Viết lại câu tiếng Anh là kiến thức vô cùng quan trọng. Bạn muốn đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh thì phải nắm chắc phần ngữ pháp này. Một số dạng viết lại câu trong tiếng anh và bài tập đi kèm do pgdgialoc.edu.vn tổng hợp sẽ giúp bạn hoàn toàn nắm chắc phần ngữ pháp khó nhằn này.

Bạn đang xem: Viết lại câu trong tiếng anh có đáp án

1. Các dạng viết lại câu trong tiếng Anh


*
*
*
*
Áp dụng cấu trúc viết lại câu vào bài tập để ghi nhớ hiệu quả.

3.1. Bài tập

a/ I can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………

b/ I often played kite flying when I was a child => ………………………………………

c/ We discuss about environmental change issues => ………………………………………

d/ It appears that it is raining => ……………………………………..

e/ She has interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..

f/ Police asked him to identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….

g/ She always speaks no care => ………………………………………………………….

h/ She have learned English for 5 years => …………………………………………………………….

i/ He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….

j/ Because she is absent from school => …………………………………………………

k/ It was an interesting film => …………………………………………………………….

l/ I don’t think she loves me => ……………………………………………………..

3.2. Đáp án

a/ I can’t go to work on time because of heavy rain.

b/ I am used to playing kite flying when I was a child.

Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Thơ Đầu Bài Chinh Phụ Ngâm, Phân Tích 8 Câu Đầu Bài Tình Cảnh Lẻ Loi

c/ We have a discussion about environmental change issues.

d/ It is likely that it is raining.

e/ She is interested in practicing aerobics in her free time.

f/ Police have him identify the other man in the next room.

g/ She is always careless about her words.

h/ It takes her 5 year to learn English.

i/ He does not speak softly.

j/ Because of her absence from school.

k/ What an interesting film!

l/ At no time do I think she loves me.

Trên đây là những cấu trúc viết lại câu tiếng Anh thông dụng trong các bài kiểm tra. Tự ôn luyện cấu trúc nhiều lần bằng cách làm các bài tập sẽ giúp bạn ghi nhớ hiệu quả. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về ngữ pháp tiếng Anh, hãy để lại câu hỏi trong phần comment cho pgdgialoc.edu.vn.


Leave a Comment Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.