đôn đốc những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộcphạm vi cai quản thực hiện report kê khai tài sản đúng thời gian quy định;

b) update thông tin của gia tài phải báocáo kê khai ở trong phạm vi quản lý vào cơ sở tài liệu về gia tài nhà nước;

c) quản lí lý, tàng trữ kết quả báo cáo kê khaithuộc phạm vi quản lý;

d) phía dẫn, đánh giá việc báo cáo kê khaitài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí lý; chứng thực thông tinvề gia tài và việc chấp hành chế độ báo cáo kê khai gia tài của cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi thống trị theo yêu mong của phòng ban nhà nước gồm thẩmquyền;

đ) bộ Tài chủ yếu có trách nhiệm tổ chức cậpnhật và quản lý cơ sở tài liệu về tài sản nhà nước; thực hiện công khai minh bạch kết quảbáo cáo kê khai tài sản nhà nước theo cơ chế của lao lý trên Trang điện tửvề gia tài nhà nước của bộ Tài chính.

Điều 16. Nội dung báocáo kê khai gia sản nhà nước

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng tài sảnnhà nước cần lập report kê khai theo như đúng mẫu quy định ban hành kèm theoThông tứ này, vậy thể:

a) Đối với trụ sở thao tác thực hiện nay kê khaitheo mẫu số 01-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông bốn này; từng trụ sở lập riêng mộtbáo cáo kê khai;

Trường vừa lòng một trụ sở làm việc được giao chonhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng mà tất cả thể bóc tách biệt được phần sử dụngcủa từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng phải lậpbiên phiên bản xác định rõ phần sử dụng thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng đểbáo cáo kê khai phần sử dụng của mình. Nếu như không tách biệt được phần sử dụngcủa từng cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thì những cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụngphải report cơ quan cai quản cấp trên để thống độc nhất vô nhị cử một cơ quan, tổ chức,đơn vị đại diện đứng tên báo cáo kê khai;

b) Đối với xe pháo ô tô tiến hành kê khai theo Mẫusố 02-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này; mỗi đơn vị chức năng lập một báo cáo kêkhai;

c) Đối với gia tài khác (không nên là trụ sởlàm việc, xe pháo ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đ trở lên /1đơn vị tài sản thực hiện kê khai theo mẫu số 03-ĐK/TSNN phát hành kèm theo Thôngtư này; mỗi đơn vị chức năng lập một báo cáo kê khai.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2019 Nghệ An ? Điểm Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt, Năm Học 2019

2. Báo cáo kê khai gia sản nhà nước của cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng buộc phải ghi đúng và rất đầy đủ thông tin theo mẫu mã quyđịnh. Cơ quan đón nhận và cai quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước được phéptừ chối cùng yêu cầu báo cáo lại giả dụ phát hiện báo cáo kê khai không ghi đúng vàđầy đầy đủ nội dung. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phụ trách trướcpháp cơ chế về tính đúng đắn của số liệu đã report kê khai.

Điều 17. Trình tự, hồsơ report kê khai tài sản nhà nước

1. Hình thức báo cáo kê khai gia tài nhànước:

a) báo cáo kê khai lần thứ nhất được áp dụng đốivới những tài sản nhà nước hiện nay đang quản lý, áp dụng tại thời khắc Nghị địnhsố 52/2009/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Đối với gia tài nhà nước đã đăng ký theo quyđịnh trên Nghị định số 137/2006/NĐ-CP thì không phải report kê khai lần đầutheo nguyên tắc này. Cơ quan đón nhận và cai quản lý report kê khai gia tài nhànước bao gồm trách nhiệm cập nhật kết trái đã đk vào báo cáo kê khai gia sản nhànước của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

b) báo cáo kê khai bổ sung cập nhật được áp dụng đốivới các trường hợp có biến hóa về gia tài nhà nước do đầu tư xây dựng; download sắmmới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi,tiêu huỷ, cung cấp hoặc thay đổi mục đích thực hiện của tài sản theo ra quyết định của cơquan bên nước có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lí lý, sửdụng tài sản thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập, giải thể theo quyết địnhcủa cơ sở nhà nước có thẩm quyền;

c) báo cáo kê khai định kỳ do Bộ, cơ quantrung ương, Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh lập theo phương pháp tại điểm đ khoản 3 Điều18 Thông tư này.

