Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đã xem: Tìm cầu chung lớn số 1 của 3 số vào pascal

viết lịch trình pascal tìm mong chung lớn nhất và bội chung bé dại nhất của cha số a,b,c nhập trường đoản cú bàn phím


Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất của 3 số trong pascal

*

Xem thêm: Chia Sẻ File Excel Tính Giá Trị Thực Của Cổ Phiếu 2021, File Excel Định Giá Cổ Phiếu

uses crt;

var a,b,c,min,ucln,bcnn:longint;

begin

clrscr;

write("a="); readln(a);

write("b="); readln(b);

write("c="); readln(c);

min:=a;

if min>b then min:=b;

if min>c then min:=c;

ucln:=1;

for i:=1 to min do

if (a gian lận i=0) & (b hack i=0) & (c hack i=0) then

begin

if uclni then bcnn:=i;

end;

writeln("Boi bình thường nho nhat=",bcnn);

readln;

end.

Viết chương trình pascal tìmước chung lớn nhất và bội chung nhỏ tuổi nhất của nhì số a cùng b được nhập từ bàn phímLàm góp với !


*

1.Viết công tác nhập số nguyên n. Hãy tìm kiếm chữ số lớn nhất của n.

2.Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a và b. Search BCNN của a và b

Viết chương trình pascal nhập n số nguyên tự bàn phím. Thực hiện

+ Xuất ra màn hình hiển thị các số vừa nhập

+Tính tổng các số vừa nhập với xét coi tổng đó liệu có phải là số nguyên tố không ?

Làm góp với !

bài xích 1: Nhập vào một dãy các số nguyên, quá trình nhập tạm dừng khi số nhập vào bởi 0. Tính tổng các số to hơn 0 trong hàng số vừa nhậpBài 2: Tìm cầu số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ dại nhất của 3 số nguyên a, b, c được nhập vào từ bàn phím.

Viết công tác pascal nhập n số nguyên trường đoản cú bàn phím. Thực hiện

+ Xuất ra màn hình các số vừa nhập

+Tính tổng những số vừa nhập với xét coi tổng đó có phải là số nguyên tố ko ?

Làm góp với !

Bài 1: Nhập vào một trong những dãy những số nguyên, quy trình nhập tạm dừng khi số nhập vào bởi 0. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy số vừa nhập

Bài 2: Tìm ước số chung lớn số 1 và bội số chung nhỏ nhất của 3 số nguyên a, b, c được nhập vào tự bàn phím.

Viết lịch trình pascal nhập dãy số n (n nhập tự bàn phím) thực hiện+ mẫu 1 xuất ra screen dãy số vừa nhập+ dòng 2 tổng của dãy số vừa nhập cùng xét tổng đó có phải là số nguyên tố không ?+ chiếc 3 những số ở chỗ lẻ của dãy số cùng tổng của nó. Xét tổng đó liệu có phải là số thiết yếu phương không?+ mẫu 4 những số tại vị trí chẵn của dãy số với tổng của chúng. Xét tổng đó liệu có phải là số tuyệt đối không ?+ loại 5 số lớn nhất và số nhỏ tuổi nhất của dãy số với tổng của nhì số kia Giúp cùng với !!

Viết chương trình pascal nhập hàng số n (n nhập từ bàn phím) thực hiện

+ cái 1 xuất ra màn hình dãy số vừa nhập

+ chiếc 2 tổng của dãy số vừa nhập cùng xét tổng đó có phải là số nguyên tố ko ?

+ dòng 3 những số tại đoạn lẻ của hàng số và tổng của nó. Xét tổng đó liệu có phải là số chủ yếu phương không?

+ loại 4 các số tại phần chẵn của dãy số và tổng của chúng. Xét tổng đó có phải là số tuyệt vời và hoàn hảo nhất không ?

+ chiếc 5 số lớn nhất và số nhỏ nhất của hàng số và tổng của hai số kia Giúp cùng với !!

Viết chương trình in ra mong chung lớn số 1 của 2 số được nhập từ keyboard dùng lệnh while do và repeat until?