Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 121: Tự kiểm tra trong SBT toán 5 tập 2 trang 46,47,48. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Bài tập 1: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

 2% của 1000kg là :

A. 10kg

B. 20kg

C. 22kg

D. 100kg

Hướng dẫn: 2% của 1000kg có nghĩa là: (2 x 1000) : 100 = 20 (kg)

=> Đáp án: B

Bài tập 2: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích ?

*

Hướng dẫn:

Hình A: được tô đậm $frac^13$ hình => $frac^13$ = 33,33%

Hình B: được tô đậm $frac^13$ hình => $frac^14$ = 25%

Hình C: được tô đậm $frac^13$ hình => $frac^24$ = $frac^12$ = 50%

Hình D: được tô đậm $frac^13$ hình => $frac^38$ = 37,5%

=> Đáp án: D

Bài tập 3: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

Có 500 người tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm nam thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên tham gia đồng diễn thể dục.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 46, 47

*

Hỏi có bao nhiêu nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục ?

A. 50

B. 200

C.

Xem thêm: Tải Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Có File Nghe Năm 2021 Số 1, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Có File Nghe

250

D. 300

Hướng dẫn: Nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục là: 500 x 40 : 100 = 200

=> Đáp án: B

Bài tập 4: Trang 47 vở bt toán 5 tập 2

Cho hình chữ nhật EGHK có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

*

 

 

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGHK là:

A. 48cm2

B. 54cm2

C. 64cm2

D. 108cm2

Hướng dẫn: 

Diện tích hình chữ nhật EGHK là:

12 x 9 = 108 (cm$^2$)

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật EGHK là:

108 : 2 = 54 (cm$^2$)

=> Đáp số: B

Phần 2.

Bài tập 1: Trang 47 vở bt toán 5 tập 2

1. Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm :

*

=> Giải:

*

Bài tập 2: Trang 48 vở bt toán 5 tập 2

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện nay 1/4 thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước?