Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhị số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là hai số tùy ý).

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem thêm: Mua Remote Máy Lạnh Ở Đâu - Bảng Giá Remote Máy Lạnh Các Loại

Xem giải thuật


bài xích 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem lời giải


bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương

Xem giải mã


bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính quý giá của biểu thức:

Xem lời giải


bài xích 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pgdgialoc.edu.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.