Hướng dẫn tìm số ngày trong tháng

Trong một năm thì các tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào tháng in ra tháng đó có bao nhiêu ngày

Các tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào tháng in ra tháng đó có bao nhiêu ngày

Riêng tháng hai nếu là năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngược lại nếu không nhuận thì có 28 ngày.

Như vậy sau khi nhập tháng và năm vào thì ta sẽ kiểm tra tháng đó là tháng mấy. Nếu tháng đó thuộc những tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì ta sẽ kết luận tháng đó có 31 ngày. Tương tự những tháng 4, 6, 9, 11 sẽ có 30 ngày. Nếu kiểm tra tháng đó đúng là tháng hai thì ta phải kiểm tra xem năm đó có nhuận không. Nếu nhuận thì tháng đó sẽ có 29 ngày ngược lại thì sẽ là 28 ngày.

Viết chương trình tìm số ngày trong tháng

Xây dựng hàm kiểm tra năm nhuận

Ví dụ 2016 là một năm nhuận.

Xem thêm: Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng Lớp 3, Sự Tích Chú Cuội Chị Hằng

Code

0123456bool isCheck(int nam)

Hoặc nếu viết ngắn gọn như dưới đây cũng được

01234bool isCheck(int nam) return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0)

Xây dựng hàm tìm số ngày trong tháng

Hàm này thì các bạn nên viết dưới dạng switch case sẽ ngắn gọn và logic hơn if else.

Code

0123456789101112131415161718192021222324252627int fun(int thang, int nam) switch (thang)case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:return 31;case 4:case 6:case 9:case 11:return 30;case 2:if (isCheck(nam))return 29;elsereturn 28;default:cout "So thang nhap khong hop le"endl;exit(0);

Bình thường các bạn hay thấy người ta dùng các lệnh break; sau case. Nhưng khi return thì hàm đã tự động kết thúc nên chúng ta không cần phải dùng lệnh break để nhảy ra khỏi switch case.

Bây giờ ta chỉ cần kiểm soát dữ liệu nhập vào từ hàm main nữa mà thôi. Một tháng hợp lệ sẽ nằm trong đoạn và một năm hợp lệ sẽ lớn hơn bằng 0.

Code toàn bộ chương trình

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

TAGS FacebookTwitterPinterestWhatsApp
*

*

*

*

*

Học lập trình online với mức giá ưu đãi

Bảng băm – Hash tables

1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang

Subscribe Connect withNotify of new follow-up commentsLabelName*Email*WebsiteConnect withLabelName*Email*Website0 Bình luận Inline FeedbacksView all commentsLoad More Comments Khóa học miễn phí

Blog chia sẻ kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học lập trình. Cho đi kiến thức mình có là cách học tập hiệu quả nhất

Báo lỗi / Liên hệ / Hợp tác / Quảng cáoBloggerFacebookLinkedinDiscordYoutube

BÀI VIẾT HAY

Bài 1. Giới thiệu khóa học “Học C Bá Đạo”

1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java

CHUYÊN MỤC HAY

- BẠN BÈ & ĐỐI TÁC -

---00Would love your thoughts, please comment.x()x| ReplyInsertNHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Thuật toán tính tổ hợp – Cách tính tổ hợp trong...

Đếm số lượng số nguyên tố trong mảng