Định lý: Trong tam giác, đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập thành nhì đoạn trực tiếp tỉ lệ với hai cạnh kề nhì đoạn ấy.

Bạn đang xem: Lý thuyết tính chất đường phân giác của tam giác


Chú ý: Định lí vẫn đúng cùng với tia phân giác của góc ko kể của tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác (ABC) gồm (AD,,AE) lần lượt là mặt đường phân giác góc trong cùng góc ngoại trừ tại đỉnh (A) .

Xem thêm: Báo Tường 20 - Tổng Hợp 99+ Mẫu /11 Đẹp, Độc Đáo Nhất Hiện Nay

Khi đó ta tất cả $dfracDBDC = dfracABAC$ và $dfracEBEC = dfracABAC$


*

2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính độ nhiều năm cạnh, chu vi, diện tích

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác và tỉ lệ thức để chuyển đổi và tính toán.

+ trong tam giác, đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối diện thành nhị đoạn trực tiếp tỉ lệ với nhì cạnh kề nhị đoạn ấy.

Dạng 2: chứng minh đẳng thức hình học và các bài toán khác

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác: “Trong tam giác, đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối diện thành nhị đoạn trực tiếp tỉ lệ với nhì cạnh kề nhị đoạn ấy.”

Bài viết liên quan