Giới hạn khi CSGT mặc thường xuyên phục tuần tra

Nghiêm cấm lấn dụng vấn đề tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang trái chính sách để gây phiền hà, thiệt sợ đến ích lợi của công ty Nước, tổ chức, cơ quan, công dân.

Bạn đang xem: Thông tư số 65/2012/tt-bca

Đây là nội dung new tại thông bốn 65/2012/TT-BCA về câu hỏi tuần tra của CSGT, làm rõ một số vụ việc còn gây bất đồng quan điểm quanh thông tư 27/2009/TT-BCA


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 65/2012/TT-BCA

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁTGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ chế độ Công annhân dân năm 2005;

Căn cứ quy định Giao thôngđường cỗ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số77/2009/NĐ-CP ngày 15 mon 9 năm 2009 điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Theo kiến nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về độc thân tự, bình yên xã hội;

Bộ trưởng bộ Công anban hành Thông tư phép tắc nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, câu chữ tuần tra,kiểm rà soát của cảnh sát giao thông đường bộ.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này hiện tượng vềnhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan công an giao thông làm nhiệm vụ tuầntra, kiểm soát và điều hành giao thông đường bộ; trang bị và sử dụng phương tiện, đồ vật kỹthuật nghiệp vụ, vũ khí, mức sử dụng hỗ trợ; hình thức, ngôn từ tuần tra, kiểmsoát của công an giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này vận dụng đối với:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an giao thông mặt đường bộ(sau trên đây viết gọn gàng là cán bộ) tiến hành nhiệm vụ tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thôngđường bộ.

2. Công an các đơn vị, địa phương gồm liên quan.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến hoạtđộng giao thông đường đi bộ trên cương vực nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Yêu cầu, tiêu chuẩn củacán cỗ làm trách nhiệm tuần tra, kiểm soát giao thông con đường bộ

1. Nắm vững và thực hiện đúng những quy định của phápluật về giao thông đường bộ, Thông tứ này và quy định khác của luật pháp cóliên quan.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ và có trách nhiệm đối vớinhiệm vụ được cắt cử trong quá trình tuần tra, kiểm soát; quy định dân chủtrong công tác bảo đảm trật tự, bình yên giao thông và Điều lệnh Công an nhândân.

3. Lúc tiếp xúc với quần chúng phải có thái độ kínhtrọng, lễ phép, tận tụy, đúng mực.

4. Phát hiện, ngăn chặn, xử trí kịp thời những hành vivi bất hợp pháp luật có tương quan đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đườngbộ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền vẻ ngoài của pháp luật.

5. Đã được cấp biển khơi hiệu và Giấy chứng nhận Cảnhsát tuần tra, kiểm soát giao thông đường đi bộ theo quy định của bộ Công an.

Chương II.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦACÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 4. Nhiệm vụ

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, điều hành và kiểm soát giaothông đường đi bộ có các nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân và trách nhiệm cụthể sau đây:

1. Tiến hành sự chỉ đạo của bộ Công an, Tổng cục Cảnhsát làm chủ hành bao gồm về cá biệt tự, bình yên xã hội, Cục cảnh sát giao thông đườngbộ - đường sắt, giám đốc Công an tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đâyviết gọn là Công an cung cấp tỉnh); Trưởng phòng gợi ý và tổ chức triển khai tuần tra, kiểmsoát giao thông đường đi bộ thuộc Cục cảnh sát giao thông đường bộ - mặt đường sắt;Trưởng phòng công an giao thông đường bộ - con đường sắt, Trưởng chống Cảnh sátgiao thông Công an cấp tỉnh (sau trên đây viết gọn là Trưởng phòng cảnh sát giaothông); Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc (sau trên đây viếtgọn là Công an cấp cho huyện); planer tuần tra, kiểm soát điều hành đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

2. Bảo vệ trật tự, an ninh giao thông liền phạmvi địa phận tuần tra, kiểm soát; phân phát hiện, xử trí kịp thời, nghiêm minh những hànhvi phạm luật theo điều khoản của pháp luật.

3. Báo cáo, lời khuyên cấp gồm thẩm quyền đề xuất vớicơ quan tương quan có biện pháp khắc phục kịp thời đa số sơ hở, thiếu hụt sót trongquản lý bên nước về an ninh, trật tự và trơ tráo tự, an ninh giao thông đường bộ;phối hợp với cơ quan cai quản đường bộ phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm quyđịnh đảm bảo an toàn đường cỗ và hành lang bình yên đường bộ.

4. Hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hànhnghiêm chỉnh điều khoản về giao thông đường bộ.

5. Bảo đảm an toàn hiện trường vụ tai nạn thương tâm giao thông, tổ chứccấp cứu bạn bị nạn, xử lý tai nạn giao thông vận tải theo cách thức của pháp luậtvà của cục Công an.

6. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiệp vụ Công an nhân dânđấu tranh phòng, chống tội phạm vận động trên phương tiện giao thông vận tải đường bộ(sau trên đây viết gọn gàng là phương tiện), địa phận được cắt cử theo chế độ củapháp luật.

Điều 5. Quyền hạn

1. Được dừng các phương tiện đang tham gia giaothông mặt đường bộ; kiểm soát điều hành phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát điều hành ngườivà giấy tờ của người tinh chỉnh phương tiện, sách vở và giấy tờ tùy thân của tín đồ trênphương tiện vẫn kiểm soát, việc tiến hành các công cụ về hoạt động vận sở hữu đườngbộ theo chính sách pháp luật.

2. Xử lý các hành vi phạm luật hành chính trong lĩnhvực giao thông đường đi bộ và an ninh, đơn côi tự, an toàn xã hội theo nguyên tắc củapháp luật.

3. Được áp dụng những biện pháp ngăn ngừa và bảo đảmcho việc xử lý vi phạm hành chủ yếu theo phương tiện của pháp luật; tạm giữ lại giấyphép lái xe, giấy ghi nhận đăng ký xe và sách vở khác có liên quan đến phươngtiện, người tinh chỉnh phương luôn tiện hoặc những người dân trên phương tiện đi lại khi cóhành vi vi bất hợp pháp luật, sách vở liên quan lại đến vận động vận mua để bảo đảmcho việc thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính theo chế độ của phápluật.

4. Được yêu mong cơ quan, solo vị, tổ chức, cá nhânphối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn ngoài ý muốn giao thông; ùn tắc, cản trở giao thông hoặctrường hợp khác tạo mất cá biệt tự, bình yên giao thông.

