Tài liệu tất cả 294 trang, được soạn bởi cô giáo Lê quang quẻ Xe, bao hàm lý thuyết cần nhớ, những dạng toán thường gặp, bài xích tập rèn luyện và bài xích tập từ luyện các chủ đề áp dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ vật thị hàm số, có đáp án và giải mã chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học lịch trình Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Bạn đang xem: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

*

Phần I ĐẠI SỐ.Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1.Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.+ Dạng 1. Tìm khoảng chừng đơn điệu của một hàm số mang đến trước 2.+ Dạng 2. Xét tính đơn điệu nhờ vào bảng vươn lên là thiên, thiết bị thị của hàm số 7.+ Dạng 3. Tìm kiếm m nhằm hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đơn điệu trên R 10.+ Dạng 4. Kiếm tìm m nhằm hàm y = (ax + b)/(cx + d) 1-1 điệu bên trên từng khoảng xác định 12..+ Dạng 5. Biện luận 1-1 điệu của hàm đa thức bên trên khoảng, đoạn cho trước 14.+ Dạng 6. Biện luận đối chọi điệu của hàm phân thức trên khoảng, đoạn cho trước 17.+ Dạng 7. Một số trong những bài toán tương quan đến hàm phù hợp 18.+ Dạng 8. Ứng dụng tính đối chọi điệu của hàm số 21.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 25.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 34.Bài 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 45.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 45.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 45.+ Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) nhằm tìm cực trị cực hàm số 45.+ Dạng 2. Khẳng định cực trị khi biết bảng biến hóa thiên hoặc vật thị 48.+ Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) để tìm cực trị cực hàm số 51.+ Dạng 4. Tra cứu m để hàm số đạt rất trị tại điểm x0 cho trước 51.+ Dạng 5. Biện luận rất trị hàm bậc bố y = ax3 + bx2 + cx + d 52.+ Dạng 6. Biện luận cực trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c 55.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 57.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 67.Bài 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 78.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 78.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 79.+ Dạng 1. Tìm max – min của hàm số trên đoạn mang đến cho trước 79.+ Dạng 2. Search max – min bên trên một khoảng (a; b) cho trước 83.+ Dạng 3. Một số bài toán ứng dụng trong thực tiễn 86.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 93.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 105.Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 112.

Xem thêm: 150 Nhân Vật Hoạt Hình Cute Ý Tưởng, Tổng Hợp Hình Nền Hoạt Hình Đẹp Nhất

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 112.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 113.+ Dạng 1. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số y = f(x). 113.+ Dạng 2. Xác định TCN cùng TCĐ khi biết bảng trở nên thiên hàm số y = f(x) 117.+ Dạng 3. Một trong những bài toán biện luận theo tham số m 119.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 123.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 134.Bài 5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP 143.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 143.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 144.+ Dạng 1. Dìm dạng vật thị hàm bậc tía y = ax3 + bx2 + cx + d 144.+ Dạng 2. Thừa nhận dạng thiết bị thị hàm bậc bốn trùng phương y = ax4 + bx2 + c 148.+ Dạng 3. Dìm dạng thứ thị hàm nhất biến hóa y = (ax + b)/(cx + d) 151.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN LUYỆN 155.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 167.Bài 6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 176.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 176.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 177.+ Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị 177.+ Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng cách thức đồ thị 182.+ Dạng 3. Một vài bài toán liên quan đến hàm hòa hợp 184.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 191.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 207.Bài 7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA nhì ĐỒ THỊ 225.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 225.B CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 225.+ Dạng 1. Biện luận giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc bố 225.+ Dạng 2. Biện luận giao điểm của con đường thẳng cùng đồ thị của hàm số trùng phương 230.+ Dạng 3. Biện luận giao của đường thẳng cùng đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d) 234.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 239.Bài 8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 252.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 252.B CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 252.+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến đường của thiết bị thị hàm số y = f(x) trên điểm (x0; y0) mang lại trước 252.+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp đường của đồ vật thị hàm số y = f(x) lúc biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi k0 256.+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến trải qua điểm A(xA; yA) 259.+ Dạng 4. Bài xích tập tổng hợp 262.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 265.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 276..

cài tài liệu