Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 89 bài xích 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 89 bài xích 160: Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)


Lời giải Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 89 bài xích 160: Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) hay, cụ thể giúp học sinh biết giải pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 Tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 89


Bài 1 trang 89 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Tính nhẩm:

a) 30000 + (20000 + 40000) = ..................

30000 + 20000 + 40000 = ..................

60000 - (30000 + 20000) = ..................

60000 - 30000 - 20000 = ..................

b) 40000 x 2 : 4 = ..................

36000 : 6 x 3 = ..................

20000 x 4 : 8 = ..................

60000 : 3 x 2 = ..................

Xem thêm: Trụ Sở Quận Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàng Mai Ở Đâu, Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàng Mai

Lời giải:

a) 30000 + (20000 + 40000) = 90000

30000 + 20000 + 40000 = 90000

60000 - (30000 + 20000) = 10000

60000 - 30000 - 20000 = 10000

b) 40000 x 2 : 4 = 20000

36000 : 6 x 3 = 18000

20000 x 4 : 8 = 10000

60000 : 3 x 2 = 18000


Bài 2 trang 89 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

8526 + 1954 67426 + 7358 9562 - 3836

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

99900 - 9789 6204 x 6 8026 x 4

......................................................

......................................................

......................................................

Lời giải:

*

Bài 3 trang 89 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: Tìm x

a) 1996 + x = 2002

b) x x 3 = 9861

c) x : 4 = 250


Lời giải:

a) 1996 + x = 2002

x = 2002 - 1996

x = 6

b) x x 3 = 9861

x = 9861 : 3

x = 3287

c) x : 4 = 250

x = 250 x 4

x = 1000

Bài 4 trang 89 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi sở hữu 8 bóng đèn như thế phải trả từng nào tiền?

Tóm tắt

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: ......... đồng?


Lời giải:

Một bóng đèn hết số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 (đồng)

Tám bóng hết số tiền là:

8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68 000 đồng

Bài tập Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:


Đã có phầm mềm pgdgialoc.edu.vn trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát đít nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các comment không tương xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.