5. Được thực hiện vũ khí, công cụ cung ứng và phương tiện,thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ theo giải pháp của pháp luật.

6. Được trưng dụng những loại phương tiện đi lại giao thông;phương tiện tin tức liên lạc; những phương tiện, máy kỹ thuật khác của cơquan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng những phương tiện, thiết bịđó theo chế độ của pháp luật.

7. Tạm thời đình chỉ chuyển động ở một trong những đoạn mặt đường nhấtđịnh, phân lại luồng, phân lại con đường và nơi tạm ngưng phương tiện, đỗ phương tiệnkhi tất cả ách tắc giao thông hoặc bao gồm yêu cầu quan trọng khác về bảo vệ an ninh, trậttự, bình yên xã hội.

8. Triển khai các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo phép tắc củapháp luật.

Điều 6. Cắt cử trách nhiệmvà quan lại hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát điều hành giao thông con đường bộ

1. Cục cảnh sát giao thông đường đi bộ - đường sắt

a) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sátgiao thông triển khai công tác tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ trong phạmvi toàn quốc;

b) chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địaphương tổ chức vận động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm luật hành bao gồm về trậttự, an toàn giao thông trên những tuyến mặt đường cao tốc;

c) Tham mưu mang lại lãnh đạo cỗ Công an, Tổng cục Cảnhsát cai quản hành bao gồm về đơn côi tự, bình an xã hội trong công tác đảm bảo an toàn trật tự,an toàn giao thông đường bộ. Phát hành hoặc trình cấp gồm thẩm quyền ban hành kếhoạch tuần tra, kiểm soát giao thông đường đi bộ trong phạm vi toàn quốc;

d) tổ chức triển khai lực lượng của Cục công an giao thông đườngbộ - đường tàu thực hiện hòa bình hoặc công ty trì, phối phù hợp với Công an những đơn vị,địa phương, các lực lượng gồm liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soátgiao thông đường bộ đã được cấp tất cả thẩm quyền phê để mắt tới trên các tuyến giaothông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

2. Công an cấp tỉnh

a) chủ tịch Công an cấp cho tỉnh:

- lãnh đạo lực lượng công an giao thông thực hiệnviệc tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ trong phạm vi cai quản lý;

- đưa ra quyết định phân công trách nhiệm, phân cấp cho tuyến,địa bàn tuần tra, kiểm soát điều hành và xử lý phạm luật hành chủ yếu về biệt lập tự, an toàngiao thông đường bộ (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) thân Phòng Cảnhsát giao thông vận tải và Công an cung cấp huyện theo cơ chế tại Thông tứ này.

b) Phòng cảnh sát giao thông:

- Tham mưu đến Giám đốc Công an cung cấp tỉnh quyết địnhbố trí lực lượng ở trong nhà Cảnh sát giao thông vận tải và Công an cung cấp huyện tổ chức hoạtđộng tuần tra, kiểm soát và điều hành và xử trí vi phạm bảo đảm trật tự, an ninh giao thôngtrên những tuyến giao thông đường bộ theo địa giới hành thiết yếu của địa phương;

- sắp xếp lực lượng, tổ chức hoạt động tuần tra, kiểmsoát cùng xử lý vi phạm luật hành chủ yếu về đơn độc tự, bình yên giao thông trên các tuyếnquốc lộ thuộc địa giới hành chủ yếu của địa phương; con đường tỉnh, đường thành phố (đốivới đô thị các loại I) theo ra quyết định phân cung cấp của chủ tịch Công an cung cấp tỉnh;

- hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sátgiao thông Công an cấp huyện triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, giải pháp xử lý viphạm về trơ khấc tự, an toàn giao thông con đường bộ;

- chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông vận tải Công ancấp huyện tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông trên những tuyến mặt đường huyện theo kế hoạchcủa chủ tịch Công an cấp cho tỉnh.

c) Công an cấp cho huyện:

- sắp xếp lực lượng, tổ chức hoạt động tuần tra, kiểmsoát với xử lý vi phạm hành thiết yếu về đơn nhất tự, an toàn giao thông trên những tuyếnđường huyện, con đường xã, đường chuyên dùng trong phạm vi địa giới hành chính; đườngtỉnh, đường city theo ra quyết định phân công, phân cung cấp của người có quyền lực cao Công an cấptỉnh;

- trên đoạn quốc lộ trải qua thành phố, thị buôn bản thuộctỉnh, thị xã thuộc huyện, ví như phát hiện các hành vi phạm luật về giao thôngtĩnh và các hành vi vi phạm như: chạy xe lạng ta lách đánh võng; tụ tập quấy phá trậttự công cộng; đua xe cộ trái phép; đi ngược chiều đường; ko chấp hành hiệu lệnhcủa đèn tín hiệu giao thông; tinh chỉnh và điều khiển mô tô, xe đính thêm máy chở thừa số bạn quyđịnh; điều khiển, ngồi trên xe môtô, xe đính máy tham gia giao thông vận tải không độimũ bảo đảm thì được xử lý phạm luật theo chính sách của pháp luật.

Chương III.

TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNGPHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA CẢNH SÁTGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 7. Thứ phương tiện,thiết bị chuyên môn nghiệp vụ, vũ khí, phương pháp hỗ trợ

1. Phương tiện đi lại giao thông, gồm: xe ôtô, xe cộ môtô vàcác dòng xe chuyên cần sử dụng khác được lắp đặt đèn, bé phát tín hiệu ưu tiên của xeđược quyền ưu tiên theo phương pháp của pháp luật

a) phía hai bên thành xe xe hơi tuần tra bao gồm vạch tô phảnquang màu xanh da trời nước biển, ở giữa có dòng chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” color trắng,phản quang;

b) phía 2 bên bình xăng hoặc nghỉ ngơi sườn phía 2 bên thùng phíasau hoặc ở phía hai bên cốp xe cộ môtô hai bánh tuần tra gồm vạch sơn làm phản quang màuxanh nước biển, sinh sống giữa bao gồm dòng chữ “C.S.G.T” color trắng, bội phản quang;

c) hình dạng chữ, size chữ, color chữ cùng vạch sơntrên xe cộ tuần tra cách thức tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ

a) sản phẩm đo tốc độ có ghi hình;

b) lắp thêm đo nồng độ cồn;

c) cân nặng trọng cài đặt xe cơ giới;

d) Thiết bị đánh dấu hóa chất;

đ) thứ đo thử chất ma tuý;

e) thiết bị quay camera siêng dụng; sản phẩm công nghệ chụp ảnh, ghiâm chăm dụng;

g) Đèn soi tia rất tím;

h) Phương tiện, thiết bị nghiệp vụ chuyên ngành vàphương luôn tiện khác.

