... 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - BCH Công đoàn trờng THCS Na Mèo Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc ... Namà tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - Hiệu trởng trờng THCS Na Mèo - Tổ tài vụ trờng THCS Na MèoThực hiện ... đồng chí trong BCH Công đoàn nhà trờng xem xét, cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà tr-ờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tm/ chi đoàn liên đội...

Bạn đang xem: Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí đi học


*

*

*

*

... Toán- Tiếng Anh Đại học hệ vừa làm vừa học - Tin học (Công nghệ Thông tin)- Công nghệ kỹ thuật Đi n tử - Viễn thông (Đi n tử Viễn thông)- Công nghệ kỹ thuật Đi n - Đi n tử ( Đi n công nghiệp)- ... Công trình (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)- Quản trị Kinh doanh- Kế toán. Đại học hệ chính quy liên thông từ Cao đẳng- Công nghệ thông tin- Đi n tử (Đi n tử - viễn thông)- Kỹ thuật Đi n ... học đính kèm).3. Nhu cầu và khả năng mở ngành mới 4. Nguồn kinh phí đào tạo: Từ nguồn đóng góp của các nhà đầu tư, các cổ đông và nguồn thu học phí của sinh viên theo qui định.5. Thời đi m...

Xem thêm: Những Bài Hát Dành Cho Người Có Giọng Nữ Trầm, Nữ Trầm, Những Bài Hát Karaoke Dễ Hát Cho Nữ Giọng Yếu


*

... THCS MinhQuang xin hỗ trợ từ Đoàn xà Minh Quang nh sau:- Kinh phí hỗ trợ tổ chức đêm Trung thu.Vậy Liên đội trờng THCS Minh Quang kính mong Ban chấp hành Đoàn xÃMinh Quang tạo đi u kiện giúp ... Liên đội trờng thcs minh quang Đội tntp hồ chí minh Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đêm trung thuNăm 2008.Kính gửi : - Ban chấp hành Đoàn xà Minh QuangHoà chung...

Tài liệu Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An pdf


... TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNV/v: Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn đi u lệ lên 101,6 tỷ đồngKính gửi: Quý Cổ ... Vốn nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Công ty Cổ phần OSEVEN đã trình Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn đi u lệ từ 70,35 tỷ đồng ... Cá nhân, tổ chức trong nước có tiềm lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn gỗ, có kinh nghiệm quản lý và khả năng đi u hành Công ty, có thời gian đóng góp và gắn bó lâu dài...