Xử lý nước thải bằng cách thức sinh học hiếu khí là một trong trong những phương thức được vận dụng để xử trí nước thải sinh hoạt với nước thải công nghiệp phổ biến nhất hiện tại nay. Cơ chế xử lý nước thải của cách thức này, những yếu tố ảnh hưởng và kết quả xử lý ra sao? Cùng pgdgialoc.edu.vn tìm phát âm những đặc trưng này trong nội dung bài viết ngay sau đây nhé!

Nguyên lý chung của quy trình xử lý nước thải bằng phương thức sinh học tập trong đk hiếu khí

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí là quá trình sử dụng các vi sinh trang bị hiếu khí nhằm phân hủy những chất hữu cơ tương thích có trong nước thải dưới điều kiện được hỗ trợ oxy liên tục ở nồng độ phù hợp (2-4 mg/l)

Sơ đồ cân bằng BOD trong công trình XLNT bằng phương thức sinh học hiếu khí:

*
*
*
*
*
*

Một số dự án công trình xử lý nước thải sử dụng công nghệ này:

+ Bể thanh lọc sinh học

+ Đĩa thanh lọc sinh học

+ dự án công trình thổi khí tiếp xúc

Đặc thù của cách thức này là các chất BOD của nước thải rẻ BOD5

Phương pháp bùn hoạt tính vận động theo phương pháp hấp thụ cà oxy hóa chất hữu cơ trong những bông bùn hoạt tính (VSV phát triển lơ lửng).

Một số công trình xây dựng xử lý nước thải bằng công nghệ này:

+ những bể Aerotank truyền thống

+ Aerotank thổi khí theo bậc

+ Aerotank trộn

+ Kênh lão hóa tuần hoàn

+ Aerotank phối hợp nitrat hóa với khử Nitrat

Đặc thù của phương pháp này là các chất BOD của nước thải trung bình BOD5 = 300-500 mg/l.

Xử lý nước thải bằng phương thức sinh học hiếu khí thường chỉ phù hợp để giải pháp xử lý nước thải tất cả nồng độ ô nhiễm vừa và thấp, lưu lại lượng vừa cần như nước thải sinh hoạt cùng nước thải công nghiệp chẳng hạn. Chúng ta đang có nhu cầu xử lý nước thải nhằm bảo đảm môi ngôi trường thì pgdgialoc.edu.vn sẽ hỗ trợ cho bạn chiến thuật toàn diện và unique nhất. Contact ngay với cửa hàng chúng tôi nhé!