3. Phương tiện thông tin liên lạc: Máy bộ đàm, máyđiện thoại, đồ vật Fax.

4. Vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị mang đến Cảnh sátgiao thông.

5. Gậy chỉ đạo giao thông; còi; loa; rào chắn; biểnbáo để chống đường, cản, giới hạn phương tiện.

6. Đèn chiếu ánh sáng.

7 những phương tiện, lắp thêm kỹ thuật nghiệp vụ kháctheo quy định của cục Công an.

Điều 8. áp dụng phương tiện,thiết bị nghệ thuật nghiệp vụ, vũ khí, chế độ hỗ trợ

1. Khi sử dụng các phương tiện, máy kỹ thuậtnghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ quy định trên Điều 7 Thông bốn này yêu cầu thực hiệntheo đúng phương pháp của luật pháp về đính thêm đặt, áp dụng phương tiện, thiết bị kỹthuật nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân trong chuyển động tuần tra, kiểmsoát và lao lý về quản lí lý, thực hiện vũ khí, dụng cụ hỗ trợ.

2. áp dụng còi phát biểu lộ ưu tiên theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Đèn phát dấu hiệu ưu tiên được sử dụng liên tụctrong những trường phù hợp sau đây:

a) Tuần tra, kiểm soát công khai cơ động;

b) kiểm soát tại một điểm trên tuyến đường giao thông hoặctại Trạm cảnh sát giao thông về buổi ngày trong điều kiện thời huyết xấu có tác dụng hạnchế tầm quan sát (mưa, sương mù…);

c) kiểm soát và điều hành tại một điểm trên phố giao thông hoặctại Trạm cảnh sát giao thông về ban đêm.

Chương IV.

HÌNH THỨC TUẦN TRA, KIỂMSOÁT

Điều 9. Tuần tra, kiểm soátcông khai

1. Phương thức tuần tra, kiểm soát điều hành công khai

a) Tuần tra, điều hành và kiểm soát cơ động;

b) kiểm soát tại Trạm cảnh sát giao thông;

c) kiểm soát tại một điểm trê tuyến phố giao thông.

2. Khi tuần tra, kiểm soát cơ rượu cồn được điều hành và kiểm soát tạimột điểm, ngược lại khi kiểm soát điều hành tại một điểm được tuần tra, kiểm soát cơ độngnhưng nên ghi rõ trong chiến lược tuần tra, kiểm soát. Việc kiểm soát điều hành tại một điểmtrên đường giao thông hoặc tại Trạm cảnh sát giao thông phải có kế hoạch đượcTrưởng phòng lí giải và tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông đường đi bộ thuộcCục cảnh sát giao thông đường đi bộ - đường tàu hoặc Trưởng phòng cảnh sát giaothông, Trưởng Công an cấp cho huyện trở lên phê duyệt.

3. Khi tuần tra, kiểm soát công khai minh bạch phải thực hiệncác nguyên lý dưới đây:

a) thực hiện trang phục theo như đúng quy định của BộCông an;

b) thực hiện phương tiện giao thông vận tải hoặc quốc bộ để tuầntra, điều hành và kiểm soát trong phạm vi địa phận được phân công;

c) Sử dụng những phương tiện, thứ kỹ thuật nghiệpvụ, vũ khí, công cụ cung cấp theo chính sách của luật pháp và Thông tứ này.

Điều 10. Tuần tra, kiểm soátcông khai kết hợp với hóa trang

1. Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai minh bạch kếthợp cùng với hóa trang

a) kín sử dụng những phương tiện, lắp thêm kỹ thuậtnghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu trái công tác bảo đảm an toàn trật tự, an toàn giao thông;

b) Đấu tranh phòng, chống tội phạm; lúc tình hìnhan ninh, đơn nhất tự hoặc cô đơn tự, an ninh giao thông phức tạp.

2. Thẩm quyền ra quyết định tuần tra, kiểm soát côngkhai kết hợp với hóa trang

a) cục trưởng Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đườngsắt, người đứng đầu Công an cấp tỉnh trở lên ra quyết định việc tuần tra, điều hành và kiểm soát côngkhai kết hợp với hóa trang hình thức tại khoản 1 Điều này;

b) Trưởng phòng lí giải và tổ chức tuần tra, kiểmsoát giao thông đường bộ thuộc Cục cảnh sát giao thông đường đi bộ - mặt đường sắt,Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cung cấp huyện ra quyết định việc tuầntra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp nguyên tắc tạiđiểm a khoản 1 Điều này.

3. Điều khiếu nại tuần tra, kiểm soát công khai kết hợpvới hóa trang

a) Phải đầu tư tuần tra, kiểm soát và điều hành đã được ngườicó thẩm quyền biện pháp tại khoản 2 Điều này phê duyệt. Nội dung kế hoạch phảinêu rõ thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, trang bị kỹ thuậtnghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát;

b) Tổ tuần tra, kiểm soát và điều hành phải sắp xếp một cỗ phậncán bộ trong Tổ ảo diệu (mặc hay phục) để đo lường tình hình riêng lẻ tự giaothông, phân phát hiện, tranh đấu ngăn chặn những hành vi vi phi pháp luật trong phạmvi địa bàn được phân công. Lúc phát hiện vi phạm phải thông tin ngay cho cỗ phậntuần tra, kiểm soát công khai minh bạch để triển khai kiểm soát, cách xử trí theo pháp luật củapháp luật;

Bộ phận biến hóa và bộ phận tuần tra, kiểm soátcông khai trong một nhóm tuần tra, kiểm soát và điều hành phải giữ một khoảng cách thích đúng theo đểluôn tất cả sự phối hợp nghiêm ngặt nhằm bảo vệ việc xử lý phạm luật kịp thời, đúngpháp luật;

c) Nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra, kiểm soátcông khai kết phù hợp với hóa trang trái công cụ của quy định để sách nhiễu, phiềnhà, gây thiệt hại đến tác dụng của bên nước, quyền và ích lợi hợp pháp của côngdân, cơ quan, tổ chức.