2. Trình tự, hồ nước sơ report kê khai lần đầu:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện:

- Lập 03 cỗ hồ sơ report kê khai tài sảntheo phép tắc tại khoản 1 Điều 16 Thông tứ này và kèm theo bạn dạng sao những giấy tờcó tương quan đến tài sản báo cáo kê khai, gồm: sách vở liên quan cho nhà, đấtđang sử dụng (đối với trụ sở có tác dụng việc); giấy đăng ký xe ô tô; biên phiên bản nghiệmthu đưa tài sản vào sử dụng (đối với gia sản có nguyên giá theo sổ kế toán tài chính từ500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản);

- giữ hộ 02 cỗ hồ sơ báo cáo kê khai tài sảnđến: Bộ, cơ quan trung ương (đối với gia tài là trụ sở thao tác và xe xe hơi cácloại của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tw quản lý); cơ quan quản lýcấp bên trên (đối với gia tài có nguyên giá bán theo sổ kế toán từ 500 triệu đ trởlên /1 đối kháng vị gia tài của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý);Sở, ban, ngành chủ công hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đối với gia tài của cơquan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý);

- lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sảntại cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

b) Bộ, phòng ban trung ương, cơ quan quản lý cấptrên, Sở, ban, ngành chủ đạo hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

- xác thực hồ sơ báo cáo kê khai tài sản củacơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý;

- nhờ cất hộ 01 cỗ hồ sơ report kê khai gia sản đãcó xác nhận đến: cỗ Tài chủ yếu (đối với gia tài là trụ sở thao tác làm việc và xe pháo ô tôcác một số loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc trung ương quản lý); cơ quan tàichính của Bộ, cơ quan trung ương (đối với gia sản có nguyên giá theo sổ kế toántừ 500 triệu vnd trở lên /1 1-1 vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộctrung ương cai quản lý); Sở Tài chủ yếu (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vịthuộc địa phương cai quản lý);

- lưu trữ 01 cỗ hồ sơ báo cáo kê khai tài sảntại Bộ, ban ngành trung ương, cơ quan làm chủ cấp trên, Sở, ban, ngành nhà quảnhoặc Uỷ ban nhân dân cấp cho huyện.

3. Trình tự, hồ nước sơ báo cáo kê khai vấp ngã sung:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quản lý,sử dụng gia sản lập báo cáo kê khai bổ sung theo mẫu mã số 04-ĐK/TSNN, gửi cơ quantiếp nhận cùng quản lý báo cáo kê khai theo trình tự phép tắc tại khoản 2 Điềunày.

4. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai định kỳ:

Bộ, ban ngành trung ương, Uỷ ban quần chúng cấptỉnh có nhiệm vụ lập báo cáo kê khai gia tài nhà nước nằm trong phạm vi quản lí lýtrên các đại lý số liệu kết xuất từ cơ sở tài liệu về gia tài nhà nước, gồm:

- report tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà,đất theo chủng loại số 02B-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tứ này, gồm 3 phần (Tổnghợp chung, chi tiết theo mô hình đơn vị và chi tiết theo từng đối chọi vị). Riêngđối với phần cụ thể theo từng đơn vị chức năng được lập đến đơn vị dự toán cấp 2 cùng Uỷban nhân dân cấp huyện;

- report tổng hợp tình trạng tăng, sút tàisản bên nước theo mẫu mã số 02C-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông bốn này, bao gồm 3 phần(Tổng phù hợp chung, cụ thể theo loại hình đơn vị và chi tiết theo từng 1-1 vị).Riêng đối với phần chi tiết theo từng đơn vị được lập đến 1-1 vị dự toán cấp 2và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

