- Nhập mảng, hoàn toàn có thể xây dựng thành hàm nhằm đóng gói và thực hiện lại. Các thao tác làm việc theo yêu thương cầu:

(1) Nhập số N.

Bạn đang xem: Tính tổng các số nguyên tố trong mảng pascal

(2) thực hiện lặp (từ 0 đến N-1) với nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N buộc phải được vào truyền theo dạng tham biến chuyển (tức là &N)

- Xuất mảng. Các bước đơn giản là áp dụng voøng lặp trường đoản cú 0 mang lại N-1 nhằm in ra các giá trị Ai đến mảng. Sau đó, Writeln xuống dòng.

- Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng A

+ Khai báo cùng khởi chế tác toång S là 0.

+ Sử dụng một vòng lặp (từ 0 mang lại N-1 để phê duyệt qua tất cả các giá trị Ai) để tính cùng dồn giá bán trị của ai vào tổng S.

- Viết thân chöông trình thiết yếu với nội dung dùng để làm kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

+ Khai báo mảng A bao gồm tối đa 20 phần tử và thay đổi N chỉ số lượng phần tử của A.

+ Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, cùng với N phần tử.


+ Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.

Xem thêm: Mẫu Bài Phát Biểu Lễ Ăn Hỏi Của Họ Nhà Trai Hay, Mẫu Bài Phát Biểu Trong Lễ Ăn Hỏi Tại Nhà Trai

+ In quý giá của tổng những phần tử bằng phương pháp truyền trực tiếp quý hiếm trả về của câu hỏi tính tổng mang lại Writeln(……)

+ Gọi hàm Readln( ) trước khi dứt để tạm dừng xem kết quả.

Chương trình:

*
*

2. Một số trong những bài tập tính tổng với mảng 1 chiều

Bài toán 1: Nhập vào mảng một chiều từ keyboard chỉ cất được 100 phần tử có cực hiếm kiểu nguyên. Tính tổng những giá trị là số chẵn tiếp nối in ra màn hình.

Bài tập này mình cũng đã hướng dẫn vào mảng 1 chiều về kiểu cách tìm số chẵn. Giải pháp làm như sau, xây dựng Function TongChan(Var A:Arr100;Var N:Integer):Integer; trong những số ấy A:Arr100 là mảng một chiều có size 100 phần tử và N là số bộ phận của mảng mà bạn đưa vào. 

1. Tạo vươn lên là S:=0 để lưu tổng chẵn lúc đầu bằng 0.

2. Chăm chút từ bộ phận A đầu tiên đến A khám nghiệm nếu phân chia dư cho 2 bằng 0 => chẵn thì S:=S+A.

Đơn giản chỉ tất cả vậy thôi cùng dưới đây là Function của bài xích tập này.

*

Nếu như bạn có nhu cầu tính tổng những số lẻ gồm trong mảng 1 chiều chỉ việc sửa đoạn If(A mod 2 = 0) then thành If(A thủ thuật 2 = 1) then là sẽ thành hàm tính tổng những số lẻ.

Bài toán 2: Cho người tiêu dùng nhập mảng một chiều biết mảng chỉ đựng được 100 thành phần số nguyên dương. Hãy tính tổng của mảng đa số chia hết đến 4 cùng in hiệu quả ra màn hình.

Bài tập tương tự như như bài bác ở trên chúng ta chỉ cần thay đoạn If(A mod 2 = 0) then thành If(A mod 4 = 0) then là đã rất có thể sử dụng lại chương trình.

*

Nếu như có các bài toán tương tự như bắt bọn họ tính tổng của các số chia hết cho 3, mang đến 5, mang lại 6 đến 7,… thì bọn họ làm sao đây? cần yếu ngồi viết hàng loạt những chương trình con để tính đến từng bài bác tập được mà các bạn chỉ cần tạo thành một chương trình con duy nhất hoàn toàn có thể sử dụng cho toàn bộ các trường vừa lòng như sau.