Điều 11. Kiểm soát và điều hành thông qua hệthống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, bình an giao thông đường bộ

1. Khối hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, antoàn giao thông đường bộ, bao gồm:

a) những thiết bị đầu cuối (thiết bị đo vận tốc có ghihình ảnh; camera giám sát; camera chụp ảnh phương tiện vi phạm; các thiết bị điềukhiển; các thiết bị điện, điện tử với cơ khí khác...) được gắn đặt thắt chặt và cố định ở cácvị trí ngẫu nhiên trên một hoặc những tuyến giao thông đường đi bộ để tính toán trựctuyến tình hình trật tự, an ninh giao thông và tự động hóa ghi nhận bởi hình hình ảnh đốivới những hành vi vi phạm quy tắc giao thông vận tải đường bộ;

b) hệ thống truyền dữ liệu;

c) hệ thống thiết bị cách xử lý trung tâm.

2. Khi những thiết bị đầu cuối sẽ ghi nhận thấy hànhvi vi phạm về trơ khấc tự, bình yên giao thông của người, phương tiện đi lại tham gia giaothông; hệ thống auto truy cập, truyền tài liệu về trung tâm, đến Tổ tuần tra,kiểm kiểm tra để cất giữ và ship hàng công tác kiểm soát, xử lý phạm luật theo quy định.

3. Những hành vi phạm luật do vật dụng kỹ thuật của hệthống giám sát, xử lý vi phạm luật trật tự, bình an giao thông đường đi bộ ghi, thu được,Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát phải thống kê, lập danh sách, in thành phiên bản ảnhhoặc bản ghi, tiếp thu hành vi phạm luật và lưu giữ trong làm hồ sơ vụ, câu hỏi vi phạmhành chủ yếu theo chính sách hồ sơ của cục Công an.

Điều 12. Huy động các lực lượngCảnh ngay cạnh khác cùng Công an thôn phối họp tuần tra, kiểm soát

Chương V.

NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂMSOÁT

Điều 13. Hiệu lệnh dừng phươngtiện

1. Hiệu lệnh dừng phương tiện của công an giaothông làm trách nhiệm tuần tra, điều hành và kiểm soát được thực hiện thông qua dấu hiệu dừngphương tiện, bao gồm:

a) bởi tay, gậy chỉ đạo giao thông;

b) Còi, loa pin cầm cố tay, loa năng lượng điện gắn bên trên phươngtiện tuần tra;

c) Đèn tín hiệu, biển lớn báo hiệu, Barie hoặc rào chắn.

2. Hiệu lệnh dừng phương tiện đi lại bằng gậy lãnh đạo giaothông trên Trạm công an giao thông hoặc trên một điểm trên tuyến đường giao thông

a) Ngoài khoanh vùng nội thành, nội thị: Cán cỗ đứngnghiêm, hướng đến phía phương tiện giao thông cần kiểm soát, thổi một hồi còidài, mạnh, kết thúc khoát; đồng thời, tay đề nghị cầm gậy chỉ đạo giao thông gửi lêntheo phương trực tiếp đứng, từ đầu gậy chỉ đạo giao thông đến khuỷu tay sinh sản thànhđường thẳng vuông góc với phương diện đất; trường đoản cú khuỷu tay mang đến vai sinh sản thành mặt đường thẳngsong tuy nhiên với phương diện đất, lòng bàn tay hướng về phía sau giữ mang đến gậy chỉ huy giao thôngở địa điểm thẳng thua cuộc đuôi mắt phải. Khi người điều khiển phương tiện thừa nhận đượctín hiệu và tụt giảm độ, sử dụng gậy chỉ đạo giao thông chỉ vào phương tiện đi lại cần kiểmsoát, kết phù hợp với âm hiệu còi giải đáp cho phương tiện đi lại cần kiểm soát điều hành đỗ vào vịtrí tương xứng để kiểm soát;

b) Trong quanh vùng nội thành, nội thị: Cán bộ đứngnghiêm, hướng tới phía phương tiện cần kiểm soát, tay đề xuất cầm gậy chỉ đạo giaothông gửi lên còn chỉ vào phương tiện đi lại cần kiểm soát, mặt khác thổi một hồi còidài, mạnh, xong xuôi khoát. Khi người điều khiển phương tiện nhận được tín hiệu và giảmtốc độ, sử dụng gậy chỉ huy giao thông kết hợp với âm hiệu còi lí giải chophương nhân tiện cần kiểm soát điều hành đỗ vào vị trí phù hợp để kiểm soát.

3. Tín hiệu lệnh dừng phương tiện bằng gậy chỉ đạo giaothông khi sẽ ngồi trên phương tiện tuần tra, kiểm soát công khai minh bạch cơ động

a) ngôi trường hợp phương tiện tuần tra đi thuộc chiều vàở phía trước phương tiện đi lại cần kiểm soát, tay bắt buộc của cán cỗ được cắt cử cầmgậy chỉ huy giao thông gửi sang ngang phía mặt phải phương tiện tuần tra, sauđó đưa lên theo phương trực tiếp đứng, vuông góc với khía cạnh đất. Khi bạn điều khiểnphương luôn thể cần kiểm soát và điều hành giảm vận tốc và tạm dừng vào vị trí theo hướng dẫn củaCảnh ngay cạnh giao thông, phương tiện tuần tra đỗ vào vị trí phù hợp để thực hiệnviệc kiểm soát;

b) ngôi trường hợp phương tiện tuần tra đi cùng chiều vàở phía sau phương tiện đi lại cần kiểm soát, cán bộ dùng loa yêu cầu phương tiện cầnkiểm soát dừng lại vào vị trí theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông để kiểmsoát;

c) trường hợp phương tiện tuần tra đi ngược chiều vớiphương tiện cần điều hành và kiểm soát (đường không có dải phân cách), tay trái của cán cỗ cầmgậy chỉ đạo giao thông gửi sang ngang phía bên trái phương tiện đi lại tuần tra và chỉvào phương tiện đi lại cần kiểm soát. Khi người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện buộc phải kiểm soátgiảm tốc độ và tạm dừng vào vị trí theo hướng dẫn của công an giao thông,phương nhân thể tuần tra đỗ vào vị trí phù hợp để thực hiện việc kiểm soát.