5. Thời hạn report kê khai gia sản nhà nước:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước phải dứt việc báo cáo kê khai lần đầu tiên theoquy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.Quá thời hạn này mà cơ quan, tổ chức, đơn vị không báo cáo kê khai thì cơ quantài bao gồm nhà nước bao gồm quyền yêu cầu kho bội nghĩa nhà nước tạm bợ đình chỉ thanh toáncác khoản giá cả liên quan lại đến tài sản phải báo cáo và không sắp xếp kinh phímua sắm tài sản thắt chặt và cố định vào dự toán ngân sách chi tiêu năm sau của cơ sở đó; ngườiđứng đầu tư mạnh quan được giao quản lí lý, sử dụng tài sản nhà nước bị xử lý theo quyđịnh;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quảnlý, sử dụng gia tài nhà nước buộc phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung cập nhật trong thờihạn 30 ngày, kể từ ngày gồm sự nắm đổi. Đối với gia tài đưa vào sử dụng do hoànthành chi tiêu xây dựng, cải tạo, nâng cấp, thay thế sửa chữa lớn thì thời hạn thay đổitính từ thời điểm ngày ký biên phiên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng;

c) Bộ, cơ sở trung ương, Uỷ ban nhân dâncấp thức giấc thực hiện báo cáo kê khai chu kỳ cùng thời hạn với report tình hìnhquản lý, sử dụng tài sản nhà nước của bản thân theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 19Thông tư này.

Mục 7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁOTÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 18. Ngôn từ báocáo thực trạng quản lý, sử dụng gia sản nhà nước

1. Nội dung report của cơ quan, tổ chức, đơnvị được giao cai quản lý, sử dụng gia tài nhà nước:

a) tình trạng quản lý, sử dụng tài sản nhànước:

- thực trạng công tác quản ngại lý, sử dụng tàisản bên nước của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

- Đánh giá hồ hết mặt tích cực, hiệu quả,những tồn tại, sai phạm trong quản ngại lý, sử dụng gia tài nhà nước của cơ quan, tổchức, đơn vị trong kỳ báo cáo;

- Đánh giá tình hình tiến hành kết luận, kiếnnghị của phòng ban thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán nhà nước về quản ngại lý, sử dụngtài sản tài sản nhà nước trong kỳ báo cáo;

b) kiến nghị các chiến thuật nhằm hoàn thiện hệthống pháp luật, nâng cấp hiệu quả công tác làm việc quản lý, sử dụng gia sản nhà nước.

2. Nội dung report của cơ quan làm chủ cấptrên, Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp cho huyện:

a) tình trạng quản lý, sử dụng tài sản nhànước: Nội dung report thực hiện tại theo phép tắc tại điểm a khoản 1 Điều này đốivới các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản ngại lý;

b) công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việcquản lý, sử dụng gia sản nhà nước của những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạmvi quản ngại lý;

c) kiến nghị các chiến thuật nhằm triển khai xong hệthống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác làm việc quản lý, sử dụng gia tài nhà nước.

3. Nội dung report của Bộ, ban ngành trungương, Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh:

a) Tình hình ban hành và thực hiện các vănbản điều khoản về quản lí lý, sử dụng tài sản nhà nước:

- khối hệ thống hoá các văn phiên bản pháp hiện tượng hiệnhành về quản ngại lý, sử dụng tài sản nhà nước vị Bộ, ban ngành trung ương, tỉnh giấc banhành (kể cả những văn bản ban hành trước kỳ báo cáo nhưng còn hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhtrong kỳ báo cáo);

