Câu 1: Trong một tổ A của bảng tuần hoàn, đi từ bên trên xuống bên dưới thì điều khẳng định đúng là:

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa học 10 có đáp án học kì 1

bán kính nguyên tử bớt dần

B. Độ âm điện tăng dần

C. nửa đường kính nguyên tử tăng dần đều

D. Tính kim loại giảm dần

Câu 2: fe là yếu tố quan trọng kết cấu nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tắc chính làm cho hồng cầu. Chủ yếu sắt bao gồm trong hemoglobin làm ra màu đỏ của máu, một thành phần đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A. 1s22s22p63s23p64s23d6

B. 1s22s22p63s23p63d84s2

C. 1s22s22p63s23p63d10

D. 1s22s22p63s23p63d64s2

Câu 3: đến 3,2 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại X với Y thuộc hai chu kì liên tiếp của tập thể nhóm IIA tính năng hết với dung dịch HCl dư nhận được 2,24 lít khí hiđro (đktc). X cùng Y là

A. Be với Mg B. Mg cùng Ca

C. B cùng Al D. Na và Rb

Câu 4: Bo là nguyên tố bồi bổ thiết yếu đối với cây trồng. Ngày nay trên 70 đất nước đã được vạc hiện triệu chứng thiếu Bo ở đa số các nhiều loại cây bên trên nhiều một số loại đất. Phân Bo cũng đã được sử dụng rộng rãi trên chũm giới. Vào tự nhiên, Bo có 2 đồng vị . Biết chiếm 18,8%. Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo là 10,812. Số khối của đồng vi ̣thứ 2 là

A. 12. B. 10. 

C. 9. D. 11.

Câu 5: mang lại phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối tối giản những chất sản phẩm trong phản nghịch ứng là

A. 11 B. 16

C. 9 D. 20

Câu 6: Dãy sắp tới xếp những nguyên tử theo chiều nửa đường kính giảm dần là (Mg (Z=12), S (Z=16), Cl (Z=17), F (Z=9)).

A. Mg > S > Cl > F

B. F > Cl > S > Mg

C. S > Mg > Cl > F

D. Cl > F > S > Mg

Câu 7: Nguyên tố hoá học tập là hồ hết nguyên tử có cùng

A. số proton và nơtron.

B. số nơtron.

C. số khối.

D. số proton.

Câu 8: Mỗi đội A và B bao gồm loại nguyên tố như thế nào ?

A. s cùng f – d và phường

B. s với d – phường và f

C. d và f – s và p

D. s và p. – d và f

Câu 9: Trong phản bội ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra ra sản phẩm CuO, Fe2O3 cùng SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhường 12 electron.

B. dấn 13 electron

C. dấn 12 electron.

D. nhường 13 electron.

Câu 10: Số oxi hoá của yếu tắc nitơ trong những hợp hóa học : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt...

A. –4, +6, +2, +4, 0, +1.

B. 4, +5, –2, 0, +3, –1.

C. +3, –5, +2, –4, –3, –1.

D. –3, +5, +2, +4, 0, +1.

Câu 11: Cation R+ có kết cấu như hình. Vị trí của R trong bảng tuần trả là

A. chu kì 3, đội VIIA

B. chu kì 3, nhóm IA

C. chu kì 4, nhóm IA

D. chu kì 3, đội VIA

Câu 12: trong các các bội nghịch ứng sau, bội nghịch ứng nào là phản ứng lão hóa - khử ?

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5 + H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 13: trong phân tử sẽ sở hữu được liên kết cùng hoá trị phân rất nếu cặp electron chung...

A. chính giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một bên của một nguyên tử.

C. gửi hẳn về một nguyên tử.

D. dường hẳn về một nguyên tử.

Câu 14: cho các nguyên tố: X (Z= 11), Y (Z= 17). Link hoá học giữa X và Y ở trong loại...

A. liên kết kim loại.

B. liên kết ion.

C. link cộng hoá trị có cực.

D. links cộng hoá trị không có cực.

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn 20,0 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại đều đứng trước hiđro vào dãy chuyển động hóa học trong hỗn hợp HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được m gam muối khan. Cực hiếm của m là

A. 40g B. 34,2g

C. 26,8g D. 24,8g

Câu 16: Hoà tung 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml hỗn hợp CuSO4. Cho từ từ mạt sắt vào 500 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho tới khi hỗn hợp hết greed color thì lượng mạt sắt đã dùng là

A. 5,6g. B. 13,6g. 

C. 12,9g. D. 11,2g.

Xem thêm: Top App Xác Định Kiểu Tóc Phù Hợp Với Khuôn Mặt ! Sowat, Đàn Ông Của Ứng Dụng Tóc 4+

Câu 17: Nước đá khô thường được dùng để gia công lạnh, giữ lại lạnh nhằm mục tiêu vận gửi và bảo vệ các thành phầm dễ hư hỏng vì chưng nhiệt độ. Nước đá khô được sử dụng nhiều trong những ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được sử dụng để bảo vệ vắc xin, chế phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Yếu tắc nước đá thô là CO2, hãy chỉ ra văn bản sai.

A. liên kết giữa nguyên tử oxi cùng cacbon là phân rất

B. trong phân tử có hai link đôi

C. Phân tử CO2 ko phân rất

D. Phân tử có cấu trúc góc

Câu 18: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Hàng gồm những nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. X, Y, E. B. X, Y, E, T.