4. Khi tuần tra, kiểm soát công khai kết đúng theo vớihóa trang, cán bộ trang điểm phát hiện, ghi thừa nhận được những hành vi vi phạm phảithực hiện vẻ ngoài sau:

a) thông tin ngay mang đến lực lượng tuần tra, kiểm soátcông khai để ngăn chặn, đình chỉ cùng xử lý vi phạm theo pháp luật của pháp luật;

b) có thể trực tiếp phòng chặn, đình chỉ tức thì hànhvi vi phạm, tuy thế phải áp dụng giấy minh chứng Công an quần chúng. # để thông báocho người phạm luật biết về việc đang tiến hành nhiệm vụ; thông báo về hành động viphạm và yêu mong người phạm luật về trụ sở đơn vị chức năng để giải quyết và xử lý hoặc thông báo cholực lượng tuần tra, kiểm soát công khai đến để tiếp nhận và xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Xem thêm: Các Đề Văn Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống ” Lớp 12 Hay Nhất

Điều 14. Những trường hợp được dừngphương tiện

1. Cán bộ triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đượcdừng phương tiện để điều hành và kiểm soát trong các trường hòa hợp sau:

a) trực tiếp phát hiện nay hoặc thông qua phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thừa nhận được các hành vi phạm luật phápluật về giao thông đường bộ;

b) tiến hành kế hoạch, nghĩa vụ tổng kiểm soát điều hành củaCục trưởng Cục công an giao thông đường bộ - đường sắt hoặc giám đốc Công an cấptỉnh trở lên;

c) tiến hành kế hoạch, phương án công tác làm việc của Trưởngphòng hướng dẫn và tổ chức tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông tỏ Cục Cảnh sátgiao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng công an giao thông hoặc TrưởngCông an cấp cho huyện trở lên về câu hỏi kiểm soát, xử lý vi bất hợp pháp luật về giaothông đường đi bộ theo chuyên đề;

d) tất cả văn phiên bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơquan khảo sát từ cung cấp huyện trở lên; văn bạn dạng đề nghị của cơ quan công dụng liênquan về dừng phương tiện đi lại để điều hành và kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an toàn an ninh, trơ trẽn tự;

đ) Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hành vivi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

2. Vấn đề dừng phương tiện đi lại phải đảm bảo an toàn các yêu cầusau:

a) An toàn, đúng dụng cụ của pháp luật;

b) không làm ngăn trở đến hoạt động giao thông;

c) Khi đang dừng phương tiện đi lại phải tiến hành việc kiểmsoát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý phạm luật theo đúng luật pháp của pháp luật.

Điều 15. Nội dung tuần tra

1. Nội dung tuần tra yêu cầu được mô tả trong kế hoạch,phương án tuần tra, điều hành và kiểm soát được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm ví dụ vàbảo đảm thực hiện tráng lệ và trang nghiêm và bao gồm hiệu quả chỉ huy của chủ yếu phủ, Thủ tướngChính phủ, cỗ Công an, Tổng cục Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về cô đơn tự, an toànxã hội, viên trưởng Cục công an giao thông đường đi bộ - mặt đường săt, người đứng đầu côngan cấp tỉnh.

2. Cán cỗ làm nhiệm vụ tuần tra, điều hành và kiểm soát sử dụngcác phương tiện giao thông đường bộ hoặc quốc bộ tuần tra, kiểm soát điều hành trong phạmvi địa bàn được phân công, áp dụng những biện pháp nhiệm vụ kết phù hợp với sử dụngphương tiện, trang bị kỹ thuật nhiệm vụ để chống ngừa, giám sát, vạc hiện,ngăn ngăn kịp thời, xử trí nghiêm minh những hành vi vi phi pháp luật về trơ tráo tự,an toàn giao thông vận tải và những hành vi vi phạm khác theo phương pháp của pháp luật.

Điều 16. Nội dung kiểm soát

1. Triển khai việc kiểm soát điều hành người và phương tiệntham gia giao thông vận tải đường bộ; xử trí vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đốivới fan và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, gồm các nội dung sau:

a) kiểm soát điều hành các sách vở và giấy tờ có liên quan đến người vàphương tiện, gồm: giấy tờ lái xe; giấy ghi nhận đăng cam kết xe; sổ hội chứng nhậnkiểm định bình yên kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện đi lại cơ giới đường bộ vàgiấy tờ khác có liên quan đến người, phương tiện, vận động vận tải. Khi kiểmsoát phải đối chiếu giữa các sách vở và giấy tờ với nhau và thực tiễn phương tiện thể về hải dương số,nhãn hiệu, một số loại phương tiện, trọng tải, màu sắc sơn. Ngôi trường hợp cần thiết phải kiểmsoát, so sánh với số máy, số khung của phương tiện;

b) kiểm soát điều hành các điều kiện tham gia giao thông vận tải củaphương tiện

- kiểm soát điều kiện bình an kỹ thuật và bảo vệmôi trường của phương tiện giao thông cơ giới mặt đường bộ;

- kiểm soát điều hành biển số phía trước, phía sau, đèn chiếusáng (chiếu xa, chiếu gần), đèn xi nhan, gạt nước, gương chiếu hậu, đèn báohãm, đèn hậu, đèn soi biển lớn số, đèn lùi;

- kiểm soát điều hành và reviews về triệu chứng kỹ thuật hệthống lái, những vố ba dọc, bố ngang, khớp nối; hệ thống phanh, các đường ống dẫndầu hoặc dẫn khá của khối hệ thống phanh; các đồng hồ trên bảng táplô (chú ý kiểmtra đồng hồ thời trang báo áp lực đè nén hơi đối với những phương tiện sử dụng khối hệ thống phanhhơi); thiết bị giám sát hành trình, thiết bị cứu vớt hộ, cứu giúp nạn (nếu có); các côngtắc còi, đèn; khối hệ thống treo; hệ thống bánh lốp phương tiện đi lại về kích cỡ, độ mòn,áp lực hơi;

- điều hành và kiểm soát việc trang bị các phương tiện, dụng cụchữa cháy, giấy phép vận gửi theo dụng cụ của quy định đối với những phươngtiện chở khách, chở xăng, dầu, chở hàng nguy hiểm.

c) Kiểm soát hoạt động vận cài đường bộ

- kiểm soát điều hành quy cách, size hàng hóa, đồ dùng vậtchuyên chở (dài, rộng, cao), chủng loại, trọng lượng hàng hoá hoặc số ngườitrên phương tiện đi lại so cùng với nội dung chính sách tại các loại giấy tờ, tính hợp pháp củahàng hóa và những biện pháp đảm bảo an toàn;

- ngôi trường hợp bao gồm căn cứ cho rằng trong phương tiện đi lại vậntải, đồ vật và người tham gia giao thông có đựng dấu tang vật, tài liệu, phươngtiện vi phạm luật hành thiết yếu thì được khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ và xét nghiệm ngườitheo giấy tờ thủ tục hành chính; khi thực hiện khám phải thực hiện đúng những quy định củapháp nguyên tắc về xử lý vi phạm luật hành chính.