- Đánh giá tình hình thực hiện các văn bảnpháp hình thức theo thẩm quyền về quản ngại lý, sử dụng gia tài nhà nước trên Bộ, cơ quantrung ương, tỉnh; tính kịp thời, phù hợp, mâu thuẫn, bất cập của các văn bạn dạng đãban hành; tác động của các văn phiên bản đến cai quản lý, sử dụng gia tài nhà nước tạiBộ, phòng ban trung ương, tỉnh;

b) thực trạng quản lý, sử dụng gia tài nhànước: Nội dung report thực hiện theo chế độ tại điểm a khoản 1 Điều này đốivới các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi cai quản lý;

c) công tác làm việc chỉ đạo, phía dẫn, bình chọn việcquản lý, sử dụng gia sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạmvi quản lí lý;

d) ý kiến đề xuất các phương án nhằm hoàn thành hệthống pháp luật, cải thiện hiệu quả công tác làm việc quản lý, sử dụng gia tài nhà nước;

đ) dĩ nhiên hồ sơ báocáo kê khai định kỳ so với tài sản công ty nước ở trong phạm vi quản lí lý.

4. Nội dung report của cỗ Tài chính:

a) Tình hình ban hành văn bản pháp pháp luật vềquản lý, sử dụng gia tài nhà nước:

- hệ thống hoá những văn bản pháp hiện tượng hiệnhành về quản lí lý, sử dụng gia tài nhà nước do những cơ quan công ty nước gồm thẩm quyềnban hành;

- Đánh giá tình hình xây dựng, ban hành vàthực hiện các văn bạn dạng pháp biện pháp về quản ngại lý, sử dụng gia sản nhà nước; tính kịpthời, phù hợp, mâu thuẫn, bất cập của những văn phiên bản đã ban hành; tác động ảnh hưởng của cácvăn bản đến cai quản lý, sử dụng gia sản nhà nước;

b) tình hình quản lý, sử dụng gia tài nhànước: Nội dung báo cáo thực hiện nay theo phương pháp tại điểm a khoản 1 Điều này đốivới các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trên phạm vi cả nước;

c) ý kiến đề nghị các phương án nhằm triển khai xong hệthống pháp luật, nâng cấp hiệu quả công tác làm việc quản lý, sử dụng gia sản nhà nước.

Điều 19. Trình tự,thời hạn report tình hình quản lý, sử dụng gia sản nhà nước

1. Trước thời điểm ngày 31/12 sản phẩm năm, bộ Tài chính cóvăn phiên bản hướng dẫn những Bộ, ban ngành trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơquan, tổ chức, đơn vị về một số trong những nội dung rõ ràng của báo cáo (nếu cần).

2. Thời hạn report tình hình quản lí lý, sửdụng tài sản nhà nước triển khai theo lao lý tại khoản 2 Điều34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

3. địa thế căn cứ vào thời hạn phương tiện tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan trung ương, quản trị Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh cơ chế thờihạn report của từng cấp thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo an toàn thời hạn nhờ cất hộ báo cáovề bộ Tài chính theo như đúng quy định.

Mục 8. XÁC ĐỊNH GIÁTRỊ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ GIAO cho ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Điều 20. Kiểm kê,phân loại gia tài nhà nước trước khi thực hiện khẳng định giá trị tài sản nhànước nhằm giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự nhà tài chính

Sau khi Bộ, ban ngành trung ương, Uỷ ban nhândân cấp cho tỉnh xác minh đơn vị sự nghiệp công lập đủ đk được xác minh giátrị gia sản nhà nước để giao cho đơn vị chức năng quản lý, đơn vị chức năng có trách nhiệm kiểm kê,phân loại gia tài tại đơn vị chức năng thành những nhóm đa số như sau:

1. Gia tài nhà nước được khẳng định giá trị đểgiao cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự công ty tài chính, gồm:

a) gia sản được nhà nước giao;

b) gia sản nhà nước được chi tiêu xây dựng, muasắm bởi tiền do giá thành nhà nước cấp;

c) gia sản nhà nước được chi tiêu xây dựng, muasắm bởi tiền có nguồn gốc từ chi phí nhà nước và từ Quỹ cải cách và phát triển hoạt độngsự nghiệp của đối chọi vị;

d) Phần giá bán trị gia sản được hình thành từnguồn giá thành nhà nước hoặc có nguồn gốc từ chi phí nhà nước đối với tàisản được đầu tư xây dựng, buôn bán từ những nguồn không giống nhau.

