Để biết hai tam giác có bằng nhau ta có cần thiết phải biết hết những cạnh, góc , đỉnh tương ứng bằng nhau hay không ? Để biết thêm chi tiết, pgdgialoc.edu.vn xin chia sẻ với các bạn bài: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác

Tính chất: 

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Nếu ΔABC và ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

AC = A’C’

BC = B’C’

=> ΔABC = ΔA’B’C’

*


Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.


Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

*


Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán: “ΔAMB và ΔANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minh rằng (widehatAMN=widehatBMN)."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (widehatAMN=widehatBMN)(2 góc tương ứng) 

d)(Delta)AMB và (Delta)ANB có:

*


Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*


Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Kiều Ở Lầu Ngưng Bích Dễ Nhớ, Ngắn Gọn, Sơ Đồ Tư Duy Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

*


Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.


Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy và tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c). 

Chứng minh rằng (widehatDAE=widehatxOy.)

*

*


Câu 23: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1 

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD