Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, thuộc 3 đoạn văn mẫu tả ngôi trường, giúp những em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một quãng văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề trường học dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Viết về ngôi trường của em bằng tiếng anh

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh gồm dịch, tổng hợp nhiều Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thường chạm mặt trong chủ thể trường học. Hy vọng để giúp các em càng ngày học tốt môn tiếng Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Đoạn văn nói/ trình làng về ngôi trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý thiết yếu sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả phổ biến về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học sinh, lớp học cùng số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên và học sinh. What vị you like the best about your school? – Điều gì ở ngôi ngôi trường khiến mình muốn nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy tung street. It is very beautiful & very big. My school has a front yard & a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students & 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers và my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi ao ước kể cho bạn nghe về trường học tập của tôi. Trường tôi tên trường cung cấp 2 Lý hay Kiệt. Ngôi trường tôi ở con đường Duy Tân. Nó hết sức đẹp và rất lớn. Trường tôi bao gồm sân trước cùng sân sau. Sảnh trước có nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sân sau tất cả sân chơi. Trường tôi có 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em mong muốn em là học sinh xuất sắc của trường thcs Lý thường Kiệt. Em rất mếm mộ trường lớp, các thầy giáo viên và các bạn của em. Bởi vì họ rất thân thiết và luôn giúp đỡ tôi bất cứ bao giờ tôi cần.

Xem thêm: Top 8 Đoạn Văn Tiếng Anh Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ngôi Trường (31 Mẫu)

Tả về ngôi trường học bởi Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, mình tên Trí, bản thân là học sinh. Bây giờ mình sẽ nói tới trường mình. Đây là trường bản thân tên là quang đãng Trung, là trường cung cấp 2, trường bản thân có 20 phòng học, lớp nào cũng đều có máy chiếu. Tất cả các giáo viên đa số thân thiện. Bao quanh trường tôi có rất nhiều cây xanh, không ít người nói trường tôi là “trường học xanh” do mọi học viên và giáo viên phần đa phải bảo vệ ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small và antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting and they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival & fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường rất tốt nhưng cùng với tôi đó là ngôi trường cực tốt mà tôi từng học. Trường học tập của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi làng bé dại nên không có nhiều người vào trường này dẫu vậy tôi ko thấy nhàm chán về điều này vì những người dân ở đó thực sự giỏi bụng và trợ giúp tôi ví như tôi gặp gỡ khó khăn. Những giáo viên trong trường này thiệt thú vị cùng họ luôn luôn hiểu ai đang nghĩ gì? Lần đầu tiên học ngơi nghỉ đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng ta là phù thủy bởi họ có thể đọc được lưu ý đến của tôi. Mỗi buổi học ở trường tôi không gớm ghê hơn ngôi trường khác do thầy cô ko dạy định hướng cho tôi. Họ có nhu cầu tôi rèn luyện và luyện tập. Mà lại họ cũng là một giáo viên nên họ luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài bác tập về nhà … Ở ngôi trường này, tất cả rất nhiều vận động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng lại dù sao trên đây cũng chưa hẳn là vấn đề, sự việc là những sinh viên ở đó thực sự chuyên cần học tập vì họ có nhu cầu ngôi ngôi trường này trở phải nổi tiếng.