2. Gia tài nhà nước không buộc phải dùng, đọng đọng,chờ thanh lý thì không xác định giá trị nhằm giao cho đơn vị sự nghiệp công lậptự công ty tài chính, đơn vị tiếp tục thống trị để xử lý.

3. Tài sản nhà nước chưa xác minh giá trị đểgiao cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự công ty tài chính, gồm:

a) gia sản nhà nước đang đầu tư xây dựng, muasắm, chào đón dở dang; Đơn vị bao gồm trách nhiệm quản lý và liên tục thực hiện đầutư xây dựng, cài đặt sắm, tiếp nhận.

Sau khi xong việc đầu tư chi tiêu xây dựng, muasắm, tiếp nhận, thu xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, trường hợp được cấpcó thẩm quyền quyết định giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự công ty tài chínhthì thực hiện xác định giá trị tài sản nhà nước nhằm giao cho đơn vị và điềuchỉnh giá trị tài sản nhà nước tại đối kháng vị.

Điều 21. Cách xử lý tàisản nhà nước không xác định giá trị nhằm giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tựchủ tài chính

1. Đối cùng với tài sảnnhà nước qui định tại điểm a khoản 2 Điều đôi mươi Thông bốn này, đơn vị có tráchnhiệm xử lý theo luật pháp của quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Trường hợp mang lại thời điểm xác minh giá trị tài sản nhà nước mà đơn vị chức năng chưa xử lýđối với các tài sản này thì đơn vị chức năng có trách nhiệm:

a) tiếp tục quản lý, bảo vệ tài sản;

b) báo cáo cấp tất cả thẩm quyền công cụ tại Điều 47 cùng Điều 48 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP đưa ra quyết định thuhồi, điều chuyển, bán, thanh lý theo biện pháp và giao nhiệm vụ tổ chức xử lýtài sản mang đến cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liên quan;

c) Căn cứ đưa ra quyết định xử lý của cấp tất cả thẩmquyền, đơn vị bàn giao gia sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao tổ chứcxử lý, trừ trường hợp nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản được giao cho đơn vị đangquản lý, bảo vệ tài sản;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệmvụ xử lý gia sản có nhiệm vụ xử lý gia sản theo nguyên tắc của pháp luật.

2. Đối cùng với tài sảnnhà nước cơ chế tại điểm b khoản 2 Điều 20 Thông tứ này, đơn vị chức năng có tráchnhiệm triển khai theo cách thức của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc bố trí lại, xửlý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 22. Xác định giátrị gia tài nhà nước nhằm giao cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự công ty tài chính

1. Giá bán trị tài sản nhà nước giao cho đối kháng vịsự nghiệp công lập tự công ty tài chính được khẳng định bằng đồng Việt Nam. Trườnghợp gia tài được hạch toán bằng ngoại tệ thì quy biến đổi đồng nước ta theotỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do bank Nhà nướccông bố tại thời điểm xác minh giá trị tài sản.

2. Đối với gia sản là quyền áp dụng đất:

a) quý hiếm quyền thực hiện đất được xác địnhtheo tỷ giá của đất nền do Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh chính sách tại thời điểm xác định giátrị tài sản;

b) trường hợp giá đất nền do Uỷ ban dân chúng cấptỉnh qui định tại thời điểm xác minh giá trị tài sản chưa sát với mức giá chuyểnnhượng quyền thực hiện đất thực tế trên thị phần trong đk bình thườngthì đơn vị chức năng phải thuê tổ chức triển khai có đủ điều kiện thẩm định giá xác định giá đất,gửi Hội đồng thẩm định giá coi xét, trình quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnhquyết định để triển khai cơ sở khẳng định giá trị quyền thực hiện đất giao cho đơn vị.Thành phần của Hội đồng đánh giá và thẩm định giá được pháp luật tại điểm a khoản 4 Điều 12Thông tư này;

c) Trường hợp không thuê được tổ chức triển khai có đủđiều kiện thẩm định giá thì Hội đồng khẳng định giá mức sử dụng tại điểm a khoản 4Điều 12 Thông tư này xác minh giá đất với trình quản trị Uỷ ban quần chúng cấptỉnh quyết định để gia công cơ sở xác định giá trị quyền áp dụng đất giao mang đến đơnvị.

3. Đối với những tài sản không thuộc quy địnhtại khoản 2 Điều này, Thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định 1 trong các hai hình thức sauđể xác minh giá trị sót lại của tài sản:

a) Thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giáxác định để gia công cơ sở xác minh giá trị còn lại của tài sản;

b) thành lập và hoạt động Hội đồng xác minh giá theo quyđịnh trên điểm b khoản 4 Điều 12 Thông tứ này để xác định giá trị còn lại củatài sản.

4. Đối với tài sản nhà nước mà đơn vị chức năng chưahạch toán, chưa tính hao mòn cho thời gian sử dụng hoặc gia sản đã tính hao mònđủ nhưng vẫn còn sử dụng được thì Thủ trưởng đối kháng vị thành lập và hoạt động Hội đồng vớithành phần quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Thông bốn này để xác minh giá trịcòn lại của tài sản.

Điều 23. Quyết địnhgiao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự nhà tài chính

1. Căn cứ công dụng xác định giá trị tài sảnnhà nước qui định tại Điều 22 Thông bốn này, cấp tất cả thẩm quyền pháp luật tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP đưa ra quyết định giao tàisản bên nước cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự nhà tài chính.

2. Nội dung đa phần của đưa ra quyết định giao tàisản công ty nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự công ty tài bao gồm gồm:

a) Tên đơn vị được giao tài sản nhà nước;

b) Danh mục tài sản nhà nước giao cho đối kháng vị;

c) Tổng giá bán trị tài sản nhà nước giao đến đơnvị.

3. Danh mục gia tài nhà nước giao cho solo vịsự nghiệp công lập tự nhà tài chính tiến hành theo mẫu mã số 01-DM/ĐVSN, chủng loại số02-DM/ĐVSN, mẫu mã số 03-DM/ĐVSN phát hành kèm theo Thông bốn này.

4. Vấn đề giao tài sản nhà nước cho đơn vị chức năng sựnghiệp công lập tự chủ tài chính phải tạo lập biên bạn dạng theo mẫu mã số 04-BB/ĐVSN banhành cố nhiên Thông bốn này.

Mục 9. SỬ DỤNG TÀISẢN NHÀ NƯỚC VÀO MỤC ĐÍCH cho THUÊ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPCÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Điều 24. Gia tài đượcđầu tư xây dựng để cho thuê theo dự án công trình được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt

1. Gia sản được đầu tư xây dựng làm cho thuêtheo luật tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số52/2009/NĐ-CP gồm các dự án đầu tư chi tiêu xây dựng trên cơ sở khai quật nhà, đấthiện gồm của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự chủ tài bao gồm để đảm bảo sử dụng cóhiệu quả rộng theo phương pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ko được đầu tưxây dựng với mục đích chỉ khiến cho thuê.

2. Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng làm cho thuê quy địnhtại khoản 1 Điều này bởi vì cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền phê ưng chuẩn theo quy địnhcủa điều khoản về đầu tư xây dựng sau khoản thời gian có chủ ý thoả thuận bởi văn bạn dạng củaBộ Tài thiết yếu (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự công ty tài chủ yếu thuộc trungương quản ngại lý), Sở Tài bao gồm (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự nhà tài chínhthuộc địa phương cai quản lý).

Điều 25. Phương thứcvà giá đến thuê tài sản là trụ sở có tác dụng việc, gia tài khác nối liền với đất

1. Đối với gia sản là trụ sở làm cho việc, tài sảnkhác nối sát với khu đất chỉ được mang lại thuê một phần trên cơ sở khai thác quỹ nhà,đất của đơn vị để nâng cao hiệu trái sử dụng.