2. điều hành và kiểm soát thông qua các phương tiện, vật dụng kỹthuật nghiệp vụ

a) Khi đã ghi cảm nhận hành vi vi phạm luật về biệt lập tự,an toàn giao thông của bạn và phương tiện tham gia giao thông trải qua cácphương tiện lắp thêm kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ tiến hành hiệu lệnh giới hạn phươngtiện để kiểm soát và điều hành và xử trí theo quy định. Trường thích hợp người vi phạm yêu mong đượcxem hình ảnh, hiệu quả ghi, thu được về hành vi vi phạm luật thì cần cho xem ngay nếuđã tất cả hình ảnh, hiệu quả ghi thu được tại đó; nếu chưa có ngay hình ảnh, kết quảghi, chiếm được thì khuyên bảo họ đến thành phần xử lý sẽ được xem;

b) ngôi trường hợp không dừng tức thì được phương tiện để kiểmsoát, xử lý phạm luật theo quy định, Tổ trưởng tổ tuần tra, điều hành và kiểm soát phải báocáo Trưởng phòng giải đáp và tổ chức tuần tra, điều hành và kiểm soát giao tinh thông CụcCảnh cạnh bên giao thông đường bộ - mặt đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặcTrưởng Công an cấp huyện trở lên triển khai việc thông tin đến nhà phương tiện,yêu cầu người phạm luật đến trụ sở Công an chỗ phát hiện phạm luật để giải quyết.Khi xử lý vụ, việc phải cho những người vi phạm coi bản ảnh hoặc tác dụng ghi,thu được về hành vi phạm luật của họ; lập biên bản vi phạm hành chính và xử lýtheo quy định.

3. Kiểm soát một số ngôi trường hợp cố gắng thể

a) kiểm soát điều hành phương tiện đi lại hàng nguy hiểmthì đề nghị đưa phương tiện đến vị trí xa quanh vùng dân cư; yêu cầu bạn điều khiểnphương tiện hoặc nhà phương tiện vận dụng biện pháp bảo đảm bình yên theo quy địnhcủa pháp luật, kế tiếp mới tiến hành kiểm soát và điều hành theo cơ chế tại khoản 1 Điềunày;

b) điều hành và kiểm soát phát hiện nay người điều khiển và tinh chỉnh xe ô tô,máy kéo, xe máy chuyên cần sử dụng hoặc xe mô tô, xe lắp máy có tín hiệu sử dụng rượu,bia thì áp dụng thiết bị đo nồng độ động trong khí thở để soát sổ hoặc phối hợpvới Trung trung khu y tế dự phòng từ cung cấp huyện trở lên trên để kiểm tra nồng độ hễ trongmáu. Trường hợp có tín hiệu sử dụng các chất ma tuý thì áp dụng thiết bị đo, demo chấtma tuý nhằm xác định;

c) Kiểm soát, cách xử lý trường hợp phương tiện đi lại chở quátrọng thiết lập cho phép

- triệu tập tổ chức tuần tra, kiểm soát ngay tạinơi phương tiện xuất phát, ngay gần các khu vực bến, bãi, kho, cảng và những địa điểmcó thêm đặt những trạm cân;

- chăm chú quan tiếp giáp thực tế hệ thống treo của phươngtiện; kiểm tra các hóa đơn, triệu chứng từ di chuyển để phát hiện vi phạm. Giả dụ pháthiện trên phương tiện có dấu hiệu chở thừa trọng tải cho phép, thì sử dụng cântrọng cài đã trang bị đến lực lượng công an giao thông hoặc phối hợp với cáctrạm cân của những cơ quan, đơn vị trên tuyến để kiểm tra, xử lý;

- các trường thích hợp chở thừa trọng tải chất nhận được khiphát hiện nay được, đều đề xuất chủ phương tiện, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện thể phảihạ tải bảo đảm trọng cài đặt theo quy định, kết thúc mới cho phương tiện liên tục đượclưu hành;

- ngôi trường hợp cố tình không chấp hành, thì lực lượngCảnh sát giao thông phối phù hợp với các lực lượng tất cả liên quan tổ chức triển khai cưỡng chếviệc hạ tải theo đúng quy định của pháp luật; chủ phương tiện, bạn điều khiểnphương tiện tất cả trách nhiệm bảo vệ hàng hóa và chịu mọi chi phí cho vấn đề hạ tải.

d) kiểm soát đối với xe ô tô chở tín đồ chở thừa sốngười quy định

- tập trung tổ chức tuần tra, kiểm soát và điều hành gần địa điểm xeô tô xuất phát, những bến xe, các điểm đón, trả khách;

- trực tiếp lên khoang chở fan để kiểm soát vàthông báo công khai các hành động vi phạm. Chú ý kiểm tra kỹ nhằm phát hiện các viphạm về bình yên kỹ thuật của phương tiện, niên hạn sử dụng, tuổi của ngườiđiều khiển phương tiện, các trang trang bị phòng cháy, trị cháy, các trường hợpphương luôn tiện chạy dù, phương tiện đi lại không đủ những điều kiện marketing vận tảikhách theo quy định;

- Trường vừa lòng trên phương tiện đi lại chở vượt số fan quyđịnh, yêu mong chủ phương tiện, người tinh chỉnh phương nhân thể phải sắp xếp phươngtiện khác để sang khách hoặc đưa phương tiện đi lại về bến xe gần nhất để sang khách;chủ phương tiện, người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đề nghị chịu mọi chi tiêu cho việcsang khách và tiền vé mang đến khách tiếp tục hành trình còn lại. Sau khi chủ phươngtiện, người điều khiển và tinh chỉnh phương luôn thể đã thực hiện sang khách, bảo đảm số lượngtheo quy định bắt đầu cho phương tiện liên tục được lưu lại hành;

- Trường phù hợp biết trước người tinh chỉnh và điều khiển phương tiệnlà bạn phạm tội hoặc trên phương tiện có người phạm tội, đặc biệt là đối tượngthuộc loại nguy hiểm, có mang theo vũ khí, khi kiểm soát điều hành phải tất cả phương án, độihình chiến đấu cầm thể, cảnh giác, bình tĩnh, mưu trí, dữ thế chủ động tìm phương án tiếpcận với tước vũ khí, bảo đảm bình an cho bản thân và mang lại nhân dân trước khi tiếnhành bài toán kiểm soát.

