Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn phiên bản do ban chấp hành công đoàn biên soạn thảo nhằm mục tiêu giải trình và ý kiến đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở, từ đó ban chấp hành công đoàn có thể đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ và nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo và cài đặt về mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ trực thuộc đây.

Bạn đang xem: Tờ trình bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

Về việc ý kiến đề nghị công nhận Ban Chấp hành công đoàn

được bầu tại Hội nghị thành lập và hoạt động Công đoàn cơ sở

Kính gửi: Liên đoàn Lao hễ quận ............

Căn cứ biện pháp Công đoàn cùng Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Sau quá trình vận hễ và chuẩn bị, tới nay đủ đk theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức triển khai Hội nghị tuyên bố ra đời công đoàn ……………………………………………………… vào trong ngày …../…../………. Theo như đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả tại Hội nghị ra đời công đoàn cơ sở đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành gồm ….. đồng chí.

(có list và trích ngang lý lịch kèm theo)

Đ/c ……………………………………….Chủ tịch;Đ/c ……………………………………….Phó công ty tịch;Đ/c ……………………………………….Ủy viên, phụ trách kiểm tra.

Thay mặt mang lại số nhân viên và fan lao cồn có đối kháng xin tham gia công đoàn gia nhập hội nghị thành lập và hoạt động CĐCS cùng Ban Chấp hành CĐCS bắt đầu được bầu, xin trân trọng báo cáo kết quả Hội nghị thành lập và hoạt động công đoàn ………………………………… và đề nghị Liên đoàn Lao cồn quận Thủ Đức coi xét, thừa nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………… bao gồm các bằng hữu trong danh sách trên.

..............., ngày ...... Mon ...... Năm ..........

BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH


2. Mẫu mã tờ trình thừa nhận BCH công đoàn các đại lý số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc--------------------

...................., ngày ........ Mon ....... Năm ........

TỜ TRÌNHVề việc đề xuất công dìm Ban Chấp hành cùng Ủy ban soát sổ Công đoàn ............

Nhiệm kỳ 20...... - 20.....

Kính gửi: Ban thường xuyên vụ Công đoàn ...............

Căn cứ vào công dụng bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn ......................... Nhiệm kỳ 20...... - 20...... Vào ngày ..... Mon ...... Năm ...... Và hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành vào ngày ....... Mon ....... Năm ....... đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành, những chức danh nhà tịch, Ủy ban kiểm tra và công ty nhiệm ủy ban kiểm tra.

Vậy Ban Chấp hành Công đoàn ...................................... Lập tờ trình report Ban thường vụ Công đoàn .......................... Về danh sách Ban Chấp hành với Ủy ban kiểm tra CĐCS ................................. Nhiệm kỳ 20........ - 20......... Như sau:

A - Ban Chấp hành:

1 - ..........................................................................................................................

2 - ..........................................................................................................................

Xem thêm: Mách Bạn Cách Nấu Chè Đậu Đỏ Mát Lạnh, Cách Nấu Chè Đậu Đỏ Thơm Ngon, Đơn Giản

3 - ..........................................................................................................................

B - Ủy ban kiểm tra:

1 - ..........................................................................................................................

2 - ..........................................................................................................................

3 - ..........................................................................................................................

Kính ý kiến đề nghị Ban thường xuyên vụ Công đoàn ra quyết định công nhấn để Công đoàn cơ sở đi vào hoạt động.

Nơi nhận:

- Như trên

- giữ CĐCS.............

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH(Ký, ghi rõ bọn họ tên)


3. Chủng loại tờ trình thừa nhận BCH công đoàn đại lý số 3


TỜ TRÌNHVề vấn đề công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………. Nhiệm kỳ 20.... – 20....

Kính gửi:……………………………………………………………..

Thực hiện chiến lược số ......./KH–CĐ và lí giải số ...../HD–CĐ ngày ..../..../...... Của BTV Công đoàn doanh nghiệp ............................... Về việc tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn các đại lý trực trực thuộc nhiệm kỳ 20.... – 20.... Cùng Đại hội đại biểu Công đoàn công ty khóa ...., nhiệm kỳ 20.... – 20....;

Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn doanh nghiệp nhiệm kỳ 20.... – 20....; công dụng bầu những chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....;

Công đoàn …………………………….. Kính đề nghị Ban hay vụ Công đoàn công ty ……… công nhận tác dụng bầu cử những chức danh của Công đoàn ……………….. Nhiệm kỳ 20.... – 20...., rõ ràng như sau:

1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí (có danh sách kèm theo);

2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong những số ấy ……. đại biểu thừa nhận và ………………. đại biểu dự bị (có danh sách kèm theo);

3. Công nhận bạn hữu ………………………. – quản trị Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....;

4. Công nhận bằng hữu ……………………….. Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20.…

Kính muốn BTV Công đoàn công ty ………. để mắt tới và công nhận những chức danh của Công đoàn ……………..………. Nhiệm kỳ 20.... – 20.... Như trên.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm tờ trình:

- Biên phiên bản kiểm phiếu thai Chấp hành Công đoàn …………………. Nhiệm kỳ 20.... – 20....;

- Biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn công ty nhiệm kỳ 20.... – 20....;

- Biên phiên bản bầu chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20.....;

- list BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....;

- danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn doanh nghiệp nhiệm kỳ 20.... – 20....;

- danh sách Chủ tịch, Phó quản trị Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CĐ.

T.M BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục thủ tục hành thiết yếu trong mục biểu chủng loại nhé.