2. Giá cho thuê tài sản thực hiện theo phươngthức đấu giá giả dụ gói cho mướn (tính cho cả thời hạn cho thuê) có giá trị tự 100triệu đồng trở lên. Nếu như gói dịch vụ cho thuê có quý hiếm dưới 100 triệu đ thì có thểlựa lựa chọn theo phương thức thông báo công khai minh bạch và lựa chọn đối tượng người sử dụng có giá thuêcao nhất.

3. Việc cho thuê gia sản phải được lập thànhhợp đồng theo nguyên lý của pháp luật.

4. Đối với câu hỏi cho thuê các hạng mục thuộctrụ sở thao tác trong thời gian ngắn, không tiếp tục (hội trường, phòng họp,phòng hội thảo, phòng thí nghiệm...), Thủ trưởng đối kháng vị có tài năng sản cho mướn xácđịnh và công khai mức giá bán thuê, đồng nhờ cất hộ cơ quan thống trị cấp trên để theo dõi.Việc đến thuê tài sản được tiến hành theo mức ngân sách thuê vẫn công bố.

Điều 26. Phương thứcvà giá thuê mướn tài sản chưa hẳn là trụ sở làm việc, tài sản khác đính liềnvới đất

1. Đối cùng với tài sản chưa phải là trụ sở làmviệc, gia tài khác nối liền với đất do mặt thuê và bên cho thuê thoả thuận trêncơ sở tiếp giáp với giá thuê mướn trên thị phần của gia tài cùng loại hoặc bao gồm cùng tiêuchuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.

2. Vấn đề cho thuê tài sản phải được lập thànhhợp đồng theo giải pháp của pháp luật.

3. Ngôi trường hợp đã hết thời hạn mướn theo hợpđồng mà 1-1 vị tài năng sản thuê mướn được cấp tất cả thẩm quyền hiện tượng tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP được cho phép tiếp tụccho mướn và tín đồ đang thuê mong muốn tiếp tục thuê thì bên cho thuê và bên thuêtiếp tục ký hợp đồng thuê. Mức ngân sách thuê vì bên cho thuê và mặt thuê thoả thuậnsát với giá thuê tài sản thực tiễn trên thị trường. Ngôi trường hợp giá mướn thấp hơngiá mướn của thời hạn thuê mướn trước kia thì đối kháng vị có tài sản thuê mướn phải báocáo cấp gồm thẩm quyền lý lẽ tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số52/2009/NĐ-CP xem xét, quyết định.

4. Đối với những tài sản thực hiện cho thuêtrong thời hạn ngắn, không tiếp tục (máy chiếu, sản phẩm âm thanh, máy vitính...), Thủ trưởng solo vị tài năng sản mang đến thuê xác định và công khai minh bạch mức giáthuê. Vấn đề cho thuê gia tài được thực hiện theo mức chi phí thuê đang công bố.

Điều 27. Quản lí lý, sửdụng tiền chiếm được từ mang lại thuê gia tài nhà nước

1. Tiền nhận được từ dịch vụ cho thuê tài sản, solo vịphải hạch toán riêng biệt và thực hiện để giao dịch các ngân sách chi tiêu có liên quan, nộptiền mướn đất, thuế và nghĩa vụ tài bao gồm khác đối với Nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật. Số tiền còn sót lại được bổ sung cập nhật vào Quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp của 1-1 vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng gia tài được đầu tưxây dựng, bán buôn từ nguồn chi phí huy động khiến cho thuê, đơn vị phải hạch toánriêng và áp dụng để thanh toán các ngân sách chi tiêu có liên quan, nộp tiền thuê đất,thuế và nghĩa vụ tài chủ yếu khác so với Nhà nước, hoàn lại vốn huy động (baogồm cả lãi huy động vốn). Số tiền còn sót lại được bổ sung cập nhật vào Quỹ cách tân và phát triển hoạtđộng sự nghiệp của đối kháng vị.

2. Túi tiền có tương quan đến việc cho thuê tàisản đơn vị nước bao gồm:

a) túi tiền khấu hao tài sản cố định và thắt chặt cho thuê;

b) giá cả định giá, đấu giá gia tài chothuê;

c) bỏ ra phí làm chủ việc cho thuê tài sản;

d) chi phí khác bao gồm liên quan.

Điều 28. Công khaiviệc mang lại thuê gia sản nhà nước

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự công ty tài chínhđược phép mang đến thuê gia sản nhà nước nên thực hiện công khai số lượng, chủngloại tài sản, thủ tục cho thuê, tổ chức, cá thể được thuê gia tài và việcquản lý, sử dụng những khoản thu từ việc cho thuê gia sản nhà nước.

2. Vẻ ngoài công khai, thời hạn công khai,chế độ báo cáo công khai tiến hành theo lao lý về công khai quản lý, sử dụngtài sản công ty nước tại cơ sở nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tổ chứcđược giao quản lí lý, sử dụng tài sản nhà nước ban hành kèm theo đưa ra quyết định số115/2008/QĐ-TTg .

Điều 29. Thực hiện tàisản đã chi tiêu trên khu đất và cực hiếm quyền sử dụng đất vào mục đích cho thuê, sảnxuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết

1. Ngôi trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tựchủ tài chính chưa nộp tiền thực hiện đất theo điều khoản tại khoản2 Điều 40 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thì chỉ được sử dụng gia tài đã đầu tưtrên đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên kết, dịch vụ cho thuê và đơn vị chức năng phải nộptiền thuê khu đất (đối cùng với phần diện tích s đất được sử dụng vào các mục đích trên)theo hình thức của lao lý về khu đất đai.

2. Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tựchủ tài thiết yếu đã nộp tiền áp dụng đất nhưng tiền thực hiện đất vẫn nộp không có nguồngốc từ chi tiêu thì đơn vị được phép sử dụng gia tài đã chi tiêu trên đất cùng giátrị quyền sử dụng đất nhằm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên kết, cho thuê, gópvốn liên kết kinh doanh theo quy định.

Mục 10. SẮP XẾP LẠI,XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 30. Bố trí lại,xử lý tài sản nhà nước

2. Việc thu xếp lại, xử lý gia sản nhà nướckhông đề xuất là trụ sở làm việc được thực hiện theo dụng cụ tại Điều 31 Thông tưnày.

3. Việc thu xếp lại đơn vị khách của ban ngành nhànước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, triển khai theo quy địnhtại những Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Thông tư này.

Điều 31. Trình trường đoản cú sắpxếp lại, xử lý gia tài nhà nước không phải là trụ sở có tác dụng việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quảnlý, sử dụng gia sản nhà nước gồm trách nhiệm:

a) Căn cứ hiện trạng quản lý, áp dụng tài sảnnhà nước, chức năng, trọng trách được giao, biên chế được duyệt, tiêu chuẩn, địnhmức sử dụng gia tài theo luật để báo cáo kê khai và lời khuyên phương án sắpxếp lại, xử lý đối với từng gia tài nhà nước theo chủng loại số 01-SX/TSNN ban hànhkèm theo Thông tư này. Riêng đối với các tài sản chưa phải là gia tài cố địnhmà cơ quan, tổ chức, 1-1 vị khuyến nghị phương án giữ lại liên tiếp sử dụng thì việcbáo cáo kê khai không tuyệt nhất thiết phải tạo cho từng tài sản;

b) báo cáo kê khai với phương án sắp xếp lại,xử lý từng gia tài nhà nước được gửi cho cơ quan cai quản cấp bên trên trực tiếp.

2. Cơ quan làm chủ cấp bên trên trực tiếp cótrách nhiệm rà soát soát báo cáo kê khai với phương án sắp xếp lại, giải pháp xử lý từng tàisản của các đơn vị tr