C. E, T. D. Y, T.

Câu 19: Trong làm phản ứng : Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl, nguyên tố clo…

A. chỉ bị khử. 

B. không bị oxi hóa, không biến thành khử.

C. chỉ bị oxi hóa.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Câu 20: Tổng số các haṭ trong nguyên tử của nguyên tố R là 114. Số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 26 hạt. Số khối của R là

A. 144. B. 79.

C. 44. D. 35.

Câu 21: Trong tự nhiên Gali bao gồm 2 đồng vị là 69Ga (60,1%) cùng 71Ga (39,9%). Nguyên tử khối vừa phải của Gali là

A. 71,20 B. 70

C. 69,80 D. 70,20

Câu 22: Cho 1,82 g một sắt kẽm kim loại kiềm công dụng hết với 48,44 gam nước, sau làm phản ứng thu được 2,912 lít khí H2 (đktc) với dung dịch X. Kim loại kiềm và nồng độ phần trăm dung dịch X là

A. Li; 44%.

B. Na; 31,65 %.

C. Li; 12,48 %.

D. Na; 44%.

Câu 23: Các hạt kết cấu của phần nhiều các nguyên tử là...

A. proton, nơtron và electron.

B. proton, nơtron.

C. proton và electron.

D. nơtron và electron.

Câu 24: Cho 3,9g một kim loại kiềm, công dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là

A. Mg B. mãng cầu

C. K D. Li 

Câu 25: Hình vẽ sau biểu đạt thí nghiệm pha trộn khí Z:

*

Phương trình hóa học pha trộn khí Z là

A. Ca(OH)2dd + 2NH4Clr →2NH3 +CaCl2 +2H2O

B. 2HCl +Zn→ZnCl2 +H2

C. H2SO4 đặc +Na2SO3 →SO2 +Na2SO4 +H2O

D. 4HCl +MnO2→Cl2 +MnCl2 +2H2O

Câu 26: Lưu huỳnh là 1 phi kim phổ biến, không mùi, ko vị, nhiều hóa trị. Lưu lại huỳnh, vào dạng gốc của nó là hóa học rắn kết tinh màu quà chanh. Vào tự nhiên, nó rất có thể tìm thấy sinh hoạt dạng 1-1 chất hay trong các khoáng chất sulfua và sulfat. Nó là 1 trong nguyên tố cần thiết cho sự sống cùng được kiếm tìm thấy trong hai axít amin. Sử dụng dịch vụ thương mại của nó chủ yếu trong số phân bón nhưng cũng khá được dùng thoáng rộng trong thuốc súng, diêm, dung dịch trừ sâu cùng thuốc khử nấm. Trong bội nghịch ứng hóa học, 1 nguyên tử diêm sinh (S) đưa thành ion sunfua (S2–) bằng cách :

A. nhường nhịn đi nhì electron.

B. dấn thêm nhì electron.

C. dường đi một electron.

D. nhận thêm một electron.

Câu 27: Nhóm yếu tắc là tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng bao gồm cùng…

A. số lớp electron

B. số electron ở lớp bên ngoài cùng

C. số electron

D. số electron hóa trị

Câu 28: Hợp chất khí với H của thành phần Y là YH4 . Oxit tối đa của nó đựng 46,67%Y về khối lượng. Y là

A. mãng cầu B. C

C. S D. Si

Câu 29: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, bí quyết hợp hóa học khí với hiđro và cách làm oxit tối đa là

A. RH2, RO

B. RH3, R2O5

C. RH5, R2O3

D. RH4, RO2

Câu 30: Độ âm điện của một nguyên tử là...

A. kĩ năng hai hóa học phản ứng cùng với nhau khỏe khoắn hay yếu.

B. tài năng nhường electron ở phần ngoài cùng mang lại nguyên tử khác.

C. đặc thù cho tài năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

D. kĩ năng nhận electron để biến chuyển anion.

II. TỰ LUẬN (2.5Đ)

Câu 1() thực hành thí nghiệm : nhỏ tuổi từng giọt hỗn hợp KMnO4 loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 loãng, nhấp lên xuống nhẹ. Nêu hiện tượng kỳ lạ xảy ra, viết và cân bằng phương trình hóa học để lý giải và cho biết thêm vai trò của từng chất, trong bội phản ứng.

Câu 2(0,5đ) Nguyên tử clo gồm độ âm năng lượng điện (3,16) nhỏ dại hơn độ âm năng lượng điện của nguyên tử oxi (3,44); nhưng đối kháng chất clo hoạt động hóa học to gan hơn đơn chất oxi. Lý giải ngắn gọn.

Câu 3() dìm một vật bằng đồng nguyên khối có cân nặng 4,24 gam vào 80 ml dung dịch AgNO3 CM. Làm phản ứng xong lấy vật dụng đồng ra khỏi dung dịch, cọ nhẹ, sấy khô; khối lượng 5 gam. Tính CM.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

D

B

D

C

6

7

8

9

10

A

D

D

D

D

11

12

13

14

15

B

C

B

B

B

16

17

18

19

20

A

D

C

C

B

21

22

23

24

25

C

C

A

C

B

26

27

28

29

30

B

B

D

D

B

II. TỰ LUẬN (2.5Đ)

Câu 1:

Hiện tượng: dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần.

PTHH:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

(mathop Felimits^ + 2 - 1e o mathop Felimits^ + 3 ) => FeSO4 là hóa học khử

(mathop Mnlimits^ + 7 + 5e o mathop Mnlimits^ + 2 )=> KMnO4 là hóa học oxi hóa

Câu 2:

Phân tử O2: O=O

Phân tử Cl2: Cl-Cl

Liên kết đôi ở phân tử O2 bền hơn liên kết đơn sống Cl2 đề nghị O2 kém chuyển động hơn Cl2.