ra mắt Sơ đồ tổ chức Đảng cỗ Tổ chuyên môn Kế hoạch giáo dục và đào tạo Kế hoạch chuyển động đoàn thể Văn phiên bản - Công văn thông tin - Sự kiện Tra cứu giúp tài nguyên Đề thi - soát sổ

Căn cứ quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 18 mon 8 năm 2022 của ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thơ về việc ban hành khung thời gian năm học tập 2022-2023 so với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cùng giáo dục liên tục trên địa phận thành phố đề nghị Thơ;Căn cứ tình hình thực ...

Bạn đang xem: Địa điểm ở gần trường thpt phan ngọc hiểnCăn cứ Thông tƣ 13/TT-BGDĐT ngày thứ 3 tháng 8 năm 2022 của cục trƣởngBộ giáo dục về bài toán Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số ngôn từ trong Chƣơng trình giáo dụcphổ thông phát hành kèm theo Thông tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 mon 12năm 2018 của bộ trƣởng cỗ giáo dục;


Căn cứ Văn phiên bản hợp duy nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thực hiện tại Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng bốn năm 2022 của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra (GD&ĐT) về câu hỏi ...

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của cơ quan chính phủ Quy định về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ viên chức; Căn cứ Công văn số 309/SGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo thành phố nên Thơ về phía dẫn tiến hành ...
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU- Tuyển đủ chỉ tiêu đều học sinh giỏi nghiệp thcs có đủ phẩm hóa học và năng lực học tiếp chương trình trung học phổ thông tại Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển; góp phần thực hiện nay phân luồng sau THCS;- thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng bốn năm 2022 của cục Hợp tác thế giới - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo về việc tham gia hội thi Tập có tác dụng Robotcho học viên trung học của nước ta và Phần Lan. Sở giáo dục và Đào tạo kiến nghị lãnh đạo những đơn vị xúc tiến thực ...

Trường thpt Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.


Trường thpt Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh xuất sắc cấp thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.
Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng các kết quả của Đội tuyển học sinh tốt cấp tp năm học tập 2021 - 2022 của trường.
Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tu dưỡng Cán bộ làm chủ trường học tập bậc mầm non, tè ...

Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng các thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp tp năm học 2021 - 2022 của trường.


Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng các kết quả của Đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố năm học tập 2021 - 2022 của ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2017


Thông báo thường xuyên cho học viên nghỉ học tập phòng dịch bệnh lây lan viêm mặt đường hô hấp cấp bởi chủng new của virut Corona


- từ ngày 29 tháng 8 mang lại 17 giờ đồng hồ 00 phút ngày thứ 5 tháng 9 năm 2021: TS triển khai điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo cách thức trực tuyến; TS kiểm soát và điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên ...

Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng kết quả của Đội tuyển học sinh giỏi cấp tp năm học tập 2021 - 2022 của trường.


Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học tập sinh tốt cấp thành phố năm học tập 2021 - 2022 của ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM năm ngoái VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2017


- từ thời điểm ngày 29 tháng 8 mang lại 17 giờ đồng hồ 00 phút ngày thứ 5 tháng 9 năm 2021: TS tiến hành điều chỉnh hoài vọng ĐKXT theo phương ...

Xem thêm: Còn Yêu Anh Không Em Ơi Cớ Sao Tay Lại Buông Lơi, Em Còn Yêu Anh Không


Thông báo thường xuyên cho học sinh nghỉ học tập phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vày chủng new của virus Corona


Thực hiện nay Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày thứ tư tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào sản xuất (GD&ĐT) về vấn đề hướng dẫn công tác làm việc tuyển sinh chuyên môn đại học; tuyển sinh trình độ cao ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của cục Hợp tác thế giới - Bộ giáo dục và Đào chế tạo về việc tham gia ...
- từ thời điểm ngày 29 mon 8 mang lại 17 tiếng 00 phút ngày thứ 5 tháng 9 năm 2021: TS triển khai điều chỉnh hoài vọng ĐKXT theo cách thức trực tuyến; TS điều chỉnh sai sót tương quan đến ưu tiên ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng tư năm 2022 của cục Hợp tác thế giới - Bộ giáo dục và Đào sản xuất về vấn đề tham gia ...
Căn cứ ra quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thơ về việc ban hành khung thời hạn ...
Căn cứ Thông tƣ 13/TT-BGDĐT ngày thứ 3 tháng 8 năm 2022 của bộ trƣởngBộ giáo dục đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số ngôn từ trong Chƣơng trình giáo dụcphổ thông phát hành kèm theo Thông ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của cục Hợp tác nước ngoài - Bộ giáo dục và Đào tạo nên về việc tham gia ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất về câu hỏi tham gia ...
- từ ngày 29 tháng 8 mang lại 17 giờ đồng hồ 00 phút ngày thứ 5 tháng 9 năm 2021: TS thực hiện điều chỉnh ước vọng ĐKXT theo cách làm trực tuyến; TS kiểm soát và điều chỉnh sai sót tương quan đến ưu tiên ...