Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng kinh doanh potx


Bạn đang xem: Tờ trình mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

*

... để đăng vào Sổ đăng dấu nghiệp vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng dấu nghiệp vụ (theo mẫu) ; 2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu ... Sơ mại; 3. Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng (theo mẫu) . 4. Thông báo chấp thuận đăng trước đây của cơ quan đăng dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng kinh doanh. ... Kinh doanh. Số bộ hồ sơ:01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng dấu nghiệp vụ Thông tư số 06/2006/TT-BTM ng 2. Mẫu đăng con dấu nghiệp vụ Thông tư số 06/2006/TT-BTM...
*

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. Ppt


... đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…… Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau: 1. Mất Chứng từ nguồn gốc hoặc mất Giấy chứng nhận đăng Lý ... Xác nhận của cơ quan công an (bản chính); 3. Giấy cam đoan về hồ sơ đăng xe máy chuyên dùng (bản chính); Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. TTờ khai đăng ... Tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đăng cho chủ phương tiện Phần ghi của cơ quan cấp đăng ký, biển số: - Đăng lần đầu - Mất chứng từ gốc - Số biển số cũ:...
*

Tài liệu Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) BQL* pdf


... Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của doanh nghiệp 3. Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một ... Tên bước Mô tả bước ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy...
*

Xem thêm: Nhập Bằng Giọng Nói Samsung, Bạn Đã Biết Cách Hay Chưa? Nhập Dữ Liệu Bằng Giọng Nói

Tài liệu Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc


*

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý pdf


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (trong khu kinh tế) doc


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppsx


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý pdfĐăng thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)