đ) Khi kiểm soát điều hành người nước ngoài, phương tiện đi lại giaothông đường đi bộ của người quốc tế tham gia giao thông đường bộ trong phạm vilãnh thổ nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

- căn cứ vào chính sách của Pháp lệnh về quyền ưuđãi, miễn trừ nước ngoài giao; Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ; hiệp nghị vận tảiđường cỗ mà việt nam đã tham gia cam kết kết với các tổ quốc và những văn phiên bản hướng dẫnthi hành;

- ngôi trường hợp nên thiết, lúc kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạmphải có tín đồ phiên dịch của đơn vị hoặc ban ngành xuất, nhập cảnh người nướcngoài của bộ Công an hoặc Công an cung cấp tỉnh hoặc phối phù hợp với Sở ngoại vụ của địaphương.

4. Giao Tổng cục Cảnh sát làm chủ hành thiết yếu về trậttự, bình an xã hội căn cứ các quy định hiện tại hành có văn phiên bản thông báo, phía dẫnchi tiết những thủ tục, sách vở và giấy tờ liên quan phục vụ công tác kiểm soát, cách xử lý vi phạm;đôn đốc, kiểm tra việc kiểm soát, xử lý vi phạm luật theo đúng quy định.

Điều 17. Cách xử lý vi phạm

1. Sau khoản thời gian kiểm soát xong xuôi cán bộ tuần tra, kiểmsoát thông báo các hành động vi phạm, bề ngoài và giải pháp xử lý theo cách thức củapháp luật cho những người điều khiển phương tiện và những người dân trên phương tiện biếtđể chấp hành việc giám sát. Đối cùng với những phương tiện đi lại chở tín đồ từ 24 nơi ngồitrở lên, trực tiếp lên vùng chở khách để thông báo. Trường hợp không phát hiệnvi phạm cũng phải thông báo và nói lời: “Cảm ơn ông (bà, anh, chị,...) đã giúpđỡ lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ”.

2. Lúc phát hiện tất cả vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểmsoát triển khai việc lập biên bản vi phạm hành bao gồm theo luật pháp (trừ trường hợpxử phát theo giấy tờ thủ tục đơn giản). Biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu được lập ít nhấthai bản, một phiên bản giao cho cá thể hoặc đại diện tổ chức vi phạm, một bạn dạng giữ lạidùng cho vấn đề ra đưa ra quyết định xử phạt cùng lưu hồ sơ. Trường hợp sau khi lập biên bảnmà fan vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, tín đồ bị thiệt hạihoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại khước từ ký, thì người lập biên phiên bản phải ghirõ nguyên nhân vào biên bản.

3. Trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản

Khi xử phân phát theo thủ tục đơn giản, cán cỗ tuần tra,kiểm soát đưa ra quyết định xử phạt tại vị trí theo khí cụ của pháp luật; nếu fan bịxử phát chưa thực hiện ngay được ra quyết định xử vạc thì nhất thời giữ sách vở liênquan để đảm bảo an toàn cho bài toán chấp hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (ghirõ việc tạm giữ giấy tờ vào ra quyết định xử phạt).

4. Trường vừa lòng vụ, việc vi phạm luật hành bao gồm (trừ xửphạt theo thủ tục đơn giản) thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, trường hợp thuộcthẩm quyền xử phạt của chính bản thân mình thì ra ra quyết định xử phạt, còn nếu không thuộc thẩm quyềnxử phát (hình thức xử phạt, xử phạt té sung, những biện pháp khắc chế hậu quả)thì bắt buộc chuyển vụ, việc vi phạm luật đến người có thẩm quyền để xử phạt.

5. Áp dụng phương án ngăn chặn vi phạm luật hành chính

Trường hòa hợp cần ngăn chặn kịp thời phạm luật hànhchính hoặc để đảm bảo an toàn cho việc chấp hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chínhthì Tổ trưởng Tổ tuần tra, điều hành và kiểm soát phải ra quyết định hoặc report người tất cả thẩmquyền ra quyết định áp dụng những biện pháp ngăn ngừa (tạm duy trì người; tạm duy trì tang vật,phương tiện phạm luật hành chính; thăm khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật;khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính). Lúc áp dụng những biệnpháp ngăn chặn phải triển khai đúng theo luật của pháp luật về xử trí vi phạmhành chính.

Chương VI.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thực thi thi hành

Điều 19. Trọng trách thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm chủ hànhchính về trơ thổ địa tự, bình yên xã hội có trọng trách chỉ đạo, kiểm tra, lý giải việcthực hiện nay Thông tư này.

2. Viên trưởng Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đườngsắt có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thống trị hành chủ yếu vềtrật tự, bình an xã hội thực hiện:

a) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triểnkhai, thực hiện Thông bốn này;

b) biên soạn tài liệu tập huấn nhiệm vụ công táctuần tra, kiểm soát điều hành và xử lý phạm luật hành thiết yếu về riêng biệt tự, bình an giao thôngđường bộ;

c) tổ chức tập huấn, kiểm tra, tấn công giá kết quả tậphuấn nghiệp vụ công tác tuần tra, kiểm soát điều hành và xử lý vi phạm luật hành bao gồm về trậttự, bình an giao thông đường bộ cho cán cỗ thuộc Cục công an giao thông đườngbộ - đường sắt và lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị chức năng Cảnh sát giao thông vận tải trong toànquốc.

3. Giám đốc Công an cung cấp tỉnh gồm trách nhiệm:

a) tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác làm việc tuần tra, kiểmsoát với xử lý vi phạm hành bao gồm về hiếm hoi tự, bình an giao thông đường đi bộ chocán bộ cảnh sát giao am tường địa phương mình làm chủ theo văn bản tài liệutập huấn vày Cục công an giao thông đường đi bộ - đường sắt biên soạn;

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuần tra, kiểmsoát với xử lý vi phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ giao thông đường đi bộ theo quy địnhtại Thông tứ này.

4. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị chức năng trực thuộcBộ Công an, cục trưởng Cục cảnh sát giao thông đường đi bộ - đường sắt, Giám đốcCông an tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, người có quyền lực cao Sở công an phòng cháyvà trị cháy có nhiệm vụ tổ chức thực thi thi hành Thông tứ này.

Trong quá trình thực hiện tại Thông tư này, nếu gồm vướngmắc nảy sinh, Công an những đơn vị, địa phương báo váo về cỗ Công an (qua Tổng cụccảnh sát thống trị hành bao gồm về đơn nhất tự, an ninh xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trưởng; - những Tổng cục, đơn vị trực thuộc bộ Công an; - các trường Công an nhân dân; - Công an các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - các Sở cảnh sát phòng cháy và trị cháy; - Công báo; - Lưu: VT, C61(C67), V19.

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng trằn Đại Quang

BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH/TP…(1)… --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ----------------

Số: /QĐ-CAT-PC67

……..(2)………., ngày …. Mon …. Năm …….

QUYẾTĐỊNH

Phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa phận tuầntra, kiểm soát điều hành và xử lý phạm luật hành chính về lẻ loi tự, bình an giao thông đườngbộ của công an giao thông

GIÁM ĐỐC CÔNG ANTỈNH/THÀNH PHỐ

Căn cứ đưa ra quyết định số............ngày...../....../......... Của cục trưởng bộ Công an phương pháp về tổ chức triển khai bộ máycủa Công an tỉnh/TP...............(1).................;

Căn cứ ra quyết định số...........ngày...../...../...........của Tổng cục thiết kế lực lượng Công an nhân dân dụng cụ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức cỗ máy của Phòng cảnh sát giao thông liền Công an tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương;

Căn cứ ra quyết định số.........ngày....../....../...........của Tổng cục tạo ra lực lượng Công an nhân dân nguyên tắc chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn với tổ chức cỗ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh;

Theo kiến nghị của đồng chíTrưởng phòng công an giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèm theo đưa ra quyết định này lao lý phân công tráchnhiệm, phân cấp tuyến, địa phận tuần tra, điều hành và kiểm soát và xử lý vi phạm hành chínhvề trơ tráo tự, an toàn giao thông đường đi bộ của cảnh sát giao thông.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày.........

Điều 3. Trưởng Phòng cảnh sát giao thông; Trưởng Côngan............................(3) và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Tổng cục VII, C67-BCA (để báo cáo); - các đ/c phó tổng giám đốc (để chỉ đạo); - Như Điều 3 (để thực hiện); - Lưu: VT, PV11, PC67.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên

BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH/TP…(1)… --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ----------------

QUYĐỊNH

Phân công trách nhiệm, phân cấp cho tuyến, địa bàn tuầntra, kiểm soát và điều hành và xử lý vi phạm hành chủ yếu về hiếm hoi tự, bình an giao thông đườngbộ của công an giao thông

(Ban hành kèmtheo ra quyết định số ……/QĐ-CAT-PC67 ngày …. Tháng …. Năm ..… của …….)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Đối tượng áp dụng

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địabàn kiểm soát và xử lý phạm luật hành thiết yếu về đơn độc tự an toàn giao thông đường bộcủa lực lượng cảnh sát giao thông.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Quan hệ giới tính phối hợp

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Chương III.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Điều 7. Khen thưởng, xử lý vi phạm

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng góp dấu)

Họ và tên

HÌNH THỨC xe CẢNH SÁT GIAO THÔNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

1. Mẫu mã chữ kẻ bên trên xe ô tô công an giao thôngtuần tra, kiểm soát

Dòng chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” màu trắng (bằng chấtliệu phản bội quang), có kích thước chữ 10cm x 10 cm, đường nét chữ 03 cm; được kẻ bên trên vạchmàu xanh nước hải dương (bằng gia công bằng chất liệu phản quang), phẳng phiu hai bên thành xe.

Tùy từng đời xe mà bố trí vạch, khoảng cách giữacác chữ cái, các từ cho bằng phẳng và phù hợp. Ví dụ:

1.1. Đối với xe xe hơi loại 04 nơi ngồi:

Vạch được kẻ ở 2 bên thành xe, mép bên dưới vạch ngangdưới tay ráng cửa; kích thước vạch, phía cuối xe pháo là 15,5 cm và phía phía đầu xe là 11cm.

- mẫu chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” bên yêu cầu xe:

+ Chữ C của tự CẢNH phương pháp đuôi xe pháo 64cm

+ Chữ G của từ bỏ THÔNG cách mép trước của cửa ngõ trước28cm.

- chiếc chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” phía bên trái xe:

+ Chữ C của từ bỏ CẢNH phương pháp mép trước của cửa trước37,5 cm.

+ Chữ G của từ bỏ THÔNG cách mép của cửa ngõ sau 59,5cm.

1.2. Đối với xe ô tô loại 07 khu vực ngồi:

Vạc blue color nước biển cả kẻ phía hai bên thành xe được nốiliên tục từ nắp ca bô phải vòng sau xe thanh lịch nắp ca bô trái; kích cỡ vạch,phía cuối xe là 17,8cm và đầu mút nắp ca bô trước là 13cm

- cái chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” bên buộc phải xe:

+ từ bỏ CẢNH cách từ SÁT là 36cm;

+ từ SÁT biện pháp từ GIAO là 10cm;

+ trường đoản cú GIAO giải pháp từ THÔNG là 26cm;

+ Chữ G của trường đoản cú THÔNG bí quyết mép cửa trước là 20cm.

- chiếc chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” phía bên trái xe:

+ trường đoản cú CẢNH giải pháp từ SÁT là 26cm;

+ từ SÁT bí quyết từ GIAO là 10cm;

+ từ GIAO biện pháp từ THÔNG là 36cm;

+ Chữ C của trường đoản cú CẢNH biện pháp mép cửa trước là 31cm.

2. Mẫu mã chữ kẻ trên xe tế bào tô công an giao thôngtuần tra, kiểm soát

Mẫu chữ cảnh sát giao thông viết tắt bên trên xe tế bào tôhai bánh tuần tra, kiểm soát và điều hành như sau: mẫu chữ “C.S.G.T” màu white (bằngchất liệu phản nghịch quang) được kẻ trên vạch blue color nước biển cả (bằng chất liệu phảnquang). Tùy thuộc vào từng chủng loại xe mà sắp xếp kích thước vạch, đường nét chữ và khoảngcách giữa những chữ cho phẳng phiu và phù hợp với chủng các loại xe./.